På svenska

Opintojen edistymisen seurannan tavoitteena on tukea opiskelijan opintoja ja opiskelua. Päävastuu omien opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Opiskelijoiden opintojen edistymistä tuetaan Perustieteiden korkeakoulussa mm. uusien opiskelijoiden vastaanoton, opettajatuutoroinnin ja HOPS-ohjauksen keinoin. Lisäksi opintojen etenemistä seurataan kolmessa eri tarkastuspisteessä opintopistekertymien pohjalta.

Ohjausta ja opintoneuvontaa kannattaa hakea heti opintojen alusta lähtien, jotta opinnot lähtevät sujuvasti käyntiin. Uudet opiskelijat aloittavat opiskelunsa orientaatioviikolla sekä SCI-A0000 Johdatus opiskeluun -kurssilla. Orientaatioviikolla uudet opiskelijat otetaan vastaan sekä henkilökunnan että killan puolesta. Johdatus opiskeluun -kurssi on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille, ja se antaa valmiudet opintojen sujuvalle käynnistymiselle ja etenemiselle.  

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan lisäksi eri tarkastuspisteissä. Tarkastuspisteissä poimitaan opintorekisteristä opintopistemääriä ja kontaktoidaan opiskelijoita tarpeen mukaan tarjoten tukea tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Opiskelijat, joihin ollaan yhteydessä, katsotaan resurssien ja opiskelijoiden tilanteiden mukaan.

Tarkastuspisteet ja niiden ajankohdat ovat:

  1. III periodi: ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintopistekertymät syksyltä
  2. syyskuu: edellisenä syksynä aloittaneiden opiskelijoiden opintopistekertymät
  3. syyskuu: vähintään 150 opintopistettä suorittaneet kandidaattitutkinnon opiskelijat.

Lisäksi pääaineet voivat ottaa yhteyttä myös muihin opiskelijaryhmiin.

Kaikkia opiskelijoita lähestytään lukuvuosittain myös tiedottamalla ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista mm. uutiskirjeiden kautta.