På svenska

Uran rakentaminen alkaa ensimmäisestä kesätyö- tai harjoittelupaikasta ja jatkuu läpi koko työuran. Harjoittelun tarkoituksena on opiskelijoiden ammatillisen roolin ja osaamisen tukeminen. 

Harjoittelu on suositeltavaa, koska se kehittää osaamista sekä rakentaa ammatti-identiteettiä. Harjoitteluaikana kannattaa luoda yhteyksiä työelämään, joita myöhemmin on mahdollista hyödyntää esimerkiksi diplomityöpaikan hankkimisessa tai valmistumisen jälkeisen työpaikan etsimisessä. Käytännön kokemuksen avulla on myös helpompi suunnata omia opintoja kiinnostuksen kohteiden suuntaan.

Harjoittelu kandidaattivaiheessa

Harjoittelu kone- ja rakennustekniikan (KJR), energia- ja ympäristötekniikan (ENY) ja rakennetun ympäristön (RYM) pääaineissa luetaan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin, mutta sitä suositellaan kaikille opiskelijoille. Harjoittelukurssin voi suorittaa 1-5 op:n laajuisena.

Harjoittelun kesto vaihtelee suoritettavan laajuuden mukaisesti. 1 opintopiste vastaa 2 viikon täyspäiväistä työskentelyä (37,5 - 40 h/vko).

Lisätietoa harjoittelusta löydät kurssin MyCourses-sivulta, jonka löydät  harjoittelukurssin kurssikoodilla. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa (31.7.2020 asti).

Muista myös Aalto-yliopiston tarjoamat urapalvelut, josta saat tukea mm. harjoittelupaikan hankintaan.

ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin tutkinto) (1-5 op)

Harjoittelu-kurssi voidaan suorittaa 1-5 op laajuisena. Siihen voi sisällyttää Harjoittelupassi -osion (1 op) halutessaan. Harjoittelupassi raportoidaan yhtä aikaa samassa raportissa kuin varsinainen työharjoittelukin. Lisäksi, opiskelija voi suorittaa 1 op Harjoittelupassin eikä lainkaan työharjoittelua. Raportin pohja tulee kopioida MyCoursesista -> Raportin ohjeet ja palautus-osiosta ja tallentaa omalle nimelle. Raportti palautetaan MyCoursesiin harjoittelun jälkeen. Raportin lisäksi MyCourseen palautetaan työtodistus.

Harjoittelupassi (0-1 op)

Harjoittelupassi on valinnainen osa kurssia, eikä sitä ole pakko suorittaa. Harjoittelupassin toiminnot (tapahtumat, työpajat yms.) tukevat opiskelijan urasuunnittelua ja työnhakua (esim. CV-työpaja). Näihin toki voi osallistua ilman harjoittelupassin suorittamista. Suositellaan tehtäväksi 1-2 opiskeluvuonna. Harjoittelupassin suorittamiseksi edellytetään osallistumista neljään eri osasuoritus tilaisuuteen mm. eri tapahtumat, työpajat. Tietoja tilaisuuksista löytyy MyCoursesta ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Työharjoittelu (0 -5 op)

Harjoittelu insinööritieteissä -kurssin keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin. Työharjoittelun jälkeen opiskelija:

  • osaa hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteyttä työelämän tarpeisiin.
  • on kehittänyt ja syventänyt opinnoissaan saatuja tietoja.
  • oppii työelämässä tarvittavia taitoja esim. vastuullisuus ja suunnitelmallisuus sekä ajanhallinta, vuorovaikutus sekä toiminta osana ryhmää sekä työyhteisöä.
  • on saanut kokemusta opiskelemaansa alaan liittyvistä tyypillisistä työtehtävistä ja/tai
  • ymmärtää tuotteiden tai palvelujen kehitys- ja liiketoimintaprosesseja ja/tai
  • ymmärtää päätöksentekoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja käytäntöjä ja/tai
  • osaa paremmin arvioida kustannusten muodostumista ja/tai saa näkemyksiä kestävän kehityksen toteuttamiseen liike-elämässä

Harjoittelukurssin suoritus 5 op laajuisena edellyttää vähintään 10 viikkoa kokopäivätoimista työskentelyä(4 op =8 viikkoa kokopäivätoimista työskentelyä).

Muuta

Kurssi korvaa seuraavat kurssisuoritukset:

  • ENG-A1010 Harjoittelupassi, 1 op
  • ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla, 2 op
  • ENG-A3030 Syventävä harjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisestiENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla 2 op

Opiskelija voi täydentää näiden poistuvien kurssien harjoittelukurssisuorituksiaan siten, että harjoitteluaon kandidaatintutkinnossa maksimissaan 5 op verran.


Save