in English

Tutkinnon rakenne

Aalto-yliopiston tohtorikoulutuksen opinnot tulee suorittaa opintokokonaisuuksina, hyväksytysti suoritetun väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen lisäksi. Tekniikan alalla opintokokonaisuudet ovat tutkimusalan opinnot sekä tieteen käytännöt ja periaatteet, yhteensä 40 ECTS.

Tekniikan tohtorin tutkinto koostuu 40 ECTS laajuisista teoreettisista opinnoista sekä väitöskirjasta. Opintojen suoritusaika päätoimisesti opiskellen on neljä (4) vuotta.

Tekniikan lisensiaatin tutkinto koostuu 40 ECTS laajuisista teoreettisista opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Opintojen suoritusaika päätoimisesti opiskellen on kaksi (2) vuotta.

Väitöskirja

Väitöskirja tehdään tohtorikoulutettavalle vahvistetulta tutkimusalalta, vastuuprofessorin ja tohtorinkoulutusneuvoston vahvistamasta aiheesta. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan muodoista ja vaatimuksista päätetään erikseen. Esitarkastuksen jälkeen väitöskirja tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Väitöskirja on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä korkeakoulussa ennen väitöstilaisuutta. Väitöskirja arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Väitöskirjan muodot ja vaatimukset

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimus tehdään tohtorikoulutettavalle vahvistetulta tutkimusalalta, vastuuprofessorin ja tohtorinkoulutusneuvoston vahvistamasta aiheesta. Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen edellyttää työn esittelyä laitoksella.

Lisensiaatintutkimus on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä korkeakoulussa. Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisensiaatintutkimuksen muodot ja vaatimukset

Teoreettiset opinnot 40 ECTS

Tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Tutkimusalan opintokokonaisuus tukee väitöskirjatyön tekemistä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin, että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Opintokokonaisuuden suorittanut:

 • hallitsee omaa väitöskirjatyötään tukevat erityiset tutkimusmenetelmät
 • hallitsee oman tutkimusalansa tiedot ja taidot syventävällä tasolla
 • osaa soveltaa sopivia tutkimusmetodeja oppimisympäristössä

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuuden sisältö vahvistetaan yksilöllisesti jokaiselle tohtorikoulutettavalle tohtoriohjelman vaatimusten mukaisesti, ks. Opintosuunnitelma.

Opintokokonaisuus voi sisältää seuraavia opintoja:

 • Jatko-opintotasoisia ja syventävän tason kursseja, jotka tukevat väitöskirjatyötä (kurssikoodit PHYS-E1234 tai PHYS-L1234)
 • Yksilöllisiä opintosuorituksia, joista sovitaan vastuuprofessorin kanssa

Pakolliset kurssit

Teknillisen fysiikan ja tuotantotalouden tutkimusalojen tohtorikoulutettaville on määritelty teoreettisten opintojen pakollisia kursseja.

Teknillinen fysiikka

Päätoimisten teknillisen fysiikan tutkimusalan tohtorikoulutettavien tulee suorittaa seuraava kurssi:

 • PHYS-L0666 Midterm review 10 ECTS

Kurssin voi sijoittaa joko tutkimusalan opintoihin tai tieteen käytännöt ja periaatteet -opintokokonaisuuteen, ks. Opintosuunnitelma.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkimusalan tohtorikoulutettavien tulee suorittaa kaksi seuraavista kolmesta kurssista:

 • TU-L0010 Advanced Organizational Theory (yhteinen kurssi Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja Hankenin kanssa, 5 ECTS)
 • TU-L1003 Doctoral Course in Strategy, Venturing, and Organizations (8 ECTS)
 • TU-L2001 Doctoral Course in Operations Management (5 ECTS)

Kurssit ovat pakollisia niille tuotantotalouden tutkimusalan tohtorikoulutettaville, joiden opinto-oikeus on alkanut 1.8.2018 jälkeen. Ks. lisätietoja korvaavista kursseista.

Oletko aloittanut jatko-opintosi ennen elokuuta 2018? Ks. lisätietoja pakollisista kursseista.

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Yksittäiset kurssit ja opintosuoritukset arvostellaan joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1-5.

Tieteen käytännöt ja periaatteet 5-20 ECTS

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että tohtorikoulutettava tuntee tieteen peruskäsitteet, tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen tiedon keskeiset tunnusmerkit sekä tutkimusalansa tärkeimmät tutkimusmenetelmät. Lisäksi tohtorikoulutettava voi kehittää siirrettäviä työelämävalmiuksiaan.

Opintokokonaisuuden suorittanut:

 • osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita tutkimustyössään
 • osaa soveltaa tieteellisen julkaisun perusrakennetta tutkimusraporteissaan
 • tuntee alansa keskeiset tieteelliset julkaisusarjat
 • kykenee laatimaan väitöskirjalleen asiallisen perusrakenteen 

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuuden sisältö vahvistetaan yksilöllisesti jokaiselle tohtorikoulutettavalle tohtoriohjelman vaatimusten mukaisesti, ks. Opintosuunnitelma.

