Erikoistumisalueen valinta

                                          

Erikoistumisaluevalintaan osallistuvat kaikki Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voit saada, jos olet suorittanut asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; olet oman sairautensi tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi tai olet pääkaupunkiseudun Urhean jäsen ja olet huippu-urheilun takia estynyt suorittamaan opintojasi suositellussa tahdissa. Kaikille ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi poissaolevaksi ilmoittautuneille myönnetään lykkäys automaattisesti. Jos lykkäyksen syy ilmenee ensimmäisen lukuvuoden aikana, on sinun haettava lykkäystä ao. lukuvuoden toukokuun loppuun mennessä. Liitä vapaamuotoiseen lykkäyshakemukseen tarvittavat asiakirjat, joista hakemuksen perusteet ilmenevät.

Erikoistumisaluevalintaan osallistuva opiskelija: Jätä hakemus erikoistumisaluevalintaan toukokuun loppuun mennessä ja ilmoita hakemuksella preferenssijärjestyksessä kolme erikoistumisaluetta, joihin haet. Webropol-linkki lähetetään MyCoursesin kautta Opinnot haltuun -kurssin osallistujille.

Eri erikoistumisalueille valittavien enimmäismäärät ovat seuraavat:

Johtaminen40
Laskentatoimi90
Tieto- ja palvelujohtaminen75
Markkinointi60
Rahoitus70
Taloustiede40
Yritysjuridiikka30


Jos jollekin erikoistumisalueelle hakee enim­mäismää­rää enemmän opiskelijoita, valinta suorite­taan opintomenes­tyksestä saatavien pistei­den osoitta­man järjes­tyksen sekä erikoistumisaluekohtaisten kriteerien perus­teella. Tarkemmat kriteerit löydät valintaperusteista (päivitetty 27.8.2019).


Jos opiskelija ei ole osallistunut erikoistumisaluevalintaan sinä keväänä, kun hänen olisi pitänyt lakisääteiset poissaolot huomioiden osallistua, hän ilmoittaa erikoistumisaluetoiveensa sähköpostilla (opintotutor-biz@aalto.fi) ja hänet sijoitetaan sellaiselle erikoistumisalueelle, jolla on saman vuoden erikoistumisaluevalinnassa jäänyt tyhjiä paikkoja.


 Erikoistumisalueen vaihtaminen

TS2013 tutkintosäännön mukaan opiskeleva opiskelija voi hakea erikoistumisalueen vaihtoa. Erikoistumisalueen vaihto  edellyttää, että opiskelija on jo suorittanut kaikki liiketoimintaosaamisen perusteiden opintojaksot.

  1. Opiskelija voi vaihtaa erikoistumisaluetta, jos hän olisi päässyt haetulle erikoistumisalueelle erikoistumisaluevalintaan osallistuessaan. Toisin sanoen hänen erikoistumisaluevalintaan osallistuessaan (lähtökohtaisesti ensimmäinen opiskeluvuosi) laskettu pistemääränsä oli yhtä suuri tai korkeampi kuin viimeisenä samassa erikoistumisaluevalinnassa kyseiseen erikoistumisalueeseen hyväksytyn opiskelijan pistemäärä. TAI

  2. Opiskelija voi vaihtaa erikoistumisaluetta samoin kriteerein kuin kandivaiheesta maisterivaiheeseen siirryttäess


Poikkeuksena kohtaan 1. opiskelijalla, joka hakee vaihtoa heti sijoittelun jälkeen, ennen seuraavan lukuvuoden ensimmäisen periodin alkua, ei tarvitse olla suoritettuna kaikkia liiketoimintaosaamisen perusteiden opintojaksoja.

Erikoistumisalueen vaihto edellyttää lisäksi aina, että vastaanottavassa erikoistumisalueessa on tilaa eli erikoistumisaluevalinnassa erikoistumisalueen enimmäismäärä ei ole tullut täyteen tai jos erikoistumisalueen enimmäismäärä on tullut täyteen, erikoistumisalueelta on vaihtanut opiskelijoita muille erikoistumisalueille. Jos erikoistumisalueella ei ole tilaa, voi erikoistumisalue kuitenkin päättää ottaa erikoistumisalueen vaihtoa hakevan opiskelijan enimmäismäärän päälle.

