På svenska

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma on Kemian tekniikan korkeakoulun ohjelma.

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Kemiassa keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemiantekniikassa näitä perusperiaatteita sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan, ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Kemiantekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-, kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä.

Tämä sivusto on kandidaattiohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy ohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun.


Uutiset

  1. Uutisia Kielikeskuksesta - Nyheter från Språkcentret - Language Centre news 07.12.2018
  2. Master’s thesis digitisation project soon to be complete 03.12.2018
  3. Opinnäytteiden digitointiprojekti loppusuoralla 03.12.2018
  4. Emman kokemuksia Stanfordin kesäkoulusta 16.11.2018
  5. Stanford University International Summer School 2019 30.11.2018

RSS


Save