Tietotekniikan ja ohjelmoinnin kurssikorvaavuudet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan kurssikorvaavuudet

Tuotantotalous 1 -kurssin korvaaminen

Kurssin TU-A1100 Tuotantotalous 1 (5 op) voi korvata aiemmin suoritetuilla kursseilla TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Mikäli olet suorittanut liiketalouden kursseja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ja haluat korvata kurssin Tuotantotalous 1, korvaavina kursseina edellytetään BIZ:n kurssit tuotantotalouden perusteet, markkinoinnin perusteet ja rahoituksen/johtamisen perusteet. Hyväksiluku merkitään opintorekisteriin korvattavan kurssin laajuisena (5 op), ja TU-A1100 kurssia korvaavia kursseja ei voi sijoittaa enää vapaasti valittaviin opintoihin.

Mikäli sinulla on kysyttävää Tuotantotalous 1 -kurssin korvaamisesta, ota yhteyttä tuotantotalouden suunnittelijaan.