Jos vaihto hyväksytään, niin opiskelijan tulee sisällyttää jo suoritetut opintojaksot joko tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin tai sivuaineopintoihin. Erikoistumisalueen vaihtamisesta päättää opetuksesta vastaava varadekaani Oppimispalveluiden suunnittelijan esityksestä.

Opiskelija voi vaihtaa erikoistumisaluetta enintään kaksi kertaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana.


Erikoistumisalueen vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (esim. sähköposti), mutta mainitse hakemuksessa ainakin seuraavat seikat:

-  Yhteystietosi (nimi ja opiskelijanumero) -  Opintojen aloitusvuosi -  Nykyinen erikoistumisalue -  Uusi erikoistumisalue -  Perustelut vaihdolle

Erikoistumisalueen vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen opintotutor-biz@aalto.fi. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen opintosuunnitelma, josta käy selville, miten olet suunnitellut suorittavasi kandidaatin tutkinnon uudessa erikoistumisalueessa, mikäli sinut hyväksytään siihen.

Jos vaihto hyväksytään, tulee sinun sisällyttää jo suoritetut opintojaksot joko tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin tai sivuaineopintoihin.


Navigaattori on opas mursuille erikoistumisaluevalintaan ja 2. ja 3. vuoden opintoihin liittyen. Syksyllä 2019 aloittaneet uudet opiskelijat saavat uuden päivitetyn version keväällä 2020 Opinnot haltuun -kurssilla.


 Tilastot
 2019

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2019

Päivitetty 11.7.2019

ErikoistumisalueHakeneetSijoitetutKiintiöHyväksymisraja

123yht.123yht.

Johtaminen20253579201-2140
Laskentatoimi388171190381915890
Markkinointi39283410139--3960
Rahoitus121402318479--7970381*
Taloustiede5769651905013-6360144*
Tieto- ja palvelujohtaminen517387211511226575
Yritysjuridiikka12171746121-1330Yhteensä3383333301001289463338

Huom! Erikoistumisalueille sijoitettavien enimmäismäärä (kiintiö) sisältää myös avoimen väylän kautta ja samana keväänä hyväksytyt hakijat. Myös siirto-opiskelijat ovat hakeneet erikoistumisalueille, heidät on sijoitettu hakutoiveidensa mukaisesti niille erikoistumisalueille, joilla on ollut tilaa.

* Alimmat pisteet vain siinä tapauksessa, että erikoistumisalueelle oli enemmän hakijoita verrattuna opiskelupaikkojen määrään ja valinnassa käytettiin erikoistumisaluevalinnan valintaperusteita.

 2018

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2018

Tilastot sijoittelusta julkaistu 6.7.2018. Tilastoja päivitetty 11.7.2018


Huom! Erikoistumisalueille sijoitettavien enimmäismäärä (kiintiö) sisältää myös avoimen väylän kautta samana keväänä
hyväksytyt hakijat. Avoimen väylän valinnassa hyväksyttyjen hakutiedot on päivitetty tilastoon 9.7.2018.

Erikois-
tumisalue
HakeneetSijoitetutKiin-
tiö

Hyväksy-
misraja*


123yht.123yht.

Johtaminen2228368622 -  - 2240
Laskentatoimi495469172497 - 5690
Markkinointi20183472201 - 2160
Rahoitus106332716670 -  - 7070

375

Taloustiede4678701944617 - 6360
Tieto- ja palvelujohtaminen6987602256910 - 7975
Yritysjuridiikka818184481 - 930Yhteensä320320319
28436 - 320425

* Alimmat pisteet vain siinä tapauksessa, että erikoistumisalueelle oli enemmän hakijoita verrattuna opiskelupaikkojen määrään ja valinnassa käytettiin erikoistumisaluevalinnan valintaperusteita.

Taloustieteen ja tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalueelle oli enemmän hakijoita kuin alkuperäisessä kiintiössä, mutta erikoistumisalueet päättivät ylittää kiintiöt ja ottaa kaikki hakeneet.

 2017

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2017


Huom! Erikoistumisalueille sijoitettavien enimmäismäärä (kiintiö) sisältää myös avoimen väylän kautta samana keväänä
hyväksytyt hakijat. Avoimen väylän valinta on tämän kevään osalta vielä kesken, joten hakeneiden määrät täydentyvät niillä heinäkuun alkuun mennessä.

ErikoistumisalueHakeneetSijoitetutKiintiö

Hyväksy

-misraja*


123yht.123avoinyht.

Johtaminen14313075142-31940
Laskentatoimi5564491685516-98090
Liiketoiminnan teknologia365647139364-14175
Markkinointi37283196371-13960
Rahoitus102121612968--27070

3,75**

(max. 4,35)

Taloustiede2772671662911-44460
Yritysjuridiikka91314369---930
Yhteensä280276254
24833-20302425

* Alimmat pisteet vain siinä tapauksessa, että erikoistumisalueelle oli enemmän hakijoita verrattuna opiskelupaikkojen määrään ja valinnassa käytettiin erikoistumisaluevalinnan valintaperusteita.

** Lisäksi haastateltujen tuli haastattelussa saada vähintään 4/5 pistettä sekä osaamisesta että motivaatiosta.

 2016

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2016

ErikoistumisalueHakeneetSijoitetutKiintiöhyväksy-misraja*

123yht.123yht.

Johtaminen1110163711-11240
Laskentatoimi7497642355931-90901,37 (max. 3,15)
Liiketoiminnan teknologia3862441443812-5075
Markkinointi20333184201-2160
Rahoitus112311615960--60603,67 (max. 4,35)
Taloustiede43508616144845660
Viestintä226102--230
Yritysjuridiikka72129577911730Yhteensä307306292
241616
445

* Alimmat pisteet vain siinä tapauksessa, että erikoistumisalueelle oli enemmän hakijoita verrattuna opiskelupaikkojen määrään ja valinnassa käytettiin erikoistumisaluevalinnan valintaperusteita. Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisalueiden hyväksymisrajat eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska valintaperusteet eroavat toisistaan.

Maksimipistemäärissä on otettu huomioon Tilastotieteen perusteet -kurssi.

 2015

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2015


Erikoistumisaluesijoitetut prioriteetistayhteensäkiintiöalimmat
pisteet*

123


Johtaminen12

12400
Laskentatoimi5832
90901,1
Liiketoiminnan teknologia4315159750,24
Markkinointi28

28600,74
Rahoitus61

61603,73
Taloustiede2514140600,18
Viestintä


030
Yritysjuridiikka6219300,24Yhteensä233633299445

*Alimmat pisteet eri erikoistumisalueilla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


 2014

Tilasto erikoistumisaluevalinnan sijoittelusta vuonna 2014

Erikoistumisaluesijoitetut prioriteetista

123yhteensäkiintiöalimmat
pisteet*
Johtaminen191
20400,55
Laskentatoimi5612
68900
Liiketoiminnan teknologia454
49750,21
Markkinointi37

37600,24
Rahoitus60

60603,10
Taloustiede246
30600,23
Viestintä2

2301,12
Yritysjuridiikka5

5300,44Yhteensä 24823
271445

*Alimmat pisteet eri erikoistumisalueilla eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


Info- ja esittelytilaisuuksia erikoistumisalueen valinnasta keväällä 2020

(puuttuvat tiedot päivitetään kevään 2020 aikana)

Tietoa erikoistumisalueen valinnasta (Opinnot haltuun -kurssin tapaamiskerta)LES (Oppimispalvelut)

Ma 23.3.2020
klo 13.15-14.45

U2-sali, Otakaari 1, Otaniemi

Opiskelijapaneeli & ainejärjestöt esittäytyvät

KY & LES (Oppimispalvelut)

Ke 25.3.2020 (to be confirmed)
klo 16.15-17.45

U2-sali, Otakaari 1, Otaniemi

Meet your community -tapahtuma

Ura- ja rekrytointipalvelut, KY ja LES (Oppimispalvelut)

Ti 14.4.2020
klo 15.30-18.30

U2-sali ja U-salin aula, Otakaari 1, Otaniemi

JohtaminenAalto MIB (Johtaminen ja IB)TBA


LaskentatoimiKY Accounting

TBA


Markkinointi

Aalto Marketing Society

TBA


Rahoitus

KY Finance,

Rahoituksen laitos

TBA


Taloustiede

Aalto Economics

TBA


Tieto- ja palvelujohtaminen

Aalto ISM,

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

TBA


Yritysjuridiikka

Jury

TBA