Sopivan vaihtokohteen valitseminen

Vaihto-opiskelu perustuu Aalto-yliopiston ja ulkomaisten kumppaniyliopistojen välisiin opiskelijaliikkuvuussopimuksiin. Sopimukset mahdollistavat Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelun toisessa, ulkomaisessa yliopistossa ilman kohdeyliopiston lukukausimaksuja. Sopimukset solmitaan yleensä yhdelle opintoalalle, mikä määrittää sen, mitä vaihdossa voi kyseisessä yliopistossa opiskella. Vaihtoon voi lähteä oman korkeakoulun vaihtokohteisiin. Voit siis hakeutua vaihtoon sen Aallon korkeakoulun kautta, jossa olet kirjoilla tutkinto-opiskelijana. Poikkeuksena tästä ovat tekniikan koulut, joissa vaihtoon voi hakeutua myös toisen tekniikan koulun kautta.

Jos haluat hakea vaihtoon yliopistoon, joka ei ole Aallon partneri, sinun tulee hakea ns. free mover -opiskelijana. Lisätietoa alla kohdassa Free mover -vaihto.

Kun valitset vaihtokohdetta

 • Mene oman korkeakoulusi vaihtopaikkatietokantaan (linkit alla). Vaihtopaikkatietokanta sisältää vaihtokohteiden tiedot sekä paikkojen määrän kussakin kohteessa. Tietokantaan tiedot päivitetään jokaisen hakukierroksen alkuun mennessä. Tietokannan Reports-välilehdeltä löytyvät myös uusimmat Aallon opiskelijoiden kirjoittamat vaihtoraportit kohteittain. Vanhemmat raportit löytyvät wikistä.
 • Varmista että vaihtokohde tarjoaa sinun koulutusohjelmaasi sopivia kursseja oikealla opintotasolla (kandi/maisteri).
 • Tarkista että Aalto-yliopiston ja ulkomaisen yliopiston välinen vaihtosopimus kattaa alan, jota haluat vaihdossa opiskella.
 • Pidä huoli siitä, että sinulla on tarvittava kielitaito suorittaaksesi haluamasi kurssit.
 • Varmista että täytät vaihtoyliopiston muut mahdolliset hakuehdot.

Vaihtoraporteista hyödyllistä tietoa

Aiemmin vaihdossa olleiden opiskelijoiden vaihtoraportteihin kannattaa tutustua. Raporteista saat tietoa kohdekorkeakouluista, niiden opinnoista, majoituksesta, käytännön järjestelyistä, yms. Uusimmat vaihtoraportit on julkaistu koulujen vaihtopaikkatietokannoissa Reports-välilehdellä, katso alla.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat vaihtoehtoisesti raportin sijaan pitää blogia vaihdon aikana.

Taideiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Vaihtopaikkatietokanta

 • Avoimet hakukohteet ja paikkamäärät päivitetään aina hakukierroksen alkuun mennessä
 • Tammikuun 2022 hakukierroksella avoimia kohteita on vähemmän kuin normaalisti vaihtosopimusten uusintakierroksen vuoksi. (Kohteet joihin sopimusneuvottelut ovat kesken avataan syyskuun 2022 hakukierroksella, tai viim. kevätlukukauden 2023 hakukierroksella, mikäli se ei ole mahdollista kohteiden hakuaikojen puitteissa). 
 • Voit hakea kohteisiin jotka ovat merkitty avoimiksi vaihtopaikkatietokannassa kyseisellä hakukierroksella omalle koulutusohjelmallesi/pääaineellesi sekä tutkintotasollesi lukukaudelle jolle olet hakemassa vaihtoon.

Kauppakorkeakoulu

Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Free mover -vaihto


Huom.

Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan vältä kaikkea matkustamista Ukrainaan, Venäjälle, Valko-Venäjälle toistaiseksi. Aalto-yliopisto ei toistaiseksi myönnä uusia liikkuvuus apurahoja Ukrainaan, Venäjälle, Valko-Venäjälle.


Jos haluat hakea vaihtoon yliopistoon, joka ei ole Aallon partneriyliopisto, voit järjestää vaihtosi itsenäisesti ns. free mover -vaihtona. Free mover -vaihtoa kutsutaan monissa yliopistoissa myös nimellä study abroad tai visiting student. Free mover -vaihto edellyttää opiskelijalta paljon omatoimista selvittelyä ja työtä verrattuna koulun vaihto-ohjelman kautta lähtemiseen, sillä opiskelijalla on vastuu hoitaa itsenäisesti vaihtoonsa liittyvät järjestelyt, kuten vaihtoyliopistoon hakeminen. Usein free mover -opiskelija joutuu maksamaan vaihtoyliopistossa lukukausimaksua. Tässä lyhyesti ohjeet free mover -vaihdon suunnittelemiseen:

