På svenska | In English

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja hyväksyminen - prosessikaavio (pdf)

Lisensiaatintutkimuksen muodot

Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä:

  • Yksittäinen tutkimus (monografia)
  • Riittäväksi katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto
    • Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa
  • Muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ

Erillisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista kootulla julkaisulla tulee kokonaisuutena arvostellen olla lisensiaatintutkimukselta vaadittu tieteellinen arvo.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tutkimusalaan kuuluvaan aihepiiriin hyvää ja kriittistä perehtyneisyyttä osoittava kirjallisuustutkimus.

Lisensiaatintyön vastuuprofessorin tulee olla Perustieteiden korkeakoulun professori ja työn ohjaajalla tulee olla suoritettuna jatkotutkinto (vähintään lisensiaatin tutkinto). Vastuuprofessori voi toimia tarvittaessa myös työn ohjaajana.

Lisensiaatin tutkinto

Tekniikan lisensiaatin tutkintoon vaaditaan samat teoreettiset opinnot kuin tekniikan tohtorin tutkintoonkin. Lisäksi tulee laatia lisensiaatintutkimus.