Haku tohtorinkoulutukseen

[In English]

Valinta taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmaan järjestetään vuosittain maaliskuussa. Opinnot alkavat syyskuussa. Seuraava hakukierros järjestetään 1.-28.3.2018.

Korkeakoulu järjestää hakukierroksen päätoimisille hakijoille myös syyskuussa 2018. Ainoastaan hakijat, joille on myönnetty rahoitusta tohtoriopintojen suorittamiseen voivat hakea syyskuun hakukierroksella.

 • Ala valmistella hakemustasi ajoissa. Tutustu tutkimussuunnitelmaa koskeviin ohjeisiin ja selvitä löytyykö haluamaltasi laitokselta vastuuprofessoria tutkimusaiheesi alalta.
 • Tutustu tohtorin tutkinnon rakenteeseen.
 • Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat opiskelevat yhdellä ohjelman neljästätoista tutkimusalasta, joista yhdeksästä valmistutaan taiteen tohtoriksi ja neljästä tekniikan tohtoriksi.
 • Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Tohtorin tutkinnon opintojen (60 ECTS) suorittamisen ja väitöskirjan laatimisen arvioidaan kestävän päätoimisesti työskennellen noin neljä vuotta, sivutoimisesti 4-8 vuotta.

Hakumenettely kevät 2018


 Valintojen aikataulu
 • Hakulomake avautuu to 1.3.2018 klo 9
 • Hakulomake sulkeutuu ke 28.3.2018 klo 15.00
 • Hakijalle ei ilmoiteta erikseen hakukelpoisuuden täyttymisestä tai hakemuksen käsittelyvaiheesta, vaan nämä tiedot on mahdollista tarkistaa sähköisestä valintajärjestelmästä.
 • Valintojen tulokset julkaistaan pe 1.6.2018
 • Opinto-oikeus astuu voimaan 1.8.2018 ja kurssit alkavat syyskuussa 2018.
 • Korkeakoulu järjestää päätoimisille hakijoille haun myös syyskuussa 2018. Hakuun voivat osallistua ainoastaan hakijat, joilla on vahvistettu rahoitus jatko-opintoihin. Hausta tiedotetaan erikseen.
Mitä tohtorikoulutettavaksi hakeutuminen vaatii?
 Tutkimussuunnitelma ja opinnot

Tohtorin tutkintoon johtavat opinnot eroavat monella tapaa aiemmista korkeakouluopinnoista. Tohtorin tutkinto muodostuu opinnoista ja tutkimuksesta, jotka johtavat väitöskirjaan.

Hakiessasi sinun tulee esittää tutkimussuunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman vaadittujen opintojen (60 ECTS) suorittamisesta. Tavanomaisesti opinnoista noin puolet koostuu kursseista ja puolet itsenäisistä opintosuorituksista. Tohtorin opinnot voi suorittaa hyvin monella eri tavalla, joten tohtorinkoulutettavan tulee olla valmis selvittämään erilaisia vaihtoehtoja itsenäisesti.

On tärkeää, että tutkimussuunnitelmasi tuo jonkin uuden tai erilaisen näkökulman, on hyvin rajattu ja realistinen toteuttaa sekä osoittaa tutkimusalueen tuntemusta. Lisätietoa sivulla Tutkimussuunnitelma.

 Vastuuprofessori ja tutkimusaiheesi

Jonkun Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun professoreista tulee toimia vastuuprofessorinasi ja lisäksi sinulle voidaan määrätä yksi tai useampi ohjaaja joko korkeakoulun sisältä tai ulkopuolelta.

Tutkimusaiheesi tulee sopia vastuuprofessorin alaan - helpoiten tämä toteutuu, jos tutkimuksesi nivoutuu korkeakoulun tutkimusryhmiin tai -projekteihin.

Vain osa korkeakoulun professoreista toimii tohtorin opintojen vastuuprofessoreina. Voit olla yhteydessä potentiaaliseen vastuuprofessoriin tai laitoksen tutkimusvastaavaan selvittääksesi, löytyykö kyseiseltä laitokselta vastuuprofessoria tutkimusaiheesi alalta.

Professorit saavat jatkuvasti valtavan määrän yhteydenottoja, joten valmistelethan viestisi huolella ja lähetä se hyvissä ajoin, mieluiten jo pari kuukautta ennen hakua.