 • Selvitä vaihdon kustannukset eli lukukausimaksut ja muut kulut etukäteen, jotta vältyt yllätyksiltä.
 • Ota selvää voiko kyseiseen yliopistoon hakea free mover -opiskelijaksi, kuka sinne voi hakea ja mitä siellä voi opiskella.
 • Tarkista milloin hakuaika kohteeseen päättyy ja mitä dokumentteja sinun pitää toimittaa kohteeseen. Vaihdon järjestämiseen kuluu aikaa, joten järjestelyihin kannattaa varata noin vuosi ennen vaihdon toivottua alkua.
 • Tutustu oman kotikorkeakoulusi vaihdon periaatteisiin, ne koskevat myös free mover -vaihtoon lähteviä opiskelijoita.
 • Muista että kohdeyliopiston on täytettävä Aalto-yliopiston laatuvaatimukset. Jos olet epävarma, kysy oman korkeakoulusi vaihtokoordinaattorilta.
 • Sinun tulee hyväksyttää vaihdon opintosuunnitelmasi Aallossa ennen vaihtoa. Voit hyväksilukea vaihdossa suorittamiasi opintoja tutkintoosi Aallossa vain, jos koulutusohjelmasi hyväksyy ne osaksi tutkintoasi.
 • Voit myös hakea apurahaa vaihtoasi varten. Lisätietoa free mover -apurahasta saat sivulta Hakuohjeita.

Kauppakorkeakoulun opiskelijan free mover -kohteen on oltava yliopisto, joka täyttää kauppakorkeakoulun laatuvaatimukset. Opetuksen tulee olla yliopiston normaalia perustutkinto-opetusta, ei vaihto-opiskelijoille erikseen suunniteltu opintokokonaisuus. Free mover -kohteiksi eivät käy kaupallisten organisaatioiden järjestämät ohjelmat eivätkä sellaiset yliopistot, joiden kanssa kauppakorkeakoululla on opiskelijavaihtosopimus.

Yliopiston laadun varmistamiseksi on hyvä tarkistaa yliopiston akkreditoinnit (AACSBEquisAMBA) ja rankingit (FT Ranking, US News Ranking, Shanghai Ranking).

Kumppanuusverkostot

Aalto-yliopisto on mukana useissa kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa, jotka tarjoavat opiskelijoille vaihtomahdollisuuksia.

Eurooppalaiset vaihdot (pois lukien vaihdot Pohjoismaihin ja Sveitsiin) järjestetään yleensä Erasmus+-ohjelman kautta.

Erasmus-sopimukset tehdään yleensä yhdelle opintoalalle. Aallon tekniikan kouluilla on myös yhteisiä Erasmus-kohteita, jotka kattavat useita tai kaikki tekniikan alat kyseisessä kumppaniyliopistossa. 

Erasmus-vaihtoon lähtevä opiskelija sitoutuu noudattamaan paitsi oman korkeakoulunsa vaihdon periaatteita, myös Erasmus-ohjelman sääntöjä. Erasmus-apurahan vastaanottaminen tarkoittaa, että Erasmus-vaihto-opiskelijan on toimitettava vaihtoaan koskevat Erasmus-dokumentit sekä suoritettava vaihtoonsa liittyvät velvoitteet kuten OLS-kielitestit sekä komission Erasmus Participant Report -kysely.

Lisätietoa Erasmus-opiskelijan velvollisuuksista löytyy sivuilta Ennen vaihtoa ja Vaihdon jälkeen.

Erasmus+ -opiskelijan peruskirja

Erasmus+ Global Mobility (GM) tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta eurooppalaisten ja ei-eurooppalaisten korkeakoulujen kesken. Aalto-yliopisto hakee GM-rahoitusta (16 tai 24 kuukauden yhteistyöjaksoihin), josta voidaan jakaa apurahoja sekä saapuville että lähteville vaihdoille. Global Mobility -vaihtoja koskevat Erasmus+ -vaihtojen periaatteet (Erasmus Charter For Higher Education (ECHE)), kumppanitahojen väliset kahdenväliset sopimukset ja mm. liikkujakohtaiset apuraha- ja opintosopimukset.