Opintokokonaisuus voi sisältää seuraavia opintoja:

Jatko-opintotasoisia ja syventävän tason kursseja (kurssikoodit PHYS-E1234 tai PHYS-L1234):

Pakolliset kurssit

Teknillisen fysiikan ja tuotantotalouden tutkimusalojen tohtorikoulutettaville on määritelty teoreettisten opintojen pakollisia kursseja.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkimusalan tohtorikoulutettavien tulee suorittaa seuraavat kolme menetelmäkurssia:

 • TU-L0000 Research Methods in Industrial Engineering and Management (5 ECTS)
 • TU-L0022 Statistical Research Methods (5-8 ECTS)
 • TU-L0031 Qualitative Research Methods (3-6 ECTS)

Kurssit ovat pakollisia niille tuotantotalouden tutkimusalan tohtorikoulutettaville, joiden opinto-oikeus on alkanut 1.8.2017 jälkeen. Ks. lisätietoja korvaavista kursseista.

Oletko aloittanut jatko-opintosi ennen elokuuta 2017? Ks. lisätietoja pakollisista kursseista.

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Yksittäiset kurssit ja opintosuoritukset arvostellaan joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1-5.

Tutkimusalat ja vastuuprofessorit

Perustieteiden tohtoriohjelma koostuu kuudesta tutkimusalasta, jotka perustuvat laitosten vahvoihin tutkimustraditioihin. Tohtoriohjelman koulutuksesta vastaavat Perustieteiden korkeakoulun laitokset; neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, teknillisen fysiikan laitos, tietotekniikan laitos sekä tuotantotalouden laitos.

Tohtorikoulutettava valitsee tutkimusalan hakiessaan tohtoriohjelmaan. Samalla tohtorikoulutettavalle vahvistetaan vastuuprofessori.

 Lue lisää...

Tutkimusalat 2020-2022
KoodiTutkimusalan nimiVastuuprofessorit (aakkosjärjestyksessä)Tutkimusalan tutkimusryhmät
SCI023Z

Neurotiede ja lääketieteellinen tekniikka
Neurovetenskap och biomedicinsk teknik
Neuroscience and biomedical engineering

Ala-Laurila, Petri
Ilmoniemi, Risto 
Jääskeläinen, Iiro
Koskelainen, Ari
Kuzyk, Anton
Nieminen, Heikki J.
Palva, Matias
Parkkonen, Lauri Renvall, HannaSalmelin, Riitta
Sams, Mikko

Tutkimusryhmät: https://www.aalto.fi/fi/neurotieteen-ja-laaketieteellisen-tekniikan-laitos

SCI006Z

Matematiikka ja tilastotiede
Mathematics and Statistics
Matematik och statistik


Brzuska, Chris
Engström, Alexander

Hannukainen, Antti
Hollanti, Camilla
Hyvönen, Nuutti
Ilmonen, Pauliina
Kinnunen, Juha
Korte, Riikka
Kubjas, Kaie
Kytölä, Kalle
Leskelä, Lasse
Noferini, Vanni
Stenberg, Rolf

Tutkimusryhmät: https://math.aalto.fi/fi/tutkimus/
F017Z

Systeemi- ja operaatiotutkimus
Systems and Operations Research
System- och operationsanalys

Oliveira, Fabricio
Salo, Ahti

Lahdelma, Risto (31.7.2022 asti)

Systeemianalyysin laboratorio: http://sal.aalto.fi/fi/
SCI019Z

Teknillinen fysiikka
Engineering Physics
Teknisk fysik

Alava, Mikko
Ala-Nissilä, Tapio
van Dijken, Sebastiaan
Flindt, Christian
Foster, Adam
Groth, Mathias
Hakonen, Pertti
Ikkala, Olli
Kaivola, Matti
Kauppinen, Esko
Liljeroth, Peter
Lund, Peter
Pekola, Jukka
Ras, Robin
Rinke, Patrick
Ruokolainen, Janne
Sand, Andrea
Sillanpää, Mika
Timonen, Jaakko
Törmä, Päivi

Tutkimusryhmät: http://physics.aalto.fi/en/groups/
SCI020ZTietotekniikka
Computer Science
Datateknik

Aura, Tuomas
Babbar, Rohit
Brzuska, Chris
Chalermsook, Parinya
Di Francesco, Mario
Garg, Vikas
Hyvönen, Eero
Hämäläinen, Perttu
Jiang, Shaofeng
Jung, Alexander
Kannala, Juho
Kaski, Petteri
Kaski, Samuel
Kivelä, Mikko
Käpylä, Maarit
Lampinen, Jouko
Lassenius, Casper
Lehtinen, Jaakko
Lindqvist, Janne
Lähdesmäki, Harri
Malmi, Lauri
Mannila, Heikki
Marttinen, Pekka
Mekler, Elisa
Niemelä, Ilkka  
Nieminen, Marko
Orponen, Pekka
Rintanen, Jussi
Rousu, Juho
Saramäki, Jari
Savioja, Lauri
Solin, Arno
Suomela, Jukka
Takala, Tapio
Truong, Hong-Linh
Uitto, Jara
Vehtari, Aki
Vuorimaa, Petri
Ylä-Jääski, Antti

Tutkimusryhmät: https://www.aalto.fi/fi/tietotekniikan-laitos/tietotekniikan-laitoksen-tutkimusryhmat
SCI022Z

Tuotantotalous
Industrial Engineering and Management 
Produktionsekonomi

Artto, Karlos
Biniari, Marina
Gustafsson, Robin
Holmström, Jan 
Jääskeläinen, Mikko 
Lillrank, Paul
Maula, Markku
Rajala, Risto
Saarinen, Esa
Schildt, Henri
Schmidt, Jens 
Tanskanen, Kari
Vuori, Natalia
Vuori, Timo

Tutkimusryhmät: https://www.aalto.fi/department-of-industrial-engineering-and-management/research-groups