Opinto-oppaat


Opiskelijan tulee opinnoissaan noudattaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma vahvistetaan lukuvuosittain, ja vahvistettu opetussuunnitelma esitetään opinto-oppaassa.

Perusopinnot ja pääaine tehdään aina sen vuoden opinto-oppaan (opetussuunnitelma) mukaisesti, jolloin opiskelija aloittaa opintonsa. Sivuaineopintojen sisältö valitaan sen vuoden mukaan, jolloin opiskelija alkaa suorittaa sivuainetta.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-opaat

Opinto-opas 2017-2018
Opinto-opas 2016 - 2017
Opinto-opas 2015 - 2016

Opinto-opas 2014 - 2015

Opinto-opas 2013 - 2014 
   - Lv 2013-2014 opas pdf-muodossa

Korjauksia lukuvuoden 13-14 oppaaseen:

  • Pdf-versiossa sivulla 67 on virheellisesti *-merkit kurssikoodien MS-A0402 ja MS-A0504 kohdalla. Lisäksi sivuilla 88 ja 90 on virhellinen kurssikoodi SCI-projektikurssilla. Oikea koodi on SCI-C1000.
  • Pdf-oppaan ja painetun oppaan sivuilta 135-136 sekä sähköisestä oppaasta puuttuu osa tuotantotalouden pääaineopiskelijoille tarkoitetuista perusopintojen ruotsinkielisistä kurssivaihtoehdoista. Oppaasta puuttuvat kurssivaihtoehdot listataan Modelläsordning-osiossa. / En del av de alternativa svenskspråkiga grundkurserna för huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi saknas på sidan 135-136 i den tryckta samt elektroniska studieguiden och i pdf-versionen. De kurser som saknas från guiden räknas upp i avsnittet ”Modelläsordning”.