På svenska

Jokaiselle uudelle opiskelijalle on nimettynä akateeminen ohjaaja (AA). Akateeminen ohjaaja on korkeakoulun professori tai lehtori. Hän opastaa opiskelijaa opiskelun ja uran suunnittelussa sekä seuraa opintojen etenemistä.

Perustieteiden korkeakoulussa opiskelijat jaetaan AA-ryhmiin heti ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Ohjaaja nimetään kolmeksi vuodeksi kandidaatintutkintoon. Ohjaaja järjestään ryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia. Ohjaaja kutsuu opiskelijat tapaamisiin. Akateemisen ohjauksen ohjeet opettajille on koottu Insideen.

Ensimmäisen lukuvuoden osalta akateeminen ohjaus on sidottu Johdatus opiskeluun -kurssiin, joten osallistuminen tapaamisiin on osa kurssin suoritusta. Ensimmäisenä lukuvuonna on sekä ryhmätapaamisia että henkilökohtaiset tapaamiset keväällä. Toisena ja kolmantena lukuvuonna opettajatuutori kutsuu opiskelijat ryhmätapaamiseen syksyllä ja henkilökohtaiseen tapaamiseen keväisin. Henkilökohtaisen keskustelun pohjana toimvat opiskelijan asettamat tavoitteet ja HOPS opintojen suunnittelun työkaluna.