På svenska

Omien opintojen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää opintojen sujuvuuden varmistamiseksi. Keskeisin suunnittelun työväline on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

HOPSissa laadit suunnitelman tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnittelet opintojen suoritusaikataulua opinto-opasta apuna käyttäen.

Hyväksytystä HOPSista tulee virallinen opintosuunnitelmasi, jonka mukaan voit tutkinnon suorittaa. Suunnitelmaa on hyvä ylläpitää koko opintojen ajan.

HOPS SISU-järjestelmässä

Kaikki perustutkinto-opiskelijat laativat HOPSinsa Sisussa.

Jos hopsissa on virheilmoitus ”Poistettu”, laadi uusi hops Sisussa. Virhemerkintä johtuu siitä, että HOPSien pohjana olevat tutkintorakenteet uusittiin heinäkuussa 2020. Et pysty kopioimaan poistettua HOPSiasi uuden HOPSin pohjaksi, vaan joudut luomaan kokonaan uuden opintosuunnitelman. Uuteen HOPSiin tulevat rakenteeseen tehdyt muutokset automaattisesti. Merkitse uusi suunnitelma ensisijaiseksi suunnitelmaksi.


Opetussuunnitelmakauden valitseminen

Kun luot uuden opintosuunnitelman, ponnahdusikkunassa sinun on valittava suunnitelmasi pohjaksi opetussuunnitelmakausi. Valitse opetussuunnitelma sen lukuvuoden mukaan, jolloin olet aloittanut opintosi. Halutessasi voit siirtyä seuraamaan myös uudempaa opetussuunnitelmaa. Jos palaat opintoihin pitkän tauon jälkeen, valitse uusin opetussuunnitelma

Ensisijainen suunnitelma

Voit tehdä useita HOPS-versioita, mutta sinulla voi olla vain yksi ensisijainen opintosuunnitelma.

Ohjeita HOPSin tekemiseen

Ohjeet HOPSin laatimiseen löydät SisuHELPista. Seuraa myös ns. valinta-avustimessa olevia ohjeita HOPSia tehdessäsi. Jos sinulla on ongelmia, joihin et löydä vastauksia SisuHELPista tai tältä sivulta, ole yhteydessä osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Jotta HOPSisi on kokonaisuudessaan hyväksytty, hyväksyntää on haettava useammalle kokonaisuudelle erikseen:

  • toisen kotimaisen kielen (tai korvaavan) ja pakollisen vieraan kielen opinnoille
  • sivuaineelle (tasolla Sivuaineet SCI-1-MINOR-NOTGRADED)
  • vapaasti valittaville opinnoille (tasolla Vapaasti valittavat opinnot SCI.V) sekä vapaasti valittaviin sijoitettavalle toiselle sivuaineelle (tasolla Vapaasti valittavat sivuaineet SCI1-ELECTMINOR-NOTGRADED), jos haluat suorittaa toisen sivuaineen
  • sekä niille kokonaisuuksille, joita muokkaat vapaan muokkauksen tilassa.

Toisin sanoen hyväksyntää ei haeta kerralla koko suunnitelmalle. Sinun ei tarvitse odottaa, että yksi kokonaisuus on hyväksytty, jotta voit hakea seuraavan hyväksyntää. Tekniset ohjeet erillisen hyväksynnän hakemisesta löydät Sisu HELPista.

HOPSin käsittelyaika on enintään kolme viikkoa. Lähetä siis HOPS hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen esim. sivuainehakua tai valmistumista. Jos tarvitset hyväksytyn HOPSin nopeammin, lähetä viesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Kun HOPSisi on tarkistettu, saat viestin Sisussa. Jos HOPSia on muutettava ennen kuin se voidaan hyväksyä, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Suunnitelmaa voi aina tarpeen mukaan muuttaa. Jos haluat tehdä muokkauksia jo hyväksyttyyn kokonaisuuteen (esim. vaihtaa kurssin toiseen tai vaihtaa kokonaan sivuainetta), luovu ensin saamastasi hyväksynnästä. Muokkaa kokonaisuutta ja sen sisältöä vasta hyväksynnästä luopumisen jälkeen. Tämän jälkeen hae kokonaisuudelle uutta hyväksyntää. Tarkemmat ohjeet löytyvät Sisu HELPista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen SisuHOPSiin

Ohjeet HOPSin laatimiseen löydät SisuHELPista. Seuraa myös ns. valinta-avustimessa olevia ohjeita HOPSia tehdessäsi. Ohessa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta SisuHELPista tai tältä sivulta, ole yhteydessä osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Kurssin vaihtaminen HOPSissa

Esimerkkitapaus 1: HOPSissa on kurssi Matriisilaskenta MS-A0003, mutta olen suorittanut kurssin Matriisilaskenta MS-A0004.

> Merkitse kurssikorvaavuus Korvaavuudet-välilehden avulla. Ohjeet löydät SisuHELPista.

Esimerkkitapaus 2: Siirryn informaatioverkostojen uuteen (2020-2022) opetussuunnitelmaan. Valitsin HOPSin pohjaksi opetussuunnitelmakauden 2020-2021 ja pääainekokonaisuudessa on kurssi TU-C3022 Organizing of Business. Olen kuitenkin suorittanut kurssin TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations, eikä minun näin ollen tarvitse suorittaa kurssia TU-C3022.

> Poista ”väärä” kurssi ja lisää suorittamasi kurssi vapaan muokkauksen tilassa. Ohjeet löydät SisuHELPista. Huom. Kun HOPSiin on tehnyt muokkauksia vapaan muokkauksen tilassa, Hae hyväksyntää -nappi ei aktivoidu muokatun kokonaisuuden kohdalla, vaan kokonaisuudelle on myös haettava hyväksyntää vapaan muokkauksen tilassa. Tällöin nappi Hae poikkeuksille hyväksyntää aktivoituu.

