På svenska

Ainekoodi: ELEC3016

Laajuus: 70 op

Vastuuhenkilö: Ari Koskelainen

Huvudämne på svenska: Bioinformationsteknologi

Major in English: Bioinformation Technology

Bioinformaatioteknologian kandidaattipääaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää biologisia järjestelmiä ja niitä perusteorioita ja -käsitteitä, joita tarvitaan biologisen informaation hankkimisessa ja käsittelyssä sekä lääketieteellisen tekniikan sovelluksissa. Opintojen aikana opiskelija oppii yhdistämään tekniikkaa biologisiin järjestelmiin ja soveltamaan insinöörilähestymistapaa biologisiin systeemeihin.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan alansa ammatillista kehitystä, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.


Kurssit

KoodiNimiopPeriodi
ELEC3016.kandKandidaatintyö ja -seminaari10
NBE-C2201Fysiologia5III-IV
ELEC-C8722Molekyyli- ja solubiologia5V
ELEC-C4210Sähkötekniikka ja elektroniikka5I-II
MS-C1620Statistical Inference5III-IV
CHEM-C1220Principles of General and Organic Chemistry5I
ELEC-C3220Kvantti-ilmiöt5IV-V
NBE-C2101Biofysiikka5III-IV

CS-C3240

Machine Learning 

5

III-IV

Valitse seuraavista ainakin toinen
CHEM-C2330Biochemistry5I
CHEM-C1230Principles of Physical Chemistry5I
Valitse seuraavista 2-3 kurssia siten, että pääaineessa on 70 op
MS-A0301Differentiaali- ja integraalilaskenta 35I,IV
MS-C1342Lineaarialgebra5V
MS-C2111Stochastic Processes5II
ELEC-C5230Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet5IV-V
ELEC-D8710Principles of materials science5III-IV
NBE-C2103Biophysics II: Light and imaging5IV-V 1. kerran lukuvuonna 2021-2022
PHYS-C0220Termodynamiikka ja statistinen fysiikka5III
NBE-C2102Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet5IV


Mallilukujärjestykset löytyvät kohdasta Opintojen suunnittelu.