Kauppakorkeakoulussa opiskeluoikeudet kandidaatti- ja maisteriohjelmiin myönnetään kahdessa vaiheessa. KTK-ohjelmaan opiskeluoikeus myönnetään Aalto-yliopiston opiskelijavalinnassa. KTM-ohjelmaan opiskeluoikeus puolestaan myönnetään samassa yhteydessä kun valmistut kauppatieteen kandidaatiksi. Kandidaattiopiskelijana sinulla ei siis ole opinto-oikeutta vielä  mihinkään maisteriohjelmaan.

Maisteritason koulutusohjelman valinnan lähtökohtana on suorittamasi kandidaatin tutkinnon pääaine ja sen antamat edellytykset ja esitiedot maisteriopintoihin. Maisteriohjelmat ovat määritelleet, mistä kauppatieteen kandidaattiohjelman pääaineista ne rekrytoivat opiskelijoita maisteritasolle ja millä edellytyksillä. Huom! Nämä ohjeet koskevat vain Kauppatieteen kandidaattiohjelman opiskelijoita. BSc programme in International business ja BSc programme in Economics ohjelmien opiskelijoiden ohjeet löytyvät kyseisen ohjelman Into-sivuilta.

Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat

Väylät kauppatieteen kandidaattiohjelman pääaineista maisteriohjelmiin (päivitetty 24.9.2020)

MaisteriohjelmaPääaineet, joista voi jatkaa ilman esitieto- tai muita vaatimuksiaEhdot muista pääaineista siirtyville
Information and Service Management (ISM)Tieto- ja palvelujohtaminen, Johtaminen, Taloustiede, Markkinointi, Rahoitus, Laskentatoimi, Yritysjuridiikka-
FinanceRahoitus
  • Ennen 1.8.2017 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Rahoituksen perusteet, Corporate Finance, Investment Management, Financial Markets and Institutions KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 4,20
  • 1.8.2017 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat: Rahoituksen perusteet, Corporate Finance, Investment Management, Financial Markets and Institutions  KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 4,50

Management and International Business

JohtaminenJohtamisen sivuopintokokonaisuus KTK-tutkinnossa (väh. 24 op) tai vastaava osaaminen (ohjelma arvioi) tai KTK-tutkintoon sisältyvien opintojen painotettu keskiarvo vähintään 3,00 ja motivaatiokirje.
EconomicsTaloustiedeKTK-tutkintoon sisältyvänä aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen matemaattiset menetelmät, ekonometrian kurssi (esim. Capstone: ekonometria ja data-analyysi tai Econometrics-kurssi) tai vastaava osaaminen (ohjelma arvioi).
AccountingLaskentatoimiLaskentatoimen sivuopintokokonaisuus KTK-tutkintoon sisältyvänä vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0

Marketing

MarkkinointiKTK-tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,50.
YritysjuridiikkaRahoitus, Laskentatoimi, YritysjuridiikkaYritysjuridiikan sivuopintokokonaisuus KTK-tutkintoon sisältyvänä.

Entrepreneurship and Innovation Management

-KTK-tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,00. Huom! Ohjelma on valittavissa opiskelijoilla, jotka valmistuvat kauppatieteen kandidaatiksi 31.12.2020 mennessä ja siitä tulee valmistua 31.7.2023 mennessä

Huom!

Corporate Communication ja Strategy –maisteriohjelmiin ei voi enää jatkaa. Yritysviestinnän pääaineesta ei voi enää valmistua.

Creative Sustainability (CS), Global Management ja International Design Business Management (IDBM)  -maisteriohjelmissa ei voi jatkaa suoraan, vaan niihin haetaan maisteritason valinnassa. Lisätietoa hakemisesta:https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa

Valinta maisteritason koulutusohjelmaan käytännössä

Kandiopiskelija ilmoittaa Sisun valmistumispyynnön lisäksi erillisellä eAge Maisteriohjelman valinta kandidaatin tutkinnon jälkeen -lomakkeella, mihin maisteritason koulutusohjelmaan hän haluaa jatkaa.  

Maisteritason opintojen aloittaminen

Suoritettuaan 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja opiskelija voi halutessaan aloittaa maisterin tutkinnon sivuopintokokonaisuuteen tai vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvien aineopintotasoisten (kurssikoodissa kirjain C) opintojen suorittamisen. Maisteritason kursseja (kurssikoodissa kirjain E) voi suorittaa kandidaattiopiskelija, joka on suorittanut 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja, joihin sisältyvät kaikki ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi suoritettavaksi suunnitellut kurssit sekä kandidaatin tutkinnon pakolliset menetelmäopinnot. Opiskelijan tulee tarkastaa maisterikurssien kurssikuvauksen lisätiedoista edellytetäänkö kurssille osallistuvalta esimerkiksi kandidaatin tutkinnon opinnäytteen suorittamista.

Mikäli maisteriohjelman kursseilla on rajattu osallistujamäärä, opiskelijat, jotka eivät ole valmistuneet kauppatieteen kandidaatiksi käsitellään kandidaattiopiskelijoina, vaikka esimerkiksi opinnäytetyö tai kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot olisi suoritettu. Mikäli olet hakenut valmistumista juuri kurssin ilmoittatumisaikana, laita asiasta tieto kurssi-ilmoittautumisen lisätietoihin.