Professoreita kiinnostaa erityisesti tutkimusideasi sekä sen toteuttamisen realistisuus. Älä liitä ensimmäiseen viestiisi useita monisivuisia liitteitä tai polveilevia kuvauksia, vaan keskity olennaiseen.

Tutkimusvastaavat laitoksilla: Yhteyshenkilöt laitoksilla

Aalto ARTSin professorit: http://arts.aalto.fi/fi/research/professors/

Tutkimusryhmistä ja -projekteista löydät lisätietoa kunkin laitoksen sivuilta. Linkit laitosten sivuilla: http://arts.aalto.fi/fi/.

 Rahoitus ja voimavarat

Arvioi realistisesti omia voimavarojasi: miten rahoitat opintosi ja miten paljon voit varata niille aikaa?

Täyspäiväisesti suoritettuna opinnot vievät n. neljä vuotta ja sinun tulee aktiivisesti ja itsenäisesti hankkia rahoitusta tälle ajalle. Taiteiden ja korkeakoulun laitokset voivat tarjota rahoitusta vain osalla tohtorikoulutettavistaan ja useimmiten vain muutamaksi vuodeksi. Sinun tuleekin tutustua erilaisiin rahoituslähteisiin ja pyrkiä hakemaan rahoitusta jo ennen opintojen alkua. Rahoitusta voi hakea niin jatko-opintojen aikaisiin elinkustannuksiin kuin tutkimussuunnitelmaasi mahdollisesti sisältyvien taiteellisten osien toteuttamiseen. Rahoitusta tarjoavat mm. erilaiset säätiöt, ks. lisää Rahoitus (Into).

Palkallisista tohtorikoulutettavan työpaikoista ilmoitetaan aalto.fi-sivuston Avoimet työpaikat-osiossa. Usein paikat eivät ole auki samaan aikaan kuin tohtoriohjelman opiskelijavalinnat. Palkallisista paikoista kiinnostuneiden tulee jättää erilliset hakemukset tohtoriohjelman opiskelijavalintoihin ja mahdolliseen palkalliseen työpaikkaan. Kaikkiin kysymyksiin palkallisista työpaikoista vastaavat professorit ja HR-henkilökunta.

Tohtoriopintoihin voi hakea opintotukea Kelasta, jos tukikuukausia on jäljellä (http://www.kela.fi).

Jos et saa rahoitusta täyspäiväisiä tohtoriopintoja varten tai suunnittelet opintojen suorittamista osa-aikaisesti työurasi ohella, mieti myös omaa jaksamistasi. Pohdi, miten jaat ajankäyttösi, miten turvaat toimeentulosi ja miten henkilökohtaiset voimavarasi riittävät. Jos et voi asua pääkaupunkiseudulla pysyvästi opintoja suorittaessasi, mieti miten voit osallistua kursseille, seminaareihin ja tohtorikoulutettavien tapahtumiin. Suuri osa tohtoriopinnoista tehdään itsenäisesti, mutta tarjolla olevat kurssit vaativat pääsääntöisesti paikalla oloa.

Tohtorikoulutettaville tarjolla olevat kurssit tukevat taitojesi kehittymistä tutkijana ja seminaareihin osallistumalla olet osa akateemista yhteisöä. Tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus viedä tieteellistä ja taiteellista osaamista eteenpäin ja luoda uutta. Löydä oma juttusi ja tavoittele sitä rohkeasti!

Tutkinto
 Tutkimusalat

Taiteen tohtorin tutkinto, tait. toht., TaT - Doctor of Arts, DA

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

 • Elokuvataide, Film and Television
 • Lavastus- ja pukusuunnittelu, Scenography and Costume Design

Median laitos

 • Uusi media, New Mediaq
 • Valokuva, Photography
 • Visuaalisen viestinnän muotoilu, Visual Communication Design

Muotoilun laitos

 • Muotoilu, Design

Taiteen laitos

 • Nykytaide, Contemporary Art
 • Taidekasvatus, Art Education
 • Visuaalinen kulttuuri, Visual Culture

Tekniikan tohtorin (arkkitehtuuri) tutkinto, tekn. toht. (arkkit.) - Doctor of Science (Architecture), DSc. (Arch.)

Arkkitehtuurin laitos

 • Arkkitehtuurin historia ja teoria, History and Theory of Architecture
 • Maisema-arkkitehtuuri, Landscape Architecture
 • Rakennussuunnittelu, Building Design
 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Urban Planning and Design
 Tutkintorakenne ja laajuus

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutettavan on suoritettava tutkintovaatimusten mukaiset opinnot (60 op) sekä laadittava opinnäyte (väitöskirja).

