På svenska

Vapaasti valittavien opintojen laajuus kandidaatin tutkinnossa on on 25–30 op. Kandidaatin opintoihin sisältyvien vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen yhteislaajuuden tulee olla 50 op. Kokonaisuuteen voi sisällyttää varsin vapaasti kursseja Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) tai ulkomaisista (vaihto-opinnot) yliopistoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös toisen sivuaineen.

Alla esimerkkejä suositeltavista vapaasti valittavista.

Pääainetta tukevat opinnot

Kaikki pääaineen kurssit, jotka eivät jo sisälly pääaineeseen ovat hyviä valintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Myös DI-tason valinnaiset pääainekurssit, joihin esitiedot riittävät, ovat soveltuvia vapaasti valittaviin opintoihin.

Sivuainetta tukevat opinnot

Jos haluaa laajentaa sivuaineen osaamista, kurssit, jotka eivät jo sisälly kandidaatin tai DI-tutkinnon sivuaineeseen, voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Jos olet epävarma sivuainevalinnastasi, voit käyttää vapaasti valittavia opintoja eri sivuaineisiin tutustumiseen tekemällä peruskursseja muutamasta eri sivuainevaihtoehdosta ja valitsemalla sitten sopivan sivuaineen.

Harjoittelu

Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa tutkintoon voi sisällyttää 1–10 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelu auttaa hahmottamaan valmistumisen jälkeisiä työmahdollisuuksia ja luo opiskelijalle suhteita työelämään. Harjoittelu ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltavaa. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, ja se voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Pääsääntöisesti omassa yliopistossa suoritettuja työtehtäviä, luottamustehtäviä ja opiskelijan omia projekteja ei hyväksilueta harjoitteluksi.

Tutkintoon hyväksyttävän harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Harjoittelun tavoitteena on kehittää ja syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttää harjoittelija työympäristöön.

Kahden viikon kokopäiväinen harjoittelu (40 h/viikko) vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu voi myös olla osa-aikaista, jolloin yhtä opintopistettä vastaa 80 tunnin harjoittelu. Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.

Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa opiskelija itse, mutta apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista. Kattavin tieto ajankohtaisista harjoitteluasioista, harjoitteluohjelmista sekä avoimista harjoittelu- ja työpaikoista löytyy Aalto CareerWebin sivuilta.

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Lisätietoa harjoittelusta löytyy harjoittelun MyCourses -sivuilta, jota kautta voi myös palauttaa sekä kotimaan harjoittelun (SCI.harj) että kansainvälisen harjoittelun (SCI.khar) harjoitteluraportit.

Työelämävalmiuksia voi kartuttaa myös mm. Kielikeskuksen puheviestinnän kursseilla, esim. LC-0310 Puheviestinnän perusteet L (2–3 op) ja LC-0320 Esiintymistaito L (3 op).

Muiden teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineiden kurssit

 • Tietotekniikan kurssit, esim.
  • CS-A1120 Ohjelmointi 2 (5 op)
  • ELEC-A1100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)

  • CS-A1140 Data Structures and Algorithms (5 op)

  • CS-A1150 Tietokannat (5 op)

 • Tuotantotalouden laitoksen kurssit (TU-alkuiset)

 • Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen kurssit (MS-alkuiset)
 • Teknillisen fysiikan laitoksen kurssit (PHYS-alkuiset)

Kansainvälistyminen

Yleissivistävät opinnot

 • Aalto-kurssit (kaikille Aallon opiskelijoille avoimet kurssit)
 • University Wide Art Studies -kurssit (kaikille Aallon opiskelijoille avoimet kurssit)
 • Kauppakorkeakoulun kurssit (haku sisäisen liikkuvuuden kautta)