På svenska

Uran rakentaminen alkaa ensimmäisestä kesätyö- tai harjoittelupaikasta ja jatkuu läpi koko työuran. Harjoittelun tarkoituksena on opiskelijoiden ammatillisen roolin ja osaamisen tukeminen. 

Harjoittelu on suositeltavaa, koska se kehittää osaamista sekä rakentaa ammatti-identiteettiä. Harjoitteluaikana kannattaa luoda yhteyksiä työelämään, joita myöhemmin on mahdollista hyödyntää esimerkiksi diplomityöpaikan hankkimisessa tai valmistumisen jälkeisen työpaikan etsimisessä. Käytännön kokemuksen avulla on myös helpompi suunnata omia opintoja kiinnostuksen kohteiden suuntaan.

Harjoittelu kandidaattivaiheessa

Harjoittelu kone- ja rakennustekniikan (KJR), energia- ja ympäristötekniikan (ENY) ja rakennetun ympäristön (RYM) pääaineissa toteutetaan kurssien muodossa. Kurssit luetaan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin, mutta niitä suositellaan kaikille opiskelijoille. Harjoittelun laajuus on 1-5 op.

Harjoittelun kesto vaihtelee suoritettavan laajuuden mukaisesti. 2 opintopistettä vastaa 4 viikon täyspäiväistä työskentelyä (37,5 - 40 h/vko).

Kurssit suositellaan suoritettaviksi alla olevassa järjestyksessä. Kurssit voi kuitenkin suorittaa myös eri järjestyksessä eivätkä kurssit ole esitietovaatimuksena toisillensa. Jokaisen harjoittelukurssin ilmoittautuminen on tehtävä WebOodissa.

Lisätietoa harjoittelusta löytyy opinto-oppaasta sekä MyCourses-sivusta, josta löydät harjoittelukurssit kurssikoodeilla. Tarkemmat ohjeet kurssien suorittamiseen kerrotaan kunkin kurssin (vapaaehtoisella) aloitusluennolla.

Harjoittelukurssit järjestetään suomeksi, mutta kurssit on myös mahdollista suorittaa ilman suomen kielen taitoa. Tässä tapauksessa opiskelijan on oltava etukäteen yhteydessä harjoitteluneuvojaan.

Aalto-yliopiston tarjoamat urapalvelut

1. ENG-A1010: Harjoittelupassi (1 op)

 • Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna.
 • Aloitusluento lokakuun alussa sekä armeijasta palaaville tammikuussa.
 • Harjoittelupassi sisältää osasuorituksia liittyen yleisesti harjoitteluun ja työnhakuun.
 • Kurssi suoritetaan lukukauden aikana ennen varsinasta työharjoittelua.
2. ENG-A2020: Työympäristöharjoittelu (2 op) tai ENG-A2021: Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op)
 • Suositellaan suoritettavaksi harjoittelupassin jälkeen, ensimmäisen ja toisen vuoden välisenä kesänä.
 • Aloitusluento huhtikuussa ennen harjoitteluun lähtöä ja luento raportin kirjoittamisesta syyskuussa harjoittelun jälkeen.
 • Kaksivaiheinen: varsinainen harjoittelu yrityksessä ja siitä raportointi syksyllä.
 • Raportissa painottuu opintojen reflektoiminen harjoittelussa opittuihin asioihin. Ohjeet raportin kirjottamiseen löydät MyCoursesta.
 • Työympäristöharjoitteluun soveltuvat työnkuvat

3. ENG-A3030: Syventävä harjoittelu (2 op) tai ENG-A3031: Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

 • Suositellaan suoritettavaksi työympäristöharjoittelun jälkeen, toisen ja kolmannen vuoden välisenä kesänä.
 • Aloitusluento marras-joulukuussa harjoittelua edeltävänä vuonna, harjoitteluun valmistava luento huhtikuussa ennen harjoitteluun lähtöä ja luento raportin kirjoittamisesta syyskuussa harjoittelun jälkeen.
 • Kaksivaiheinen: varsinainen harjoittelu yrityksessä ja siitä raportointi syksyllä.
 • Raportointi painottuu enemmän oman alan ammatillisiin piirteisiin ja urakehitykseen. Ohjeet raportin kirjoittamiseen löydät MyCoursesista.
 • Syventävään harjoitteluun soveltuvat työnkuvat


Save