På svenska

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma on Kemian tekniikan korkeakoulun ohjelma.

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Kemiassa keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemiantekniikassa näitä perusperiaatteita sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan, ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Kemiantekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-, kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä.

Tämä sivusto on kandidaattiohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy ohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun.


Uutiset

  1. Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit 2021 07.05.2021
  2. Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit 2021 / Oiva Allan Pölkkynen -foundation, scholarships in 2021 07.05.2021
  3. Teknos-Winterin rahasto, stipendit 2021 / Teknos-Winter -foundation, scholarships in 2021 07.05.2021
  4. Scholarship for foreign students in the School of Chemical Engineering in 2021 07.05.2021
  5. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 | Anmälning för läsåret 2021–2022 | Enrolment for Academic Year 2021-2022 06.05.2021
  6. TEKN: Hae vaihtoon keväälle 2022 syyskuussa | Apply for exchange for spring term 2022 in September 05.05.2021
  7. MFA-tunnistautuminen vaaditaan vpn-palvelussa toukokuussa | MFA authentication will be needed in vpn services in May 05.05.2021
  8. Uusien mahdollisuuksien kesä - käännä oma osaamisesi tuloiksi! Kesäbuusti-kurssi alkaa ti 18.5. 04.05.2021
  9. Energia-alan virtuaalikursseja | Virtual courses in the field of energy 03.05.2021
  10. Opintolainahyvityksen voi saada, vaikka koronaepidemia viivästytti valmistumista | Studielånskompensation kan beviljas även om coronaepidemin fördröjt studierna | Student loan compensation can be granted even if coronavirus epidemic delayed graduation 03.05.2021

RSS


Save