Global Mobility kattaa seuraavanlaisia liikkuvuuksia:

 • Kaikki opintotasot (lyhyet vaihdot, kandi-, maisteri- ja jatko-opiskelijatasot, juuri valmistuneet)
 • Kaikki opintoalat
 • 3-12 kk vaihdot opiskeluun ulkomailla
 • 2-12 kk harjoittelut ulkomailla (2016 partnerit)
 • Max 12 kk per tutkinto
 • Henkilökunnalle 5 pv - 2 kk opettajavaihdot

Global Mobility Destinations in 2017-18

Aalto School concerned

Country and exchange period

Non-EU partner university

ELECAlgeria
1.6.16-31.7.18

University of Science and Technology Houari Boumediene (USTHB)

Ecole National Superieur d'Informatique (ESI)

University of Boumerdes (IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineering)

Université Amar Telidji Laghouat

SCI, ELEC, ENG and CHEM

India
1.6.17-31.7.19

1.6.15-31.7.17

One grant available for spring 2018.

Indian Institute of Technology Kanpur

Indian Institute of Technology Bombay

SCI, ELEC, ENG and CHEM

Israel
1.6.16-31.7.18
1.6.15-31.7.17

Possibly grant coming available for spring 2018.

Technion Israeli Institute of Technology

IDC Herzliya

SCI, ELEC, ENG and CHEMRussia

1.6.17-31.7.19

One grant available for spring 2018.

Bauman Moscow State Technical University

Higher School of Economics - HSE Moscow

Tomsk Polytechnic University

Science (SCI), Engineering (ENG),

Electrical Engineering (ELEC) and Chemical Engineering (CHEM)

China
1.6.15-31.7.17

Exchange period has ended

Tsinghua University

Global Mobility -vaihtoon hakeminen (lähtevät opiskelijat)

GM-vaihdosta kiinnostuneet opiskelijat toimittavat hakemuksensa Erasmus+ Global Mobility -kohteisiin normaaleina vaihdon hakuaikoina sähköisellä vaihdon hakulomakkeella. Tarkista hakuohjeet.

Kohteiden koordinaatio ja lisätiedot:: 

Erasmus+ Global Mobility -apuraha vaihtoon lähteville opiskelijoille

   • Opiskelijoille GM-apurahat ovat yleensä huomattavasti korkeammat kuin Euroopan kohteisiin. Lopullinen summa määräytyy vaihtomaan ja vaihdon keston perusteella.

   • Joihinkin maihin on rahoitusta vain saapuville opiskelijoille ja henkilökunnalle ja joihinkin vain lähteville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Apurahat pyritään tasaamaan kohdeyliopistojen kesken. Summat riippuvat hakesmääristä ja niiden laadusta. 

   • Jos hakijoita on GM-kohteisiin enemmän kuin GM-apurahoja, asetetaan hakijat järjestykseen vaihdon periaatteissa määriteltyjen valintaperusteiden mukaan. Valintaan voivat vaikuttaa opintomenestys (tunnusluku), motivaatio, kielitaito ja opintosuunnitelma. Opiskelijan ei tarvitse erikseen hakea GM-rahoitusta; päätös vaihtopaikasta ja apurahasta tehdään Aalto-yliopistojen korkeakoulujen kesken normaalin vaihtohaun yhteydessä. Opiskelijat jotka eivät saa GM-rahoitusta, voivat saada Aalto-yliopiston apurahan vaihtokohteeseensa. 

2017-18 GM-apurahat koostuvat kuukausiapurahasta + matka-apurahasta

   • Kuukausiapuraha lähteville opiskelijoille on 650 Eur/kk (30 pv, lopullinen summa riippuu liikkuvuuden päivistä, jotka vaihtoyliopisto vahvistaa)
   • Matka-apurahan summa riippuu etäisyydestä kohteeseen seuraavasti:

Algeria

530 eur

Israel530 eur
Intia820 eur
Venäjä275 eur
   • Vakuutus: On opiskelijan vastuulla hankkia tarvittavat vakuutukset oleskeluunsa ulkomailla. Aalto-yliopisto ei korvaa vakuutuskustannuksia.
   • Apurahan maksaminen: Apurahat maksetaan kahdessa erässä: noin 80% apurahasta maksetaan ennen vaihtoa/vaihdon alkaessa ja 20% vaihdon jälkeen, kun vaaditut dokumentit on palautettu. Participant Report (EU Feedback Survey) tulee täyttää viimeistään 15 pv ennen vaihdon päättymistä. 

Erasmus+ Global Mobility -dokumentit

Saapuvat ja lähtevät opiskelijat (kaikki opintotasot)

Käytä Erasmus+ Learning agreement -pohjaa tehdessäsi opintosuunnitelma. Lisätiedot koulusi vaihtokoordinaattorilta.

Saapuva ja lähtevä henkilökunta

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma, jonka verkostoon kuuluu sekä pohjoismaisia että Baltian maiden yliopistoja. Nordtek on pohjoismaisten tekniikan yliopistojen rehtoreiden ja dekaanien verkosto.

