Valmistuminen

Sivua ei päivitetä. Tiedot löytyvät koulun sivulta.

Perustieteiden korkeakoulun dekaani myöntää korkeakoulussa suoritettavat tutkinnot. Tutkinnon myöntäminen (valmistuminen) edellyttää, että kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot (180 op tai 120 op) on suoritettu ja että tutkintotodistusta pyydetään kirjallisesti. Todistusta pyydetään täyttämällä sähköinen todistushakemus joka ohjautuu koulutusohjelman opintopalveluihin. Tutkintotodistushakemus (eAge-asiointijärjestelmä)

Valmistumiseen liittyvä aikataulu syksy   2015:

Todistus-

hakemus

jätettävä

viimeistään *

Tutkinnon

hyväksyminen

Valmistumis-

juhla

Todistus

noudettavissa

OOP-palveluista

10.8.31.8 9.9.10.9.
27.8.16.9.9.12.30.9.
23.9..14.10.9.12.28.10..
28.10.18.11.9.12.2.12.
25.11.16.12.keväällä 20167.1.2016

 

* hakemuksen dl koskee kandiksi valmistuvia.

Diplomi-insinööriksi valmistuva katso diplomityön hyväksymisaikataulu ja hakemusten dl kohdasta diplomityö.

Opintosihteeri lähettää sähköpostilla tiedon tutkinnon myöntämisestä ja ohjeet valmistumisjuhlaan ilmoittautumisesta. Jos tutkinnon suorittanut ei osallistu valmistumisjuhlaan, tutkintotodistuksen voi hakea em. aikataulun mukaisesti korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalvelupisteestä (A225) sen aukioloaikana. Todistusta noutaessaan opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä.