Ainekoodi: ELEC3015

Laajuus: 60 op

Vastuuhenkilö: Esa Ollila

Huvudämne på svenska: Informationsteknologi

Major in English: Information Technology

Nykyinen informaatioyhteiskuntamme pohjautuu tietoon sekä tiedon siirtoon ja käsittelyyn. Informaatioteknologian (IT) entistä keskeisempi osa-alue on langaton viestintä ja tärkein infrastruktuuri on internet ja sen lukuisat palvelut. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian pääaineessa korostuu tiedon siirto ja käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin ymmärtäminen ja kehittäminen sekä tietoturvallisuus.

Opinnoissa syntyy vahva teoreettinen pohja matematiikassa ja luonnontieteissä, joka yhdistyy tekniseen osaamiseen tietotekniikassa, langattomassa tietoliikenteessä ja tietoverkoissa. Kokeellisen työn kautta opitaan teorian soveltamista käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan informaatioteknologian alan ammatillista kehitystä, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi syventää opintojaan monissa eri maisterivaiheen pääaineissa. Suoritettuaan kandidaatintutkinnon opiskelija tuntee laajasti informaatioteknologian alan, ja ymmärtää sen perusteoriat ja –käsitteet, bittitasolta aina käyttäjäkeskeisiin kysymyksiin ja liiketoimintamalleihin. Valmistuvalla on hyvät valmiudet kehittää osaamistaan niin, että hän kykenee toimimaan alalla myös vaativissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä ja ymmärtää käyttäjäkeskeisyyttä sekä Internet-pohjaista palveluliiketoimintaa.

Kurssit

Pääaineen pakolliset opinnot (35 op)

KoodiNimiop
ELEC3015.kandKandidaatintyö ja -seminaari10
ELEC-C7110Informaatioteknologian perusteet5
ELEC-C1110Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet5
ELEC-C7220Informaatioteoria5
ELEC-C5230Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet5
ELEC-C7210Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi5

Pääaineen valinnaiset opinnot (25 op)

ELEC-C5340Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely5
ELEC-C5211

Johdatus signaalien tilastolliseen mallintamiseen ja päättelyyn

5
ELEC-C7241Tietokoneverkot5
ELEC-C7310Sovellusohjelmointi5
ELEC-C7230Tietoliikenteen siirtomenetelmät5
ELEC-C7320Ohjelmistoradio5

Valitse ylläolevista kursseista viisi kurssia niin että pääaineen kokonaislaajuus 60 op täyttyy.

Mallilukujärjestykset löytyvät kohdasta Opintojen suunnittelu.