Huom. Jos suunnitelmasi poikkeaa opinto-oppaan sisällöstä siten, ettei kyse ole hyväksytyistä kurssikorvaavuuksista, katso vastaus seuraavaan kysymykseen Entä jos suunnitelmani poikkeaa opinto-oppaan sisällöstä, eikä kyse ole kurssikorvaavuudesta? Eli haluan vaihtaa pää- tai sivuaineen kurssin johonkin toiseen?

Jos pää- tai sivuaineen sisältö poikkeaa opinto-oppaassa olevasta, tulee sisältö hyväksyttää kokonaisuuden vastuuopettajalla. Huom. tuotantotalouden opiskelijoilla sivuaineen teknisyysvaatimuksen tulee täyttyä. Ole tarvittaessa yhteyksissä Tutan suunnittelijaan. Toimi seuraavasti:

  • Listaa kokonaisuuteen ehdottamasi kurssit selkeästi ja lähetä ehdotuksesi kokonaisuuden vastuuopettajalle. Sivuaineen vastuuopettaja on aina mainittu nimenomaisen sivuaineen omassa oppaassa.
  • Jos saat hyväksynnän ehdotuksellesi, välitä vastuuopettajan vastaus oman pääaineesi opintosihteerille.
  • Muokkaa kokonaisuus HOPSiin vapaan muokkauksen tilassa. Ohjeet löydät SisuHELP
  • Hae HOPSille hyväksyntää normaalisti ohjeen mukaisesti. Huom. Kun HOPSiin on tehnyt muokkauksia vapaan muokkauksen tilassa, Hae hyväksyntää -nappi ei aktivoidu muokatun kokonaisuuden kohdalla, vaan kokonaisuudelle on myös haettava hyväksyntää vapaan muokkauksen tilassa. Tällöin nappi Hae poikkeuksille hyväksyntää aktivoituu.

Muualla suoritettava sivuaine

Hae sivuaineeksi opintokokonaisuus SCI3041 International studies minor. Klikkaa tasoa International studies minor ja aktivoi ABR-SCI Ulkomailla suoritetut opinnot. Lisää tämän jälkeen opintosuunnitelmaan kohdistettu kommentti, jossa käy ilmi vähintään vaihdolle suunnittelemasi ajankohta. Ohjeet kommentin lisäämisestä löydät SisuHELPista.

Huom. Tuotantotalouden opiskelijoilla International Studies Minorin voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Varsinaisen sivuaineen on tutalla oltava tekninen.

Vaihtoon on haettava erikseen. Toisin sanoen kansainvälisen sivuaineen lisääminen HOPSiin ei anna opinto-oikeutta automaattisesti.

Kun lopulta olet suorittanut ja hyväksilukenut kurssit Aallon rekisteriin, muokkaa sivuainettasi. (Huom. katso ensin kohta Muutosten tekeminen hyväksyttyyn HOPSiin.) Poista SCI3041 International studies minor -tason alta ABR-SCI Ulkomailla suoritetut opinnot, ja lisää suorittamasi kurssit vasemman laidan valikosta Sijoita suunnitelmaan.

Tähän on kaksi tapaa:

1) Hae sivuaineeksi opintokokonaisuus M1FINU-SCI Sivuaine kotimaisesta yliopistosta. Klikkaa tasoa Sivuaine kotimaisesta yliopistosta ja aktivoi FINU-SCI Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot. Lisää tämän jälkeen opintosuunnitelmaan kohdistettu kommentti, jossa käy ilmi kohdeyliopisto, sivuainekokonaisuuden nimi sekä yksittäisten kurssien koodit ja nimet. Ohjeet kommentin lisäämisestä löydät SisuHELPista.

2) Jos haet JOO-oikeutta toisesta Sisu-yliopistosta (Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa tai Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa), hae yksittäiset kurssit Haku-välilehdellä. Vaihda Aalto-yliopiston tilalle kohdeyliopistosi ja hae kurssit, joihin aiot hakea JOO-oikeutta. Lisää kurssit muistilistalle. Tämän jälkeen siirry HOPS-näkymään ja lisää sivuaineeksi opintokokonaisuus M1FINU-SCI Sivuaine kotimaisesta yliopistosta. Sijoita se sen jälkeen muistilistalle tallentamasi kurssit vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikosta tason M1FINU-SCI alle.

Huom. JOO-opinto-oikeutta on haettava erikseen. Toisin sanoen toisen yliopiston kurssien lisääminen HOPSiin ei anna opinto-oikeutta automaattisesti.

Kun lopulta olet suorittanut ja hyväksilukenut kurssit Aallon rekisteriin, muokkaa sivuainettasi. (Huom. katso ensin kohta Muutosten tekeminen hyväksyttyyn HOPSiin.) Poista M1FINU-SCI Sivuaine kotimaisesta yliopistosta -tason alta FINU-SCI Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot/muistilistan kautta suunnitelmaasi sijoittamasi yksittäiset kurssit, ja lisää suorittamasi kurssit vasemman laidan valikosta Sijoita suunnitelmaan.

Opetussuunnitelmakauden muuttaminen HOPSissa

Kun luot uuden HOPSin, ponnahdusikkunassa on valittava suunnitelman pohjaksi opintosuunnitelmakausi. Jos haluat suorittaa pääaineopinnot uuden opetussuunnitelman mukaisesti, valitse kaudeksi 2020-2021. Jos haluat jatkaa pääaineopintoja aikaisemman opetussuunnitelman mukaisesti, valitse pohjaksi tätä aikaisempi kausi.