På svenska | In English

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön toiminnassa. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu.

Perustieteiden tohtoriohjelmassa voi opiskella fysiikkaa, matematiikkaa, neurotiedettä, lääketieteellistä tekniikka, tietotekniikkaa ja tuotantotaloutta. Jatko-opiskelijaksi aikovan kannattaa tutustua koulun tutkimusaloihin. Mahdolliset tutkinnot ovat tekniikan lisensiaatti sekä tekniikan tohtorin tutkinto.

Jatko-opintojen kesto

Tekniikan lisensiaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 2 vuotta ja tekniikan tohtorin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 4 vuotta.

Perustieteiden korkeakoulun tavoitteena on päätoiminen jatko-opiskelu. Päätoimisen jatko-opiskelun tavoitteellinen suoritusaika on neljä vuotta; sivutoimisen korkeintaan kahdeksan vuotta. Lisätietoa pää- ja sivutoimisuudesta löytyy täältä.

Jatkotutkinnon rakenne ja sisältö

Jatkotutkinto koostuu teoreettisista opinnoista ja tutkimustyöstä. Pääpaino on tieteellisellä tutkimustyöllä. Teoreettisten opintojen laajuus määritellään opintopisteinä (op), jolloin yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu teoreettiset opinnot sekä lisensiaatintutkimus. Tohtorin tutkintoon kuuluu teoreettiset opinnot sekä väitöskirja. Mikäli teoreettiset opinnot on suoritettu lisensiaatintutkimuksen yhteydessä, tohtoriopintoihin kuuluu ainoastaan väitöskirjatyö.

Tarkempaa tietoa jatkotutkinnon teoreettisista opinnoista löytyy täältä: Jatkotutkinnon teoreettiset opinnot