På svenska

Omien opintojen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää opintojen sujuvuuden varmistamiseksi. Keskeisin suunnittelun työväline on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Mikä on HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)?

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojesi suunnittelun työkalu. Siinä laadit suunnitelman tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnittelet opintojen suoritusaikataulua opinto-opasta apuna käyttäen.

Hyväksytystä HOPSista tulee virallinen opintosuunnitelmasi, jonka mukaan voit tutkinnon suorittaa. Suunnitelmaa on hyvä ylläpitää koko opintojen ajan. Syksyllä 2017 ja sen jälkeen aloittavat opiskelijat tekevät HOPSin SISU-järjestelmässä. Ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat laativat HOPSin WebOodissa.

HOPS SISU-järjestelmässä

Syksyllä 2017 ja sen jälkeen aloittavat opiskelijat tekevät HOPSin uudessa SISU-järjestelmässä. Huhtikuussa 2019 järjestetään HOPS-klinikoita, joissa HOPSin voi tehdä ohjatusti. HOPSin palauttamisen määräpäivä on 26.4.2019.  HOPS laaditaan opetussuunnitelmaa apuna käyttäen. Opetussuunnitelmasta löydät tutkinnon ja eri kokonaisuuksien tarkemmat ohjeet ja suositukset oman pääaineesi osalta. Pääset tekemään HOPSin osoitteessa https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Vinkkejä Sisun käyttöön

Alkuun pääset valitsemalla Opintojen rakenne > Uusi opintosuunnitelma > valitse koulutukseksi 'Teknistieteellinen kandidaattiohjelma'.

HOPSin hyväksyttäminen

 • HOPS tulee lähettää hyväksyttäväksi SISUssa. Pääset lähettämään HOPSin klikkaamalla aktiiviseksi tason Teknistieteellinen kandidaattiohjelma, jolloin oikean reunan valinta-avustimeen tulee sininen painike Hae kokonaisuudelle hyväksyntää. Huomioithan, että avautuvaan ikkunaan tulee laittaa perustelut/saate HOPSin lähettämiselle, jotta Lähetä-painike aktivoituu.
 • Huom. ”Ohjaus -> lähetä” painike ei lähetä HOPSiasi hyväksyttäväksi, vaikka saattaisi siltä vaikuttaa.

Kurssikorvaavuuksien tai poikkeavien sisältöjen merkitseminen HOPSiin

 • Voit tehdä kurssikorvaavuusmerkinnän kahdella tavalla: kurssiesitteen tai vapaan muokkauksen tilan kautta.
 • Kurssiesitteelle pääset klikkaamalla kurssikoodia HOPS-pohjassa. Voit merkitä korvaavuuden, jos esitteelle tulee listattuna korvaavat kurssit, joista voit valita yhden. Käytännössä tämä on mahdollista vain matematiikan ja ohjelmoinnin peruskurssien kohdalla. Huom! Älä käytä kurssiesitteeltä löytyvää painiketta Hae korvaavuutta tai hyväksilukua -> kyseinen hakemus ei vielä ohjaudu oikein.
 • Muiden kurssien korvaavuudet tai kokonaisuuksien poikkeavat sisällöt merkitään vapaan muokkauksen tilan kautta. Tähän löydät ohjeet SISU-ohjeista.

Vaihto-opintojen suunnittelu SISU-HOPSissa

Jos ehdotat vaihdossa suoritettavien kurssien sisällyttämistä pää- tai sivuaineeseen, tai tiettyjen pää- ja sivuainekurssien korvaamista vaihdossa suoritettavilla opinnoilla, voit kertoa ehdotuksen seuraavasti:

