På svenska

Vapaasti valittavat opinnot opiskelija saa valita kiinnostuksensa mukaan. Valinnaisia opintoja suunnitellessa kannattaa huomioida ainakin:

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sijoittaa Aalto-yliopiston opetussuunnitelmassa olevia kursseja tai muissa korkeakouluissa Suomessa (mm. JOO-sopimuksen puitteissa) tai ulkomailla suoritettuja, Aaltoon hyväksiluettuja opintoja.

Halutessaan vapaasti valittavien opintojen sijaan voi suorittaa toisen sivuaineen. Tällöin opiskelijan tutkintotodistukseen merkitään kaksi sivuainetta ja tavallisesti varsinaisia  vapaasti valittavia opintoja ei ole tutkinnossa lainkaan.