Siirtyminen Sähkötekniikan kandidaattiohjelmasta (TS 2013) ELECin maisteriohjelmiin

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK), opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta on suoritettu sisältäen kaikki perusopinnot.

Tekniikan alan diplomi-insinööritutkinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Diplomi-insinöörin tutkinnon sisältö ja opinnot valitaan sen vuoden opetussuunnitelman mukaan, jolloin opiskelija vahvistaa DI-tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja alkaa suorittaa DI-tutkintoon sisältyviä opintoja. Diplomi-insinööriohjelma valitaan samassa yhteydessä, kun opiskelija hakee kandidaatin tutkintonsa hyväksymistä valmistumislomakkeella. Suora siirtyminen ei siis edellytä hakua DI-ohjelmaan.

Diplomi-insinööriohjelma voi vaikuttaa kandidaatin tutkinnon valintoihin, joten diplomi-insinöörin tutkintoon johtava ohjelma ja sen pääaine tulee valita hyvissä ajoin, noin toisena opiskeluvuotena.

Maisterin tutkinnon pääaineen opinnot on suositeltavaa aloittaa syyslukukauden alussa, sillä ohjelmat on suunniteltu kaksivuotisiksi, syksyllä alkaviksi ohjelmiksi.

  • Mikäli valmistuu kandidaatiksi syyslukukauden aikana, voi viimeisiä kandidaattikursseja tehdä yhtä aikaa maisteriohjelman pakollisten opintojen aloittamisen kanssa.
  • Mikäli valmistuu kandidaatiksi kevätlukukaudella, voi aloittaa ylemmän tutkinnon opinnot vapaavalintaisilla tai vaihtoehtoisilla kursseilla jo kevään aikana ja aloittaa pakolliset opinnot syksyllä ohjelman alkaessa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten Sähkötekniikan kandidaattiohjelman pääaineista voi siirtyä Sähkötekniikan korkeakoulun diplomi-insinööriohjelmiin.

Maisteriohjelma ja pääaineSiirtymisen edellytykset
Automation and Electrical EngineeringSuora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista

Electronics and Nanotechnology

Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista

Advanced Energy Solutions
- ELEC pääaine

Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista
Advanced Energy Solutions
- CHEM pääaine
Edellyttää Teollinen prosessitekniikka -sivuaineen
Advanced Energy Solutions
- ENG pääaineet
Edellyttää Energiatekniikka-sivuaineen
Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences
- ELEC pääaineet
Suora siirtyminen kaikista kandidaattiohjelman pääaineista
Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences
- SCI pääaineet  (Ei Game Design)

Ennen 1.8.2016 opinto-oikeuden saaneet: Edellyttää Informaatioteknologia-pääaineeen ja tietotekniikan sivuaineen

1.8.2016 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet: Edellyttää tietotekniikan sivuaineen vaativan opintopolun mukaan

Life Science Technologies

Edellyttää Bioinformaatioteknologian pää- tai sivuaineen

Opintojen jatkaminen muussa kuin Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa

Opiskelijalle voi syntyä oikeus siirtyä suoraan myös muiden Aallon tekniikan alan korkeakoulujen tarjoamiin ohjelmiin. Jotkut ohjelmat vaativat edeltäviä suorituksia siirtymiseen. Nämä tiedot löydät taulukosta (ks. täältä). Taulukko koskee opiskelijoita, joiden opinto-oikeus on alkanut 1.8.2016 tai sen jälkeen.

Maisteriohjelman tai sen pääaineen vaihtaminen

Sähkötekniikan korkeakoulusta tekniikan kandidaatiksi valmistunut opiskelija voi myöhemmin vaihtaa maisteriohjelmaa samojen vaihtoehtojen mukaan kuin hänellä valintatilanteessa kandidaatin tutkinnon valmistuessa oli. Opintoaika ei pitene ohjelmaa vaihtamalla, joten uuden ohjelman opinnot tulee olla mahdollista suorittaa jäljellä olevana opintoaikana. Vaihtamisen yhteydessä päivitetään HOPS, jonka perusteella arvioidaan opiskelijan mahdollisuutta valmistua. Vaihtamista haetaan toimittamalla vapaamuotoinen hakemus ohjelmasta vastaavalle suunnittelijalle.