Ainekoodi: ELEC3014

Laajuus: 60 op 

Vastuuhenkilö: Kai Zenger

Huvudämne på svenska: Automations- och systemteknik

Major in English: Automation and Control Engineering

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteesta valitut opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko automaatio- ja systeemitekniikantai informaatioteknologian. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä HOPSin yhteydessä.

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen perustavoitteena on luoda pohja automaatioinsinöörin ammattikuvalle, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, koneoppimiseen ja teolliseen internetiin, signaalin- ja kuvankäsittelyyn, robotiikkaan sekä ihminen-kone-liitäntöihin. Pääaine antaa laajan pohjan tulevaisuuden uusille ja kehittyville aloille kuten palvelurobotiikkaan, mikro- ja nanorobotiikkaan, tehdasautomaatioon sekä sulautettuihin järjestelmiin. Tavoitteena on antaa kuva yhtenäisestä ammattialueesta, jonka sisällä on mahdollisuus vaihtaa sovellusaluetta.

Opinnot perustuvat vahvaan teoreettiseen pohjaan matematiikassa ja luonnontieteissä, minkä lisäksi annetaan riittävä pohja tietotekniikassa, elektroniikassa ja sähkötekniikassa eri sovelluksia ajatellen. Sovellusalueiden moninaisuutta ajatellen perusopinnoissa perehdytään myös muiden insinöörialojen perusteisiin. Automaatio- ja systeemitekniikan kannalta koneenrakennuksen perusteet tukevat opiskelijan myöhempää monialaista suuntautumista automaation sovellutusten piirissä.

Opiskelijalla on myöhemmässä vaiheessa monipuoliset mahdollisuudet suuntautua automaatio- ja systeemitekniikan kentässä ja painottaa opintojaan haluamallaan tavalla. Suuntautuminen voi tapahtua käytäntöön painottuen tai enemmän teoreettisia taitoja kehittäen. Opintoihin kuuluva pienryhmätyöskentely kehittää projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä ryhmän jäsenenä.

Myöhemmät opinnot ovat samoin suunnattavissa eri tavoin. Tieteellistä tutkimusta ajatellen pääaineeseen on pyritty sisällyttämään riittävät ja monipuoliset valmiudet teoreettisten tietojen osalta omaksua alan tutkimustuloksia. Automaatio- ja systeemitekniikan kenttä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkaa opintoja ja suuntautua alan tieteellisen tutkimuksen pariin


Kurssit

KoodiNimiop
ELEC3014.kandKandidaatintyö ja -seminaari10
ELEC-C7110Informaatioteknologian perusteet5
ELEC-C1110Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet5
ELEC-C8202Automaatiojärjestelmät 15
ELEC-C8203Automaatiojärjestelmät 25
ELEC-C8204Automaation ohjelmistoprojektit5
ELEC-C1230Säätötekniikka5
ELEC-C1310Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt5
ELEC-C1320Robotiikka5
KON-C2003Koneenrakennustekniikka B5
ELEC-C4210Sähkötekniikka ja elektroniikka5

Mallilukujärjestykset löytyvät kohdasta Opintojen suunnittelu.