På svenska

Jatkaminen kemian tekniikan kandidaattiohjelmasta Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmiin

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK), opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Kemian tekniikan korkeakoulussa kandidaatin tutkinnon suorittavilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa jossakin seuraavista koulun DI-pääaineista:

Ylemmän korkeakoulututkinnon (DI) opinnot alkavat kandiksi valmistumisen jälkeen. Ilmoita haluamasi maisteriohjelma ja pääaine Sisussa kandin valmistumishakemuksessa. Eri pääaineet voivat vaatia, että olet suorittanut määritetyt 1-3 kurssia; ks. näistä taulukot alla. Kurssit on sijoitettava kandidaatintutkinnon pääaineeseen, sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin opintoihin. Muihin tekniikan alan korkeakouluihin siirtymisestä ks. Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa. Jos täytät pääaineen ehdot, saat maisterin opiskeluoikeuden heti kun valmistut kandiksi.

Kun jatkat kandista maisteriksi, pidä tärkeimpänä prioriteettinasi saada kandin opinnot valmiiksi. Sujuva jatkaminen kandivaiheesta maisteriopintoihin vaatii opintojen suunnittelua hyvissä ajoin. Maisteriopinnot alkavat syksyisin orientaatioviikolla ja monet pakollisista kursseista, jotka ovat esitietoina jatkokursseille, järjestetään syksyisin. Jos sinulla on syksyksi jäljellä vähän kandiopintoja, ota toukokuussa yhteyttä haluamasi pääaineen suunnittelijaan ja osallistu jo maisteriorientaatioon. Maisteriopintojen kursseja on mahdollista käydä ennen kandiksi valmistumista, jos kurssin esitietovaatimukset täyttyvät eivätkä kurssin ilmoittautumiskriteerit vaadi esim. tietyn maisteripääaineen opinto-oikeutta.


Joitain DI-ohjelmien pääaineita varten vaaditaan tiettyjä esitietokursseja, jotka sijoitetaan kandidaatintutkinnon pääaineeseen, sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin opintoihin. Allaolevassa taulukoissa on kerrottu vaaditut ja suositellut kurssit. Katso myös polut eri kandipääaineista eri maisteripääaineisiin.


C2130C2150C2160C2220C2240C2300C2310C2330C2340C2440C2450
Master's Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering
Biomass Refining(x)

Biotechnology
xxx


Chemistry


xx

Chemical and Process EngineeringxxxFiber and Polymer Engineeringx

Fuctional Materials
xx
Sustainable Metals Processing
(x)
Master's Programme in Life Science Technologies*
Biosystems and Biomaterials Engineering (2018-2020)


x
x
Biosystems and Biomaterials Engineering (2020-2022)
x
x


Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Industrial Energy Processes


x = pakollinen kurssi

(x) = vapaaehtoinen kurssi

* Biosystems engineering-suuntautumisvaihtoehdosta kiinnostuneille suositellaan myös kurssin CS-C3160 Data Sciences suorittamista. Biosystems and Biomaterials Engineering-pääaineeseen voi siirtyä myös suorittamalla Bioinformaatiotekniikan-sivuaineen, joka antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja missä tahansa ohjelman pääaineessa.

Joitain DI-ohjelmien pääaineita varten vaaditaan kandidaatin tutkinnosta tiettyjä esitietokursseja. Allaolevissa taulukoissa on kerrottu vaaditut ja suositellut kurssit.


C2210C2220C2230C2310C2120C2400C2410C2420C2110C2300
Master's Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering
Biomass Refining
(x)
x(x)
Biotechnology
(x)
x
x
Chemistryxx(x)


Chemical and Process Engineering


xx*
Fiber and Polymer Engineering
(x)(x)

(x)Fuctional Materials(x)
(x)

(x)(x)(x)

Sustainable Metals Processing(x)
(x)

(x)(x)(x)(x)
Master's Programme in Life Science Technologies
Biosystems and Biomaterials Engineering
xx

x
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Industrial Energy Processes

x = pakollinen kurssi

(x) = vapaaehtoinen kurssi

* CHEM-C2120 Industrial Processes in Bio and Chemical Technology -kurssia ei järjestetä kevään 2019 jälkeen. Voit korvata sen joko kurssilla CHEM-C2140 Prosessien ohjaus ja automaatio tai CHEM-C2150 Process Design.

Joitain DI-ohjelmien pääaineita varten pitää kandidaatin tutkinnon pääaineopintoja täydentää toisen pääaineen kursseilla. Allaolevissa taulukoissa on kerrottu vaaditut ja suositellut kurssit.


C2210C2220C2230C2310C2120C2400C2410C2420C2110
Master's Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering
Biomass Refining
(x)
x(x)


(x)
Biotechnology
(x)
x
Chemistryxx(x)

Chemical and Process Engineering


(x)(x)


(x)
Fiber and Polymer Engineering
(x)(x)

(x)


Fuctional Materials(x)(x)(x)

(x)(x)(x)
Sustainable Metals Processing(x)
(x)(x)
(x)(x)(x)(x)
Master's Programme in Life Science Technologies
Biosystems and Biomaterials Engineering
xx

Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Industrial Energy Processes
x = pakollinen kurssi

(x) = vapaaehtoinen kurssi

Jatkaminen kemian tekniikan kandidaattiohjelmasta toisen koulun maisteriohjelmiin

Opiskelijalla on Aalto-yliopiston tekniikan alalla mahdollisuus jatkaa tietyin edellytyksin opintojaan eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeus oikeuttaa. Opiskelija ilmoittaa valintansa toisen koulun diplomi-insinööriohjelmaan ja -pääaineeseen valmistumispyynnössä.

Lisätietoa opintojen jatkamisesta kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa Aalto-yliopiston tekniikan koulussa löydät täältä.

Maisterihaku

Opiskelija voi myös hakea suorittamaan maisteriopintoja jonkun Aalto-yliopiston korkeakoulun tarjoamassa ohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voi tutustua Opiskelu Aallossa-sivuilta. Huomioitavaa on, että opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa, esim. vain yksi diplomi-insinöörin tutkintoon johtava opinto-oikeus.

Kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan myös erillisen haun kautta. Tarkista hakumenettely ja erityisesti hakuaikataulu Opiskelu Aallossa-sivuilta.

Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat, joihin haetaan maisterihaun kautta

Kemian tekniikan korkeakoulun kansainväliset yhteisohjelmat

Huomioithan, että hakuajat ja -menettelyt kansainvälisiin yhteisohjelmiin voivat olla erilaiset kuin Aallon omiin ohjelmiin.

Save