Koodi: BIZ3130

Laajuus: 50-51 op

Pääaineen vastuuopettaja: Katri Kauppi


Yhteiskuntamme on muuttumassa tieto- ja palveluyhteiskunnaksi, jossa korostuvat informaation käsitteleminen, analysoiminen ja hyödyntäminen, toimitusketjujen johtaminen sekä uusien palveluiden kehittäminen. Tieto- ja palvelujohtamisen (Information and Service Management) pääaine auttaa opiskelijaa ymmärtämään tieto- ja palvelutalouteen liittyviä tekijöitä sekä kohtaamaan yhteiskunnan kehityksen uusia suuntia.

Osaamistavoitteet

Tieto- ja palvelujohtamisen pääaineen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kyky johtaa ja kehittää yritysten toimitusketjuja, toimitus-, hankinta- ja palveluoperaatioita sekä liiketoimintaprosesseja nopeasti kehittyvässä ympäristössä hyväksikäyttäen tietojärjestelmiä ja -verkkoja. Lisäksi tieto- ja palvelujohtamisen pääaineen antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää yritysjohdon päätöksentekoa, riskinhallintaa, kannustejärjestelmiä, tuotantojärjestelmiä, palveluprosesseja, markkina-analyyseja sekä auttaa uusien tuotteiden markkinoille saattamisessa.

Tieto- ja palvelujohtamisen pääaineesta valmistuneet opiskelijat

  • hallitsevat perustiedot tietotekniikasta ja tavoista kehittää tietojärjestelmien avulla liiketoimintaprosesseja ja palveluita,
  • osaavat suunnitella, analysoida ja kehittää yrityksen logistisia toimintoja, toimitusketjuja sekä tuotanto- ja palveluprosesseja
  • pystyvät hyödyntämään johdon tukijärjestelmiä (esimerkiksi kvantitatiivisia malleja sekä erilaisten informaatioteknologioiden toimintatapoja) erilaisissa suunnittelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa,
  • hallitsevat liiketoiminta- ja informaatioverkostojen kehittämiseen soveltuvat tekijät ja metodit sekä tuntevat palveluiden, ulkoistamisen ja tavaroiden kansainväliseen jakeluun liittyvät käsitteet.

Tieto- ja palvelujohtamisen pääaine antaa opiskelijalle valmiuden jatkaa Information and Service Management -maisteriohjelmassa tai jossakin muussa maisteriohjelmassa.

Sijoittuminen työelämään

Tieto- ja palvelujohtamisen pääaineesta valmistuneilla on valmiudet toimia useiden alojen asiantuntijatehtävissä kuten liikkeenjohdon konsultteina tai yksityisyrittäjinä tietotekniikan, toimitusketjun hallinnan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.

Pääaineen opinnot 50-51 op

Pääaineen pakolliset opinnot, 22 op

Jos haluat suorittaa molemmat Capstone -kurssit, niin sijoita silloin toinen kursseista pääaineen valinnaisiin opintoihin.

1) Kandidaatintyö ja seminaariin ilmoittaudutaan Sisun kautta kuten kursseille. Ks. lisätietoa seminaarista Sisusta.

2) Korvaa kurssit ISM-C1100 Tilastotieteen jatkokurssi ja R sekä 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi.

Pääaineen valinnaiset opinnot 23-24 op

Valitse neljä kurssia seuraavista:

Kurssikoodi (linkki SisuunNimi (linkki MyCoursesiin)Kurssin laajuusOpetusperiodi

37C00400

TAI

CS-A1111

Programming 1 (MOOC)

TAI

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

6 op


5 op

II


I-II

ISM-C2002MySQL For Data Analytics6 opI

ISM-C1004

Business Analytics 1 3)

6 opII
37C00250Information Systems Development6 opIII
35C04000Global Logistics and Distribution Network   4)
6 opIV
37C00100Management Information Systems6 opIV
ISM-C1003Mathematical Tools for Analytics 5)6 opI-II alkaen 2023-24
30C02000Negotiation Analytics6 opV TBA 2022-23 & 2023-24
37C00450Programming 2 6 opII Ei opetusta 2022-23 & 2023-24
30C00200Econometrics6 opIII Ei opetusta 2022-23 & 2023-24
BIZ-C0100Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti

3) Kurssi ISM-C1004 Business analytics 1 korvaa kurssin 27C01000 Business Decisions 1. Kursseista voi suorittaa vain yhden.

4) Kurssi 35C04000 Global Logistics and Distribution Networks korvaa kurssin 35C00100 Distribution and Logistics Services. Kursseista voi suorittaa vain yhden.

5) Kurssi ISM-C1003 Mathematical Tools for Analytics korvaa kurssit Business Mathematics II, 30C00350 Mathematics II ja 30C00300 Mathematical Methods for Economists. Kursseista voi suorittaa vain yhden.

Pakolliset monitieteiset opinnot, 5 op

Valitse 5op alla olevista: