På svenska

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma on Kemian tekniikan korkeakoulun ohjelma.

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Kemiassa keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemiantekniikassa näitä perusperiaatteita sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan, ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Kemiantekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-, kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä.

Tämä sivusto on kandidaattiohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy ohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun.


Uutiset

  1. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
  2. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
  3. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
  4. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
  5. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
  6. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
  7. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022
  8. Lisähaku koulutusohjelman vaihdon hakukohteeseen Rakennustekniikka 31.5.-7.6.2022 | Tillägsansökan till Byggnadsteknik inom byte av utbildningsprogram kommer att hållas från 31 maj till 7 juni 2022 31.05.2022
  9. Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research 2022 25.05.2022
  10. Hilkka ja Otto Brusiinin säätiön apurahat 2022 25.05.2022

RSS


Save