På svenska

Maisterivaihe kandidaatin tutkinnon jälkeen

Insinööritieteiden korkeakoulussa maisterivaiheen opintoja tarjotaan korkeakoulun omissa maisteriohjelmissa sekä kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa. Kandidaatiksi valmistuva opiskelija voi jatkaa opintojaan myös toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai Aalto-yliopiston ulkopuolella. Pääsääntönä on, että maisteriohjelman opiskelijaksi voi siirtyä vasta sen jälkeen, kun tekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu.

1. Jatkaminen ENG-koulun maisteriohjelmassa kandidaatin tutkinnon jälkeen
 • Sisäinen haku korkeakoulun maisteriohjelmiin

 • Joustava siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriohjelmiin korkeakoulun sisällä

2. Siirtyminen toisen Aallon tekniikan alan koulun maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon jälkeen

3. Ulkoinen haku maisteriohjelmiin

Jatkaminen ENG-koulun maisteriohjelmassa kandidaatin tutkinnon jälkeen

Sisäinen haku korkeakoulun maisteriohjelmiin

Kaikille korkeakoulussa kandidaatin tutkinnon suorittaneille taataan opiskelupaikka korkeakoulun maisteriohjelmassa.  Kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinnon suorittaneelle taataan pääsy haluamaansa pääaineen mukaiseen maisteriohjelmaan seuraavasti: 

Kone- ja rakennustekniikka - KJR

Energia- ja ympäristötekniikka - ENY

Rakennettu ympäristö - RYM

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat hakevat korkeakoulun omiin maisteriohjelmiin/pääaineisiin seuraavasti ENGin sisäisessä maisterihaussa tammikuuussa:

 Hakuohjeet tammikuu 2020

Hakuohjeet tammikuu 2020

MIKÄ: Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku maisterivaiheen opintoihin

KENELLE: Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille, jotka aloittavat maisteriopinnot syksyllä 2020 ja valmistuvat sitä ennen tekniikan kandidaatiksi.

MILLOIN: 2.1.2020–31.1.2020, RÄSTIHAKU 15.4.2020-30.4.2020

MITEN VALITSEN: Tutustu tarjolla oleviin ohjelmiin.

MITEN HAEN: Täytäthän linkistä löytyvän hakulomakkeen ja lähetät sen 31.1.2020 mennessä (linkki lomakkeeseen aukeaa tammikuun alussa). Liitteitä ei tarvita, paitsi jos olet vaihdossa kevätlukukaudella 2020. Liitä tällöin hakemukseesi hyväksytty vaihto-opintosuunnitelma PDF-tiedostona.
Rästihaun lomake on ajastettu aukeamaan 15.4.2020 kello 0:01  täällä (https://link.webropolsurveys.com/S/7F9AC232584294D0).

