På svenska

Perustieteiden korkeakoulussa on jaettu lukuvuodesta 2016-2017 alkaen dekaanin 500 euron kannustusstipendi hyvästä opintojen edistymisestä. Apuraha myönnetään hakemuksesta niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopistettä (opintojen suorituspäivä opintorekisterissä 1.8.-31.7.). Kannustusstipendin myöntämisestä päätetään erikseen vuosittain.

Kriteerit kannustusstipendin myöntämiselle lukuvuonna 2018-2019

Tekniikan kandidaattitutkintoa suorittavat opiskelijat:

  • on suorittanut lukuvuoden aikana (1.8.2018-31.7.2019) vähintään 60 op, joista vähintään 45 op on sijoittumassa/sijoittunut opiskelijan HOPSin mukaan tekniikan kandidaatin tutkintoon
  • opiskelijalla on ensisijainen perustutkinto-opinto-oikeus Perustieteiden korkeakoulussa 31.7.2019.

DI-tutkintoa suorittavat opiskelijat:

  • on suorittanut lukuvuoden aikana (1.8.2018-31.7.2019) vähintään 60 op, joista vähintään 45 op on sijoittumassa/sijoittunut opiskelijan HOPSin mukaisesti DI-tutkintoon
  • opiskelijalla on ensisijainen perustutkinto-opinto-oikeus Perustieteiden korkeakoulussa 31.7.2019 (pl. diplomi-insinööriksi lukuvuoden aikana valmistuneet, jotka myös ovat oikeutettuja hakemaan stipendiä)

Dekaani on päättänyt huojentaa opintopistemäärää niiden opiskelijoiden osalta, joilla on yliopiston tiedossa oleva luki- tai oppimisvaikeus, joka on hidastanut opintojen etenemistä. Tällöin lukuvuoden opintopistekertymän tulee olla vähintään 55 op/lukuvuosi.

Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan opinnot, jotka opiskelijan opintorekisteriotteen mukaan on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana Aalto-yliopistossa, ja joiden suorituspäivä Aallon opintorekisterissä on 1.8.2018-31.7.2019. Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan myös opinnot, jotka on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ja hyväksiluettu Aalto-yliopiston opiskelijarekisteriin. Lisäksi kurssien korotukset tulee kirjautua kyseiselle lukuvuodelle. 60 opintopisteen tarkastelu tehdään 31.8. tilanteen mukaan ja tämän jälkeen tulleita muutoksia rekisteriin ei enää huomioida. Poikkeuksena tästä ovat kaksoistutkintoa suorittavat sekä kansainvälisessä opiskelijavaihdossa oleet, jotka eivät saa partneriyliopistosta dokumentteja ajallaan. Heidän osaltaan opintosuoritukset tulee olla opintorekisterissä viimeistään 30.9.

Jos opiskelija on lukuvuoden aikana valmistunut tekniikan kandidaatiksi ja jatkaa Perustieteiden korkeakoulun maisteriohjelmassa, voi hän silti hakea stipendiä. Opiskelijan on pitänyt tällöin suorittaa lukuvuoden aikana 60 op, joista 45 op tulee sijoittua joko tekniikan kandidaatin tai DI-tutkintoihin.

Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus Perustieteiden korkeakouluun 31.7.2019. Jos opinto-oikeus alkaa vasta 1.8.2019, ei opiskelija ole hakukelpoinen.

Kaksoistutkinto-opiskelijoiden osalta tarkennetaan seuraavasti: Jos kaksoistutkinto-opiskelija on lukuvuoden aikana suorittanut opetussuunnitelman mukaisesti Aalto-yliopiston opintorekisteriin 60 op (joko partneriyliopistossa suoritettuja opintoja tai Aallossa suoritettuja opintoja), on hän oikeutettu stipendiin.

Jos lukuvuosivelvollinen opiskelija saa 1500 euron kannustusstipendin, ei hän ole oikeutettu Dekaanin kannustusstipendiin.

Stipendiä haetaan syksyllä 2019 ja tästä tiedotetaan erikseen aalto-sähköpostin kautta niitä opiskelijoita, jotka opintorekisteritietojen perusteella ovat hakukelpoisia sekä yleisesti muiden viestintäkanavien kautta. Stipendin myöntämisestä päättää korkeakoulun dekaani.

Lisätietoja stipendistä saa suunnittelija Elsa Kivi-Koskiselta (elsa.kivi-koskinen(a)aalto.fi, puh. 050 537 3352).