Tutkintorakenne ja laajuus (Into)

Kuka voi hakea?
 Hakukelpoisuus

Yksittäisen hakijan hakukelpoisuus voidaan vahvistaa ainoastaan osana virallista hakuprosessia. Hakukelpoisuuden vahvistaminen perustuu hakijan tutkintotodistuksiin ja todistuksen myöntäneen maan koulutusjärjestelmään.

Tohtorintutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon kelpoisuuden perusedellytyksenä on, että se antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin yliopisto-opintoihin. Lähtökohtana eurooppalaisten tutkintojen hyväksymiseen on Bolognan prosessin periaatteiden mukaan (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä. Muiden ulkomaalaisten tutkintojen osalta edellytetään vähintään neljän vuoden laajuisia korkeakouluopintoja, joihin sisältyy pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen.

Suomessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat opiskelijan jatko-opintojen aloittamisen. Ulkomailla ylempää amk-tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin Suomessa ylemmän amk-tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin.

 Esitietovaatimukset

Korkeakoulu voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Täydentäviä opintoja edellytetään yleensä niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet
a. Taideteollisen korkeakoulun aikaisemman loppututkinnon (A 203/94)
b. ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla
c. jonkin muun kuin Suomessa suoritetun arkkitehdin tai taiteen maisterin tutkinnon.

Edellytettävät opinnot voivat olla kieliopintoja, tutkimusalaan liittyviä käytännön opintoja tai taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin historia- ja teoria-aineita. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettujen opintojen lisäksi korkeakoulu voi hyväksyä esitietoina myös muiden korkeakoulujen vastaavia suorituksia.

 Hakijoiden akateemiset arviointiperusteet
 • Opiskelu- ja tutkimus- sekä työsuunnitelman ja tarvittaessa näytetöiden sekä ansioluettelon perusteella osoitetut jatko-opintojen ja tutkimustyön valmiudet ja kehityskelpoisuus.
 • Tutkimus- ja työsuunnitelman taso sekä toteutettavuus ja hakijan mahdollisuus suoriutua opinnoistaan tavoiteajassa.
 • Tutkimusaiheen relevanssi ja sen liittyminen laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin sekä ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella.
 • Työsuunnitelman mahdollisesti sisältämien produktio-osien asema väitöstutkimuksessa.
Miten haen?
 Ennen hakemista

Tutustu hakuohjeisiin ja vaadittaviin hakudokumentteihin tällä sivulla.

Tutkimussuunnitelma on keskeisin hakudokumentti. Tutustu ohjeisiin ja valmistele tutkimussuunnitelmasi hyvissä ajoin.

Voit ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä potentiaaliseen vastuuprofessoriin tai laitoksen tutkimusvastaavaan selvittääksesi, löytyykö tutkimusaiheesi alalta vastuuprofessoria haluamaltasi laitokselta. Lisätietoa ks. Mitä tohtorikoulutettavaksi hakeutuminen vaatii?– Vastuuprofessori ja tutkimusaiheesi.

Tutustu kielitaitovaatimuksiin. Kielitaito tulee aina todistaa joko kielitestitodistuksella tai tarkemmin määritellyllä tutkintotodistuksella – kielitaitoa ei voi todistaa vapaamuotoisesti tai haastattelulla. Huomaathan, että jos kielitaitosi tulee todistaa kielitaitotodistuksen muodossa, kielitestiin tulee ilmoittautua niin pian kuin mahdollista. Testitulosten toimittamisessa menee huomattavasti aikaa testin tekemisen jälkeen. Suosittelemme, että tarvittava testi tehdään jo ennen hakuajan alkamista. Lisää tietoa testipäivistä löytyy testien järjestäjien verkkosivuilta. Katso lisätietoa kielitaitovaatimuksista.

 Hakulomakkeen täyttäminen (LUE ENNEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ)

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake eAge-järjestelmässä ja liitä mukaan vaaditut liitteet PDF-muodossa.

Lue hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet tältä sivulta huolellisesti ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen julkaistaan myöhemmin.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana, mutta pääset kirjautumaan hakujärjestelmään koko haku- ja valintaprosessin ajan. Seuraa hakemuksesi käsittelyä hakujärjestelmästä. Myös valinnan tuloksista ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta.

