På svenska

Opetussuunnitelma sisältää tutkintovaatimukset ja tutkinnon sisältöön ja suorittamiseen liittyvät ohjeet teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille. Perus- ja pääaineopinnot on esitetty kunkin pääaineen yhteydessä. Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot. Tutustu myös ohjeisiin opinnäytteestä ja tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista.

Pääaineen opinnot (65 op)
Opinnäyte (10 op)

Perusopinnot (65 op)
Sivuaineopinnot (20–25 op)
Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)

Aalto-yliopistossa on syksystä 2018 siirrytty kaksivuotisiin opetussuunnitelmiin, joten tämä opetussuunnitelma koskee lukuvuosia 2018-2019 ja 2019-2020.

Opetussuunnitelman ja Inton lisäksi Aalto-yliopistossa on käytössä erilaisia opetuksen ja opiskelun verkkopalveluita, joiden avulla voi suunnitella ja seurata omia opintoja ja pysyä ajan tasalla korkeakoulun ja yliopiston tärkeistä tapahtumista. Opintojen suunnittelussa sähköiset työkalut ja opinto-opas täydentävät toisiaan ja niitä kannattaakin lukea rinnakkain.

Opiskelijan tärkeimmät sähköiset työkalut ovat

  • WebOodi: kurssikuvaukset, kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, opintojen suunnittelu (HOPS)
  • MyCourses: kurssien kotisivut, aikataulut, materiaalit, työtilat ja uutiset
  • Into-portaali: kaikki opiskeluun liittyvä tieto, tutkintovaatimukset, yliopiston palvelut.