Maisteriohjelmissa opintojen jatkamisen periaatteet vuonna 2020

 • Haku Aalto ENG:n maisteriohjelmiin järjestetään tammikuussa 2020. Hakuun osallistuvat ne insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat, jotka aikovat aloittaa maisteriopinnot syksyllä 2020.
 • Maisteriohjelmassa voivat jatkaa ainoastaan kandidaatiksi valmistuneet opiskelijat. Kaikille valmistuville opiskelijoille taataan paikka jossain pääaineen vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa.
 • Haku tapahtuu asettamalla pääaineensa vaihtoehtoiset maisteriohjelmat ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Haku päättyy 31.1.2020. Rästihaku on auki 15.4.-30.4.2020
 • Jos opiskelija valmistuu 3 lukuvuodessa (6 lukukautta), hänelle taataan paikka ensisijaiseksi merkitsemässään oman pääaineensa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa, mutta hänen tulee silti jättää hakemus.
 • Tietyin perustein myös pidempään opiskelleille taataan paikka ensisijaiseksi merkitsemäänsä ohjelmassa. Perusteita voivat olla aiemmat opinnot ja muut perustelut syyt kuten hoitovapaa tai pitkä sairausloma.
 • Kansainvälisen vaihto-opiskelujakson takia opiskelijan kandidaatintutkinnon valmistuminen voi viivästyä. Yhden lukukauden vaihdossa on tavoitteena suorittaa vähintään 30 op tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Vaihdon aikana voi kuitenkin jäädä suorittamatta kandidaatintutkintoon sisällytettäviä opintoja enintään 10 op, joiden suorittamiseen voidaan antaa lisäaikaa kuluvan vuoden loppuun asti ilman että tämä vaikuttaa maisteriohjelmaan hakemiseen tai maisteripaikan vastaanottamiseen.
 • Ehdollisesta valintapäätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle maalis-huhtikuussa. Valintapäätös vahvistetaan opiskelijan valmistuttua tekniikan kandidaatiksi. Kandidaatin tutkintoa kannattaa hakea heti, kun siihen vaadittavat opinnot on suoritettu.
 • Tutkintoon vaadittavien kurssisuoritusten tulee olla suoritettuna 31.7.2020 mennessä, jotta opiskelija voi jatkaa maisteriohjelmassa syksyllä 2020. Opintosuoritusmerkintä voi tulla elokuun aikana ja myös tutkinnon virallinen hyväksyminen voi tapahtua vielä elokuussa, kunhan opintosuoritukset on tehty edellisen lukuvuoden puolella eli ennen 31.7.2020.
 • Jos opiskelija ei valmistu määräajassa, hänen hakemuksensa raukeaa ja hänen tulee hakea maisteriohjelmaan uudelleen seuraavana vuonna. Opiskelijan ei kuitenkaan ole välttämätöntä odottaa maisterivaiheen opintojen aloittamista seuraavaan syksyyn, vaan hän voi aloittaa niiden suorittamisen haluamassaan maisteriohjelmassa sillä varauksella, ettei opiskelupaikkaa kyseisessä maisteriohjelmassa ole taattu. Jos opiskelija tulee myöhemmin valituksi toiseen ohjelmaan, voidaan muussa ohjelmassa suoritettuja opintoja sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.


Joustava siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriohjelmiin insinööritieteiden korkeakoulun sisällä

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija voi vaihtaa maisterihakuvaiheessa oman kandidaattiohjelman pääaineen mukaan valittavan maisteriohjelman tietyin edellytyksin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmaan. Edellytyksenä on, että kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 25 op:n verran maisteriohjelmien määrittelemiä opintoja. Menettelyä sovelletaan 1.8.2016 jälkeen kandidaattiopinnot aloittaneisiin opiskelijoihin ja vain erityisestä syystä sitä ennen aloittaneisiin opiskelijoihin. Haku tapahtuu  edellä kuvatun korkeakoulun sisäisen haun yhteydessä.Siirtyminen toisen Aallon tekniikan alan koulun maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon jälkeen

Opiskelijalla on Aalto-yliopiston tekniikan alalla mahdollisuus jatkaa tietyin edellytyksin opintojaan eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeus oikeuttaa.

 Siirtyminen toisen Aallon tekniikan alan koulun maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon jälkeen


Opiskelijalla on Aalto-yliopiston tekniikan alalla mahdollisuus jatkaa tietyin edellytyksin opintojaan eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeus oikeuttaa.  

1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat

Siirtymäperiaatteet koskevat 1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Jos opiskelijan opinto-oikeus on alkanut 1.8.2015, mutta opiskelija on ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi lakisääteisistä syistä johtuen (ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, sairaus tai vamma) ja ilmoittautuu toisena lukuvuotena läsnä olevaksi, opiskelun katsotaan alkaneen 1.8.2016.

Siirtymä  samaan tutkintoon johtavaan ohjelmaan Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen välillä  tapahtuu kandidaatti- ja maisteritutkintojen taitteessa seuraavien periaatteiden mukaan (1, 2, 3 tai 4):

N:o
Siirtymistapa
1Maisteriohjelmaan siirtymiselle ei ole ehtoja, vaan opiskelija voi jatkaa suoraan mistä tahansa saman koulutusalan kandidaattiohjelmasta.
2Kandidaatintutkintoon tulee olla sisällytettynä etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus.
3Kandidaatintutkintoon tulee olla sisällytettynä etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus ja kandidaatintutkinto on oltava suoritettuna vähintään tietyllä etukäteen määritellyllä arvosanavaatimuksella.
4Edellämainituista poikkeava tapa

Ohjelma tai hakukohde ja siirtymistapa

OHJELMA TAI SEN HAKUKOHDE
TAPAVAADITTU SIVUAINEKESKIARVOPOIKKEAVAN TAVAN SELVITYS
Master's Programme in Advanced Energy Solutions Industrial Energy Processes and Sustainability2 CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka sivuaine
CHEMin opiskelijoille ja ENGin Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta.
Sustainable Energy Conversion Processes3 ENG3061 Energiatekniikan sivuaine 25 op 3,0CHEMin opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta
Sustainable Energy in Buildings and Built Environment3 ENG3061 Energiatekniikan sivuaine 25 op 3,0CHEMin opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta
Sustainable Energy Systems and Markets1


Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) SCI324

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering1


Master's Programme in Building Technology3ENG3064 Rakennustekniikan sivuaine 25 op 3,0
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials EngineeringBiomass Refining CHEM30212CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaine

Biotechnology CHEM30222ELEC3021 Bioinformaatioteknologia sivuaine (25 op laajuisena, sis. CHEM-A2250 ja CHEM-A1220)

Chemical and Process Engineering CHEM30432CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaine

Chemistry CHEM30232CHEM3016 Kemia -sivuaine

Fiber and Polymer Engineering CHEM30242CHEM3016 Kemia -sivuaine

Functional Materials CHEM30252CHEM3015 Materiaalitiede ja -tekniikka -sivuaine
tai
CHEM3016 Kemia -sivuaine (sisällöllä CHEM-A1210  Kemiallinen reaktio, CHEM-A2250  Fysikaalinen kemia Bio-IT:lle, CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi, CHEM-C2230 Pintakemia)            


Sustainable Metals Prosessing CHEM30262

CHEM3016 Kemia -sivuaine
tai
CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaineMaster's Programme in Computer, Communication and Information Sciences SCI26Acoustics and Audio Technology1


Communications Engineering1


Computer Science

2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaGame Design and Production4

vain maisterihaun kautta
Human-Computer Interaction2SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisena

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaSecurity and Cloud Computing2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaSignals, Speech and Language Processing1


Software and Service Engineering

2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaMaster's Programme in Creative Sustainability- M.Sc in Technology4

vain maisterihaun kautta
Master's Programme in Energy Technology


tähän ei voi enää siirtyä muista kouluista, AAE-ohjelma korvaa tämän
Master's Programme in Engineering Physics SCI21

3


SCI3032 Teknillisen fysiikan, SCI3035 Energiatieteiden tai SCI3104 Quantum Technologyn sivuaine 25 op:n laajuisena

4,0
Master's Programme in Geoengineering3 ENG3062 Georakentamisen sivuaine 25 op3,0
Master's Programme in Geoinformatics1


Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) SCI284

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa
Master's Programme in Industrial Engineering and Management SCI233SCI3037 Tuotantotalouden sivuaine 25 op:n laajuisena4,2
Master's Programme in Information Networks SCI24

3


SCI3030 Informaatioverkostojen sivuaine

4,0
Master's Programme in International Design Business Management SCI274

vain maisterihaun kautta


Master's Programme in Life Science Technologies SCI25
Katso ehdot siirtymiselle

Bioinformatics and Digital Health

2

 Biomedical Engineering

2

Biosensing and Bioelectronics2
Biosystems and Biomaterials Engineering2
Complex Systems

2

Human Neuroscience and Technology2

Master's Programme in Mathematics and Operations Research SCI221


Master's Programme in Mechanical Engineering3ENG3063 Konetekniikan sivuaine 25 op 3,7
Master's Programme in Nano and Radio Sciences1


Master's Programme in Real Estate Economics3ENG3065 Kiinteistötalouden sivuaine 25 op 3,5
Master’s Programme in Security and Cloud Computing SCI304

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering3ENG3047 Rakennetun ympäristön sivuaine 25 op 3,0
Master's Programme in Water and Environmental Engineering3ENG3071 Vesi- ja ympäristötekniikan sivuaine 25 op 3,0

Ulkoinen haku maisteriohjelmiin

Opiskelija voi myös hakea suorittamaan maisteriopintoja Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamassa ohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voi tutustua studies.aalto.fi-sivuilla. Huomioitavaa on, että opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa esim. vain yksi diplomi-insinöörin tutkintoon johtava opinto-oikeus.

Myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta. Tarkista hakumenettely ja erityisesti hakuaikataulu studies.aalto.fi-sivuilta.

ENGin kansainväliset yhteisohjelmat

There are several Master's level study possibilities to make an international degree. Please see more information about applying: studies.aalto.fi.

Master's programmes organized in international cooperation

Please note, the deadlines and procedures for applying to the programmes organized in international cooperation differ from the Aalto University general application period and procedure.


Save