Nordplus ja Nordtek -ohjelmat tarjoavat myös vaihtoapurahoja. Apurahan kanssa menetellään saman tapaan kuin Erasmus+-apurahan: Aalto täydentää Nordtek/Nordplus apurahaa jos se on pienempi kuin Aallon oma vaihtoapuraha. Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea Nordtek/Nordplus -apurahaa (poisluettuna ARTSin opiskelijat). Vaihtokoordinaattori ottaa yhteyttä vaihtohakukierroksen jälkeen Nordtek/Nordplus -apurahan saajiin.

Johtavat pohjoismaiset tekniikan yliopistot muodostavat keskenään Nordic Five Tech -verkoston ja verkoston puitteissa yliopistoilla on mm. useita maisteritason yhteisohjelmia. Nordic Five Tech -yliopistot ovat hyvä vaihtokohde kenelle tahansa tekniikan opiskelijalle.

FIRST-ohjelma on päättynyt 2021.

FIRST-ohjelma (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange) edistää kumppanuuksia ja yhteistyötä suomalaisten ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen välillä. Ohjelman avulla tuetaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä.

FIRST-ohjelman puitteissa korkeakoulut muodostavat verkostoja, joille voidaan myöntää apurahoja. Aalto-yliopisto täydentää omalla rahoituksellaan FIRST-apurahaa mikäli se on pienempi kuin Aallon oma vaihdon apuraha. Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea FIRST-apurahaa (poisluettuna ARTSin opiskelijat). Vaihtokoordinaattori ottaa yhteyttä FIRST-apurahan saajiin vaihtohakukierroksen jälkeen.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu kuuluu CEMS-verkostoon (The Global Alliance in Management Education), johon kuuluu 31 jäsenyliopistoa ja lähes 80 jäsenyritystä. Yliopistot ja yritykset työskentelevät intensiivisesti yhdessä kouluttaakseen kansainvälisiä tulevaisuuden johtajia.

CEMS-ohjelman voi suorittaa kahdella tavalla, joko Global Management -maisteriohjelmana (120 ECTS) tai CEMS MIM (66 ECTS) yhdistettynä muihin Aallon maisteriohjelmiin. Molempiin CEMS-ohjelmiin sisältyy lukukauden pituinen vaihto ulkomaisessa partneriyliopistossa.

SCI-opiskelijat ja CEMS-ohjelma

Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat, jotka aikovat hakea CEMS-ohjelman kautta vaihto-opiskelemaan, ovat oikeutettuja hakemaan vaihto-opiskelun free mover –apurahaa (1500e/lukukausi tai 2500e/lukuvuosi) mikäli CEMS vaihto-opinnot hyväksiluetaan Perustieteiden korkeakoulussa suoritettavaan tekniikan alan tutkintoon. Aalto-yliopisto tukee vain sellaisia kokopäivätoimisia vaihto-opintoja, jotka ovat osa opiskelijan tutkintoa. Opiskelijan tulee hyväksyttää apurahahakemukseen liitettävä CEMS-vaihto-opiskelun kurssisuunnitelma perustieteiden korkeakoulussa oman pääaineen opintojensuunnittelijalla (ei CEMS-koordinaattorilla) ja professorilla, jotka hyväksymisellään varmistavat, että CEMS-opinnot mahtuvat opiskelijan tekniikan alan tutkintoon. Mikäli opiskelija suorittaa CEMS-opintoja oman tutkintonsa lisäksi tutkinnon ulkopuolisina opintoina, ei vaihdon apurahaa ole mahdollista myöntää.

Yhteystiedot:

CEMS Programme Manager Liisa Kotilainen, etunimi.sukunimi@aalto.fi

CEMS Programme Manager Arja Sahlberg, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on osa PIM (Partnership in International Management) -verkostoa. PIM on johtavien kauppakorkeakoulujen konsortio, joka on perustettu vuonna 1973. Jokainen jäsenkoulu kuuluu kauppakorkeakoulujen huippuun alueellaan ja tarjoavat myös MBA tai maisteritasoista koulutusta.

CLUSTER on parhaiden eurooppalaisten tekniikan yliopistojen verkosto. Aalto on mukana useissa Cluster Dual Master -yhteistutkinto-ohjelmissa joissa tutkintoon on integroitu ulkomaanjakso.

Aallon opiskelijat voivat mennä opiskelijavaihtoon CLUSTER-yliopistoon Nordtek- tai Erasmus-ohjelmien kautta.

Magalhães-verkosto tuo yhteen tekniikan yliopistot Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella. Verkoston tarkoitus on tukea opiskelijaliikkuvuutta verkostoon kuuluvien yliopistojen välillä. Aallon tekniikan kouluilla on kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia joidenkin verkostoon kuuluvien yliopistojen kanssa.