Koodi: BIZ3150

Laajuus: 54 op

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori David Derichs

Laskentatoimen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammatilliset perustiedot yrityksen tai muun organisaation toimintaa ja taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja sen hyödyntämisestä. Laskentatoimen tuottamaa informaatiota käyttävät päätöksentekonsa tukena sekä yrityksen johto että muut yrityksen sidosryhmät, kuten omistajat, sijoittajat ja viranomaiset.  Pääaineopintojen tiedollista ydinainesta ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan perusteet, tilinpäätösnormistojen lähtökohdat ja keskeisin sisältö, tilintarkastuksen perusteet, tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysin perusteet, perusteet kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä sekä kustannus- ja kannattavuuslaskennan periaatteet, katetuottoanalyysi, päätöksentekoa tukevat laskelmat, taloudellisen suunnittelun perusteet sekä suorituksen arvioinnin lähtökohdat.

Tulevaisuudessa haasteena on toimintaympäristön entistä suurempi kansainvälinen harmonisoituminen (normistot, ohjausjärjestelmät) ja tämän kehityksen yhdistäminen paikallisiin toimintatapoihin. Toisena haasteena on yhdistää alalla vaadittava syväosaaminen kykyyn kommunikoida ja toimia eri alojen ammattilaisten kanssa. Nämä haasteet edellyttävät koulutukselta analyyttisten taitojen lisäksi hyvää kykyä hahmottaa taloudelliset myös laajempina ilmiöinä.

Osaamistavoitteet

Laskentatoimen pääaineopinnot suorittaneella on perusvalmius tuottaa, analysoida, tulkita ja välittää yrityksen talouteen liittyvää informaatiota sekä ulkopuolisten sidosryhmien että yrityksen johdon ja henkilöstön tarpeisiin. Hänellä on myös edellytykset osallistua yrityksen toimintaa ja taloutta koskevien informaatiojärjestelmien kehitystyöhön.

Laskentatoimen pääaineopintojen yleisinä osaamistavoitteina on lisäksi kehittää opiskelijan analyyttista ajattelukykyä, tieteellistä ajatustapaa, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, liike-elämän eettisten kysymysten tuntemusta sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Pääaineopinnot 54 op

Menetelmäopinnot 12 op

1) Korvaa kurssin 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi

Pakolliset erikoistumisopinnot 42 op

2) Laskentatoimen kandidaatintutkielmaseminaarit järjestään syys- ja kevätlukukaudella. Seminaari kestää kahden periodin ajan. Syksyn ryhmiin ilmoittaudutaan 31.8. ja kevään ryhmiin 31.1. mennessä. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti seminaarin MyCourses-sivuilla (22C99902) olevien ohjeiden mukaan. Ryhmiin hyväksyminen edellyttää, että vähintään seuraavat opintojaksot on suoritettu: Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito ja  Johdon laskentatoimi I. Edellisten lisäksi suositellaan, että seuraavista on suoritettu se opintojakso, johon tutkielman aihe liittyy: Johdon laskentatoimi II tai Tuloslaskenta.

Jos jatkat pääaineen opintoja syksyllä 2022, katso tästä vanhojen kurssien vastaavuudet uusiin kursseihin. Ks. kurssien opetusperiodit 2022-24 täältä.

Valinnaiset laskentatoimen opinnot, joita voi sisällyttää ylimääräisinä opintoina laskentatoimen pääaineopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin

3) Korvaa kurssin 22C28000 Accounting and Information Systems.


Löydät esimerkkilukujärjestyksiä sekä Laskentatoimen kurssien lukuvuoden 2021-22 opetusajat kohdasta Mallilukujärjestys.

Tilintarkastajatutkinnot (HT- ja KHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelija voi suorittaa HT- ja KHT-tilintarkastajatutkintoihin vaadittavat opinnot. Löydät vaaditut kurssit ja ohjeet tästä tiedostosta. Jos tutkinnon jälkeen tulisi täydentää vaadittavia opintoja erillisopinto-oikeudella, ohjeet siihen löytyvät tästä tiedostosta.

Löydät lisätietoa HT- ja KHT-tutkinnoista täältä: https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tutkinnot.html Lisätietoja tutkintoihin liittyen antaa tutkintojen järjestäjä.

Akateeminen ohjaus

Aineen akateemiset ohjaajat

AlueAkateeminen ohjaajaYhteystiedot
TilintarkastusLasse Niemilasse.niemi@aalto.fi
Kirjanpito, TilinpäätösanalyysiTapani Kykkänentapani.kykkanen@aalto.fi
Corporate Governance (Investor Relations, Executive Compensation, Board of Directors, Risk Management)

Seppo Ikäheimo

seppo.ikaheimo@aalto.fi

Rahoittajien laskentatoimi, Kirjanpito, Tilinpäätösanalyysi

Nina Sormunen

nina.sormunen@aalto.fi
Johdon laskentatoimi (Capital budgeting, Strategic Management Control)

Jari Huikku                 

jari.huikku@aalto.fi

SustainabilityEmma-Riikka Myllymäki

emma-riikka.myllymaki@aalto.fi