På svenska

Dekaani myöntää kannustusstipendejä hyvän opintomenestyksen perusteella. Stipendin arvo on 500€. Stipendejä on jaettu Sähkötekniikan korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijoille lukuvuodesta 2016-2017 alkaen, ja lukuvuodesta 2018-2019 alkaen myöntämisen ehdot on laajennettu koskettamaan myös Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmien opiskelijoita.

Opiskelijoiden palkitseminen hyvästä opintomenestyksestä on osa korkeakoulun pyrkimystä kehittää kandidaattiohjelmaa ja -opetusta. Panostus on näkynyt kandidaattiohjelman uudistuksessa, jolla on pyritty sujuvoittamaan opintoja. Opiskelijoille tarjotaan myös akateemista ohjausta koko kandidaattiohjelman ajan, ja palautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti.

Myöntämisen ehdot:

Stipendin voi saada Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija, joka täyttää seuraavat kohdat 1-3:

  1. On suorittanut kyseisen lukuvuoden aikana vähintään 60 op, joista vähintään 45 op on sijoittumassa tai sijoittunut opiskelijan HOPSin mukaan tekniikan kandidaatin ja/tai diplomi-insinöörin tutkintoon.
  2. Täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista a-c:
    a)  Sähkötekniikan korkeakoulun kandidaattiopiskelija, joka on ollut läsnäolevana sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa tai sitä edeltäneissä koulutusohjelmissa yhteensä enintään 7 lukukauden ajan kyseisen lukuvuoden päättyessä.
    b)  Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriopiskelija, joka on ollut läsnäolevana opiskelijana tekniikan kandidaatin tutkiin johtaneessa koulutusohjelmassa Aalto-yliopistossa sekä Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa yhteensä enintään 11 lukukauden ajan kyseisen lukuvuoden päättyessä.
    c)  Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriopiskelija, joka ei ole suorittanut tekniikan kandidaatin tutkintoa Aalto-yliopistossa ja on ollut läsnäolevana opiskelijana Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa yhteensä enintään 5 lukukauden ajan kyseisen lukuvuoden päättyessä.
  3. Ei ole maksanut lukuvuosimaksua Aalto-yliopistolle kyseisenä lukuvuonna.

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija

Sähkötekniikan korkeakoulun kandidaattiopiskelijaksi katsotaan opiskelija, jolla on Sähkötekniikan korkeakoulussa 31.7. kyseisenä lukuvuonna voimassa oleva, tekniikan kandidaatin tutkintoon johtava opinto-oikeus sekä opiskelija, joka on kyseisen lukuvuoden aikana valmistunut tekniikan kandidaatiksi Sähkötekniikan korkeakoulusta.

Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriopiskelijaksi katsotaan opiskelija, jolla on Sähkötekniikan korkeakoulussa 31.7. kyseisenä lukuvuonna voimassa oleva, diplomi-insinöörin tutkintoon johtava opinto-oikeus sekä opiskelija, joka on kyseisen lukuvuoden aikana valmistunut diplomi-insinööriksi Sähkötekniikan korkeakoulusta.

Suoritetut opinnot

Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan opinnot, jotka opiskelijan opintorekisteriotteen mukaan on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana Aalto-yliopistossa. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan myös opinnot, jotka on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ja hyväksiluettu Aalto-yliopiston opiskelijarekisteriin 31.8. mennessä seuraavana lukuvuonna.

Painavasta syystä hyväksiluvun määräaikaa voidaan opiskelijan pyynnöstä jatkaa, mikäli stipendihakemus jätetään hakuaikana ja jatkamispyyntö esitetään 31.8. mennessä.

Läsnäololukukaudet

Läsnäololukukausiin lasketaan mukaan kaikki lukukaudet, jotka opiskelija on ollut ilmoittautuneena läsnäolevaksi kyseisessä koulutusohjelmassa. Lisäksi lasketaan ne lukukaudet, joiden aikana opiskelija on suorittanut opintoja, jotka on sisällytetty tutkintoon tai opiskelijan HOPSiin.

Muita ehtoja

Opiskelijalle voidaan myöntää stipendi vain yhden kerran samalta lukuvuodelta. Jos opiskelijalle myönnetään vastaava kannustusstipendi maisteriopinto-oikeuden perusteella toisesta Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulusta, hänelle ei voida myöntää kannustusstipendiä Sähkötekniikan korkeakoulusta kandidaattiopinto-oikeuden perusteella.

Aalto-yliopistolla tarkoitetaan paitsi nykyistä Aalto-yliopistoa, myös sen perustajakorkeakouluja.

Stipendiaateille kirjoitetaan pyynnöstä todistus stipendin saamisesta.

Kandidaattiopiskelijoiden osalta ehtoja ei ole tarkoitus muuttaa suhteessa 11.9.2018 hyväksyttyihin ehtoihin ja tilanteessa, jossa nämä nyt kumottavat ehdot tuottaisivat opiskelijalle edullisemman tuloksen, noudatetaan niitä.

Hakeminen ja hakuaika

Stipendien hakuaika on elokuussa. Opiskelijoille, joilla hakuedellytykset vaikuttavat elokuun alussa täyttyvän, lähetetään Aalto-sähköpostiin henkilökohtainen linkki hakulomakkeeseen. Opiskelijat, joilta puuttuu opintoja opintorekisteristä elokuun alussa esim. hyväksilukujen takia, voivat pyytää henkilökohtaisen linkin osoitteesta studies-elec@aalto.fi.