Kauppakorkeakoulussa opiskeluoikeudet kandidaatti- ja maisteriohjelmiin myönnetään kahdessa vaiheessa. KTK-ohjelmaan opiskeluoikeus myönnetään Aalto-yliopiston opiskelijavalinnassa. KTM-ohjelmaan opiskeluoikeus puolestaan myönnetään samassa yhteydessä kun valmistut kauppatieteen kandidaatiksi. Kandidaattiopiskelijana sinulla ei siis ole opinto-oikeutta vielä  mihinkään maisteriohjelmaan.

Maisteritason koulutusohjelman valinnan lähtökohtana on suorittamasi kandidaatin tutkinnon pääaine ja sen antamat edellytykset ja esitiedot maisteriopintoihin. Maisteriohjelmat ovat määritelleet, mistä kauppatieteen kandidaattiohjelman pääaineista ne rekrytoivat opiskelijoita maisteritasolle ja millä edellytyksillä. Huom! Nämä ohjeet koskevat vain Kauppatieteen kandidaattiohjelman opiskelijoita. BSc programme in International business ja BSc programme in Economics ohjelmien opiskelijoiden ohjeet löytyvät kyseisen ohjelman Into-sivuilta.

Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat, joissa valmistuvat kauppatieteen kandidaatit voivat jatkaa

Väylät kauppatieteen kandidaattiohjelman pääaineista maisteriohjelmiin (päivitetty 25.3.2022)

Opiskelija voi noudattaa kriteerejä, jotka olivat voimassa hänen opinto-oikeutensa alkaessa tai sen jälkeen voimaan tullutta, opiskelijalle edullisempaa kriteeriä.

MaisteriohjelmaPääaineet, joista voi jatkaa ilman esitieto- tai muita vaatimuksiaEhdot muista pääaineista siirtyville
AccountingLaskentatoimi
  • Ennen 1.8.2022 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0
  • 1.8.2022 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Kurssit Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito ja Johdon laskentatoimi I tai Johdon laskentatoimi II KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 3,50. Jos opiskelija on suorittanut sekä Johdon laskentatoimi I että Johdon laskentatoimi II, parempi arvosana huomioidaan
Business Analytics***-Vähintään 18 op opintoja ohjelmoinnissa (esimerkiksi Programming I, Ohjelmoinnin peruskurssi Y1), Excelin perusteissa (esimerkiksi Taulukkolaskenta ja analytiikka), tilastotieteessä (esimerkiksi Tilastotieteen perusteet), matematiikassa (esimerkiksi Talousmatematiikan perusteet) ja tiedonhallinnassa (esimerkiksi MySQL for Data Analytics)
EconomicsTaloustiedeKTK-tutkintoon sisältyvänä aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen matemaattisten menetelmien ja ekonometrian kurssi tai vastaava osaaminen (ohjelma arvioi).
FinanceRahoitus
  • Ennen 1.8.2017 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Rahoituksen perusteet, Corporate Finance, Investment Management, Financial Markets and Institutions KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 4,20
  • 1.8.2017-31.7.2022 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Rahoituksen perusteet, Corporate Finance, Investment Management, Financial Markets and Institutions  KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 4,50
  • 1.8.2022 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Kurssit Fundamentals of Corporate Finance, Fundamentals of Investments ja Principles of Financial Markets and Institutions KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 4,50. Ennen 1.8.2022 suoritetut kurssit Corporate Finance, Investment Management, ja Financial Markets and Institutions otetaan huomioon uusien kurssien sijaan.
Information and Service Management (ISM)Tieto- ja palvelujohtaminen, Johtaminen, Taloustiede, Markkinointi, Rahoitus, Laskentatoimi, Yritysjuridiikka-

Management and International Business*

JohtaminenJohtamisen sivuopintokokonaisuus KTK-tutkinnossa (väh. 24 op) tai vastaava osaaminen (ohjelma arvioi) tai KTK-tutkintoon sisältyvien opintojen painotettu keskiarvo vähintään 3,00 ja motivaatiokirje. Huom! Ohjelma on valittavissa opiskelijoilla, jotka valmistuvat kauppatieteen kandidaatiksi 31.7.2022 mennessä ja siitä tulee valmistua 31.7.2024 mennessä

Marketing

MarkkinointiKTK-tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,50.
People Management and Organizational Development*JohtaminenKTK-tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,50.
Strategic Management in a Changing World*JohtaminenKTK-tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,50.
Yritysjuridiikka
  • Ennen 1.8.2022 opinto-oikeuden saaneet opiskelijta: Rahoitus, Laskentatoimi, Yritysjuridiikka
  • 1.8.2022 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Laskentatoimi, Yritysjuridiikka
Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuus KTK-tutkintoon sisältyvänä.

Huom!

*Ohjelmaan Management and International Business voi jatkaa 31.7.2022 saakka. Uusissa ohjelmissa "People Management and Organizational Development"  sekä "Strategic Management in a Changing World" voi jatkaa 1.8.2022 alkaen.

**Creative Sustainability (CS), Global Management ja International Design Business Management (IDBM)  -maisteriohjelmissa ei voi jatkaa suoraan, vaan niihin haetaan maisteritason valinnassa. Lisätietoa hakemisesta täällä.

*** Ohjelmaan "Business Analytics" voi jatkaa 1.8.2022 alkaen.

Corporate Communication, Entrepreneurship and Innovation Management ja Strategy –maisteriohjelmiin ei voi enää jatkaa. Yritysviestinnän pääaineesta ei voi enää valmistua.

Valinta maisteritason koulutusohjelmaan käytännössä

Kandiopiskelija ilmoittaa Sisun valmistumispyynnön lisäksi erillisellä eAge Maisteriohjelman valinta kandidaatin tutkinnon jälkeen -lomakkeella, mihin maisteritason koulutusohjelmaan hän haluaa jatkaa.  

Maisteritason opintojen aloittaminen

Opiskelijan, joka on otettu suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, opinto-oikeus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen alkaa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Opintojen suorittaminen voi edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Jos haluaa suorittaa maisteritason kursseja (kurssikoodissa kirjain E), opiskelijan tulee tarkastaa maisterikurssien kurssikuvauksesta, edellytetäänkö kurssille osallistuvalta esimerkiksi kandidaatin tutkinnon opinnäytteen suorittamista.

Huom! Jos maisteritason kursseilla on rajattu osallistujamäärä, opiskelijat, jotka eivät ole valmistuneet kauppatieteen kandidaatiksi, käsitellään kandiopiskelijoina, vaikka esimerkiksi opinnäytetyö tai kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot olisi suoritettu. Jos kurssilla esimerkiksi priorisoidaan tietyn maisteriohjelman opiskelijoita, Sisu tarkistaa ilmoittautuneiden opiskeluoikeudesta, ovatko he kyseisen ohjelman opiskelijoita. Maisteriohjelma vahvistetaan opiskeluoikeuteen kandiksi valmistumisen yhteydessä.