På svenska

Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa on neljä (4) hakukohdetta: informaatioverkostot, teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka ja tuotantotalous. Opiskelijan hakukohde ja pääaine ovat samannimiset. Poikkeus on teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohde, joka jakautuu kahdeksi pääaineeksi: teknillinen fysiikka ja matematiikka ja systeemitieteet.

Lisätietoa hakukohteista ja hakuohjeet löydät studies.aalto.fi -sivustolta:

Lisäksi Perustieteiden korkeakoulu koordinoi Aalto-yliopiston yhteistä tekniikan alan englanninkielistä kandidaattiohjelmaa, ja vastaa sen Data Science -pääaineesta. Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -ohjelman hakukohteet ja -ohjeet löydät niinikään studies.aalto.fi -sivustolta.

Siirto-opiskelu tai hakukohteen vaihtaminen

Jos sinulla on jo opiskelupaikka kandidaattitasolla joko Aalto-yliopistossa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa, voit hakea siirto-opiskelijana teknistieteellisen kandidaattiohjelman hakukohteisiin tai hakukohteen/koulutusohjelman vaihtoa Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen välillä.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Aalto-yliopistoon tai Aalto-yliopiston sisällä opiskeluala vaihtuu.

Voit hakea siirtohaussa, jos

Hakukohteen/koulutusohjelman vaihdolla tarkoitetaan hakukohteen vaihtamista teknistieteellisen kandidaattiohjelman sisällä tai hakukohteen vaihtamista toisesta Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulusta (CHEM, ELEC, ENG) teknistieteellisen kandidaattiohjelman hakukohteisiin.

Sekä siirtohaku että koulutusohjelman vaihtohaku tapahtuvat Opintopolku-portaalin kautta https://opintopolku.fi/wp/fi/. Hakuaika on kerran vuodessa toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa (tarkista tarkka hakuaika Opintopolusta).