Opintotukilaki muuttuu 1.8.2011 lukien

Opintotukilaki muuttuu 1.8.2011 lukien. Lisätietoa muutoksista lyhyesti (kela.fi).