 • mene opintosuunnitelman kohtaan ”ohjaus”
 • jos haluat korvata tietyn kurssin, tai sisällyttää sen tilalle jonkin kurssin, valitse viestin tyyppi ” kohdistettu kommentti” ->  valitse tämän jälkeen kurssi jonka kohdalle haluat merkitä kommentin.
 • jos haluat sisällyttää opintosuunnitelmaasi kokonaisuuden ”International Studies Minor”, valitse ensin tämä kokonaisuus (hae koodilla SCI3041)  ja kohdista sen jälkeen siihen tarvittavat kommentit (luettele kurssit jotka sisältyvät kokonaisuuteen)
 • jos suunnittelet suorittavasi vapaasti valittavat opinnot ulkomailla, voit sisällyttää ehdotuksen opintosuunnitelmaan koodilla ”ABR-SCI” ja määrittää laajuudeksi 25 op. Kohdista myös tälle kokonaisuudelle viesti ”ohjaus” –kohdan kautta ja kerro, mitä kursseja vapaasti valittaviin opintoihin sisältyy.
 • Jos haet useampiin vaihtokohteisiin, voit laatia jokaisella näistä oman suunnitelman. Voit nimetä kunkin suunnitelman esimerkiksi vaihtokohteen mukaan ”Vaihtosuunnitelma 1: Grenoble” jne.


HOPS WebOodissa

Ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat: HOPS lähetetään ensin kommentoitavaksi Johdatus opiskeluun -kurssin yhteydessä ensimmäisenä syksynä. Tällöin tutustut tutkintovaatimuksiisi ja HOPSiin työkaluna sekä valitset ja aikataulutat opinnoistasi vähintään perusopinnot, pääaineopinnot sekä yleis-, kieli- ja aalto-opinnot ja sovit mahdollisista korvaavuuksista. Tässä vaiheessa voit siis jättää sivuaineen valitsematta (ja TFM:ssä pääaine).

Hyväksyttäväksi HOPS lähetetään toisen opiskeluvuoden syksyllä, jolloin sinulla täytyy olla myös sivuaine ja vapaasti valittavat mietittynä. Tämän jälkeen päivität HOPSia suunnitelmiesi muuttuessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, kun käydään henkilökohtaiset keskustelut oman akateemisen ohjaajasi kanssa.

HOPS ja ohjeet HOPSin täyttämiseen löytyy WebOodista kohdasta Ohjeita - HOPS-ohjeita. Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja seuraa niitä sekä kurssien valinnan että aikatauluttamisen suhteen.

Miten HOPS hyväksytään?

Kun HOPS on mielestäsi valmis tai haluat tehdä muutoksia aiemmin hyväksyttyyn HOPSiin, lähetä se WebOodin kautta hyväksyttäväksi oman pääaineesi opintosihteerille tai suunnittelijalle (jos sisältää vaihto-opintoja ja hyväksilukuja toisista yliopistoista). Huom! Opiskelijan vastuulla on tarkistaa kurssien perioditiedot WebOodista.

Kenelle lähetän HOPSini?

HOPS lähetetään Oodin kautta kommentoitavaksi tai hyväksyttäväksi pääaineittain:

Informaatioverkostot:

 • Nina Ramberg
 • Susanna Reunanen (muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot)

Teknillinen fysiikka ja matematiikka:

 • Taru Bister
 • Johanna Bovellán (muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot)

Tietotekniikka:

 • Suvi Saviniemi
 • Elsa Kivi-Koskinen (muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot)

Tuotantotalous:

 • Nina Ramberg
 • Tarja Timonen (muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot)

Milloin HOPS kannattaa ja pitää lähettää hyväksyttäväksi uudelleen?

Päivitä ja hyväksytä HOPS uudelleen ainakin silloin, kun suunnittelet tutkintoon vaihto-opintoja, hakeutumista sisäisen liikkuvuuden kursseille tai JOO-opintoihin, vaihdat sivuainevalintaasi tai aiot sisällyttää muualla suoritettuja kursseja tutkintoon.

HOPSia ei tarvitse hyväksyttää uudelleen, jos muutokset koskevat opintojen suoritusaikataulua, ovat opinto-oppaan mukaisia tai kokonaisuudet eivät vaihdu, esim. valitaankin jokin toinen pääaineen valinnainen kurssi tai vapaasti valittavien sisältö muuttuu.

Tarvittaessa täydennä HOPS toimittamalla mahdolliset liitteet. Esimerkiksi opintojen hyväksi lukemiseen liittyvät lomakkeet löytyvät alasivulta Opintojen hyväksiluku.

HOPSin käsittelyyn kannattaa varata riittävästi aikaa, noin 2 viikkoa.