 Hakemusten käsittely

Kaikki saapuneet hakemukset tarkistetaan Oppimispalveluissa, missä varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet yliopiston vaatimalla tavalla, ja että hakija on kelpoinen hakemaan jatko-opintoihin. Puutteelliset hakemukset hylätään eivätkä professorit ole velvollisia käsittelemään niitä. Hakija voi seurata omien dokumenttiensa käsittelyä sähköisessä hakujärjestelmässä kohdassa Hakemuksen seuranta.

Laitoksien tutkimusvastaavat ja professorit arvioivat hakukelpoisuuden täyttävät hakemukset.

Hakijoita, jotka akateemiset arvioitsijat valitsevat arviointivaiheeseen 2, pyydetään erikseen toimittamaan oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksistaan ja opintosuoritusotteistaan. Näiden oikeaksi todistettujen dokumenttien tulee fyysisesti saapua Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun asetetun takarajaan mennessä, tai hakemus hylätään.

Dokumenttien toimittamiseen annetaan aikaa korkeintaan 3 viikkoa, joten hakijan tulee etukäteen valmistautua niiden toimittamiseen.

Professorien arvioin pohjalta tohtorikoulutusneuvosto esittää opinto-oikeuden myöntämistä tai hylkäämistä dekaanille, joka päättää opiskelijaksi ottamisesta.

 Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 1.6.2018. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä tällä sivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

 Oikaisumenettely ja palaute valinnoista

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hylätyille hakijoille ilmoitetaan sähköisessä valintajärjestelmässä hylkäyksen syy, joka perustuu valintaperusteiden mukaisiin kriteereihin.

 Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen aloittaminen

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa, ottaako hän tarjotun opiskelupaikan vastaan, tai tarjous perutaan. Paikka vastaan otetaan eAge-hakujärjestelmässä ja samalla hyväksytty hakija ilmoittautuu yliopistoon ensimmäiselle lukuvuodelle. Vastaanottoilmoitus tulee tehdä 29.6.2017 klo 15.00 mennessä. Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tarkemmat ohjeet toimitetaan hyväksytyille hyväksymiskirjeiden mukana.

Hyväksytyn hakijan opinto-oikeus on voimassa 1.8.2018 alkaen. Käytännössä opinnot alkavat syyskuussa 2018.

Hakemus ja vaadittavat liitteet
 Hakemuksessa tulee olla

1. Hakulomake
2. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet suoritetuista tutkinnoista

HUOM. Skannaa ja tallenna alkuperäiset tutkintotodistukset/suoritusotteet (käännöksineen, jos tarpeen) hakujärjestelmään. Valmistaudu lähettämään oikeaksi todistetut paperikopiot postitse välittömästi, jos saat ilmoituksen valinnasta Arviointivaihe 2:een.
3. Tutkimussuunnitelma: sisältää suoritettavien opintojen aikataulun (opintosuunnitelma) sekä väitöskirjatyön aikataulun, rahoitussuunnitelman ja mahdollisten taiteellisten osien työsuunnitelman sekä aikataulun
4. Curriculum vitae (CV)
5. Kopio passista tai muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta
6. Suositukset ja työtodistukset (vapaaehtoinen)
7. Taideteollisella alalla portfolio, jos tutkimus sisältää taiteellisia osia
8. Ulkomaisen tutkinnon perusteella hakevalta edellytetään lisäksi kielitaitotodistukset. Ks. alla kohta Kielitaitovaatimukset.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 Käännökset

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla alkuperäisiä (arviointivaiheessa 2 voidaan toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä käännöksistä). Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistukset.

 Oikeaksi todistetut kopiot (Arviointivaihe 2)

Jos sinut valitaan Arviointivaiheeseen 2, sinulla on korkeintaan 3 viikkoa aikaa toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot tutkintotodistuksistasi ja opintosuoritusotteistasi. Näiden oikeaksi todistettujen dokumenttien tulee fyysisesti saapua Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun asetetuun takarajaan mennessä, tai hakemuksesi hylätään.

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Todistajien tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

Passikopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Aalto-yliopiston Oppimispalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita (ellei kyse Aalto-yliopiston tutkintotodistuskopioiden oikeaksi todistamisesta).

 Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä kesken. Hakemukseen voi liittää esim. läsnäolotodistuksen tai korkeakoulun lausunnon arvioidusta valmistumisajasta. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2018 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai jos opiskelija ei toimita kopiota tutkintotodistuksesta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka perutaan. Määräajasta ilmoitetaan erikseen.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

 Hakemuksen toimittaminen

Hakijan tulee jättää hakemuksessa sähköisessä hakujärjestelmässä ke 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Arviointivaiheeseen 2 valituille hakijoille ilmoitetaan asiasta erikseen sähköpostitse. Heillä on ilmoituksesta 3 viikkoa aikaa toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot tutkintotodistuksistaan ja opintosuoritusotteistaan. Näiden oikeaksi todistettujen dokumenttien tulee fyysisesti saapua Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun asetetun takarajaan mennessä, tai hakemus hylätään.

Arvointivaiheeseen 2 valitut hakijat saavat sähköpostitse ohjeet ja osoitteen dokumenttien toimittamiseen.

 Portfolio

Portfolio vaaditaan, jos taiteen tohtorin tutkintoon tähtäävä tutkimussuunnitelma sisältää suunnitelman taiteellisista osista. Portfolio kertoo hakijan osaamisesta toteuttaa suunnittelemansa taiteellinen osa. Portfolion voi joko liittää hakemukseen hakujärjestelmässä PDF-muodossa (yksittäisen liitteen maksimikoko on 500MB) tai hakija voi liittää hakulomakkeelle linkin internet-sivustolla olevaan portfolioonsa. Hakija on vastuussa siitä, että internetissä oleva portfolio on saatavilla vähintään kahden kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

 Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava vaadittu kielitaito, joka on tarvittaessa erikseen osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä.

Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Ohjelman virallisen opetuskielen tulee olla mainittuna tutkintotodistuksessa, tai sen liitteessä (diploma supplement), opintosuoritusotteessa tai muussa virallisessa korkeakoulun antamassa dokumentissa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon korkeakoulussa, joka sijaitsee fyysisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa.

Englanniksi suoritetun alemman korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään kolme vuotta, jotta sitä voidaan käyttää kielitaidon osoittamiseksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään yksi vuosi.

Muiden tulee toimittaa kielitestitulokset hakuajan päättymiseen mennessä.

Oppimispalvelut tarkistaa vuosittain hyväksyttävät pisterajat eri kielitesteissä.

Hyväksyttävät kielitestit ja tasot vuonna 2018:

 • IELTS (Academic), kokonaispisteet 6.5 ja kirjoitusosion raja 5.5
 • TOEFL paper based test, kokonaispisteet 580 ja kirjoitusosion raja 4.0
 • TOEFL Internet based test, kokonaispisteet 92 ja kirjoitusosion raja 22
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), A-, B- ja C-tasot
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), A-, B- ja C-tasot
 • Pearson Test of English (PTE) Academic, kokonaispisteet 59 ja kirjoitusosion raja 50

IELTS- ja TOEFL-todistukset ovat voimassa kaksi vuotta niiden suorituspäivämäärästä.

CAE- ja CPE-kielitutkinnoissa ja yleisissä kielitutkinnoissa ei ole rajoitettu voimassaoloaikaa.

Suomen tai ruotsin kielessä edellytetään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 4. Yleistasoarvion arvosanan katsotaan olevan 4, kun enintään yhdelle neljästä osataidosta on annettu arvosana 3. Muiden osataitojen arvosanojen tulee olla 4.

Tutkimussuunnitelma (Into)

 

 Kysyttävää?

Jos sinulle jäi kysyttävää luettuasi hakuohjeet läpi, ole meihin yhteydessä sähköpostitse: docstudies-arts@aalto.fi.

Erillisopiskelijaksi hakeminen

Maksullinen erillisopinto-oikeus myönnetään yleensä kurssin tai pariin kerrallaan. Lisätietoja hakuajoista ja maksuista täällä.

Tohtorintutkintoon hakeneille hylätyille hakijoille voidaan suositella hakeutumista erillisopiskelijaksi. Tämä on mahdollista hakuaikojen ulkopuolella ja maksutta.

Tutkijavieraaksi tai opiskelijavaihtoon Aalto-yliopistossa

Visiting Researcher paikat on tarkoitettu vierailijoille, jotka ovat joko jatko-opiskelijoina ja/tai tutkijoina ulkomaalaisessa yliopistossa.

Aalto-yliopiston partneriyliopistoissa opiskelevat voivat hakeutua opiskelijavaihtoon esimerkiksi eri sopimusten kautta. Lisätietoa saat kotiyliopistostasi ja Into-sivulta Application Information.