Optima

Palvelun nimi

Optima

Yhteystiedot

Sisällön osalta Optima@aalto.fi ja vipu@aalto.fi, teknisissä ongelmissa servicedesk@aalto.fi, Katso yhteystiedot ja aukioloajat: https://into.aalto.fi/display/fiit/Service+Desk

Tämän palvelun tuesta vastaa IT Service Desk.

Arabian/Otaniemen/Töölön kampukset: servicedesk@aalto.fi

Katso täydelliset yhteystiedot ja aukioloajat

Lyhyt kuvaus

Optima (https://optima.aalto.fi) on verkkopohjainen oppimisalusta, joka tarjoaa kurssin henkilökunnalle mahdollisuuden tiedotuksen, keskustelun, ryhmätöiden ja harjoitusten järjestämiseen verkkoa hyödyntäen.

Palvelun tarkempi sisältö


Huomioithan, että uusien työtilojen luominen sekä opiskelijoiden ja opettajien vienti Optimaan päättyy 12.12.2014 ja Optiman käyttö päättyy 31.12.2015.

Esimerkkejä Optiman toiminnoista:

Vuorovaikutusta tukevat toiminnot:

Keskustelualueet

Keskustelualueiden avulla voi toteuttaa monenlaisia vuorovaikutuksellisia toimintoja. Niiden avulla voidaan tukea ryhmätyöskentelyä ja verkoston vuorovaikutusta. Keskustelualueita voidaan käyttää myös esimerkiksi tehtävänannon apuna, ilmoitustauluna sekä palautekanavana. Keskustelualueiden käyttöoikeuksia voidaan säätää ja antaa käyttäjillä tai käyttäjäryhmille luku- tai kirjoitusoikeuksia. Kurssin puitteissa keskustelua voidaan rohkaista esimerkiksi opiskelijoiden ja kurssihenkilökunnan välillä, tai pelkästään opiskelijoiden kesken.

Päiväkirja

Käyttäjät voivat kirjoittaa päiväkirjaa, joka voidaan oikeuksiltaan asettaa yksityiseksi, vain kurssihenkilökunnan luettavaksi tai kaikkien luettavaksi. Kurssin puitteissa päiväkirjoja voidaan käyttää esim. oppimispäiväkirjana tai projektin edistymisen raportoinnissa. Käyttäjille voidaan myös myöntää oikeuksia muiden päiväkirjojen kommentointiin. Henkilökohtaisten päiväkirjojen lisäksi Optimaan voi myös luoda ryhmäpäiväkirjoja, jotka ovat tarkoitettu työryhmän yhteiseksi päiväkirjaksi.
(Ryhmä)kirjoitusalue
Kirjoitusalue tarjoaa mahdollisuuden yhteistyössä tapahtuvaan tekstin tuottamiseen ja muokkaamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita tälle ovat prosessikirjoittaminen ja esim. raporttien ja dokumenttien työstö työryhmän sisäisenä yhteistyönä. Kirjoitusalueen oikeuksia voidaan säätää vapaasti. Kirjoitusalue säilyttää versiohistorian aikaisemmista muokkauksista, ja palauttaminen vanhaan versioon onnistuu milloin tahansa. Erillisen julkaisutoiminnon myötä valmis dokumentti voidaan saattaa kaikkien nähtäville niin, että esimerkiksi työn ohessa tuotetut valmisteludokumentit jäävät julkaisun ulkopuolelle.

Kurssimateriaaliin ja kurssitehtäviin liittyvät toiminnot:

Kurssimateriaalin jakaminen

Optiman kautta voidaan jakaa kurssin osallistujille materiaalia ja tiedotteita kurssihenkilökunnan määrittelemällä tavalla. Käyttöoikeutta materiaaliin voidaan säätää myös vapaasti.
Harjoitukset ja lomakkeet
Optiman lomaketoiminnon avulla voidaan luoda erilaisia lomakkeita esimerkiksi tehtävien palauttamiseen. Lomakkeet voivat olla anonyymejä tai käyttäjä- tai ryhmäkohtaisia. Myös muille käyttäjille voidaan antaa mahdollisuus nähdä lomakkeeseen täytettyjä vastauksia. Lomakkeen sisältö luodaan kentistä, jotka voivat olla esim. tekstikenttiä, monivalintakenttiä ja tiedostonlatauskenttiä.

Monivalintalomakkeet

Optima tarjoaa erityisen mahdollisuuden luoda monivalintalomakkeita, joiden käsittely voidaan automatisoida. Tyypillisesti tällaista lomaketta voidaan käyttää esim. monivalintakokeena, joka on auki ennalta määritellyn ajan, jonka täyttämiseen on vain tietty aika, joka voidaan arvioida automaattisesti ja jonka synnyttämiä tuloksia voidaan kurssihenkilökunnan toimesta tarkastella monessa muodossa.

Palautuslaatikko

Palautuslaatikko on työväline, jolla kurssin henkilökunta voi hallitusti ottaa vastaan erilaisia tiedostoja, esim. harjoitustehtäviä tai raportteja. Palautuslaatikon käyttöoikeudet voidaan määritellä vapaasti, ja esim. määrittää tarkastajia, joilla on oikeus nähdä palautettuja tiedostoja. Käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus korjata palautustaan ennen palautuslaatikon sulkeutumista. Käyttäjä näkee myös palautukselleen annetun arvion suoraan Optimassa. Tarkastaja voi tallettaa kaikki palauteut dokumentit zip-muodossa.

Palvelun rajaukset

Palveluun pääsee koko internetistä, edellyttää Aalto-käyttäjätunnusta.

Omistaja

LES, Oppimisen IT (oli aikaisemmin: Vipu-tiimi, vipu@aalto.fi)

Muita liittyviä palveluita

Oodi, Noppa, Moodle

Palvelukuvausta on viimeksi muutettu 26.11.2015 klo 13:26.