Etusivu

Kemian tekniikan koulutusohjelma

[På svenska] [In English]

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelma koostuu insinööritieteiden ja luonnontieteiden opinnoista, joiden tieteellisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa kemian, prosessitekniikan, biokemian ja mikrobiologian, ja bioprosessitekniikan aloihin sekä mahdollistaa keskittyminen teoreettisin ja soveltuvin menetelmin yhteen tai useampaan erikoisalaan. Koulutusohjelman muita keskeisiä tavoitteita on tarjota valmiudet  itsenäiseen työskentelyyn, alan kehityksen seuraamiseen, tutkimustyöhön, jatko-opintoihin ja asiantuntijatehtäviin.

Kemian tekniikan koulutusohjelman ammatillisena tavoitteena on antaa valmiudet toimia prosessiteollisuuden sekä siihen liittyvien alojen monipuolisissa tehtävissä, joissa edellytetään kemian, biokemian, mikrobiologian, kemian laitetekniikan, tehdassuunnittelun, prosessiautomaation, teknillisen kemian, polymeeriteknologian tai bioprosessitekniikan asiantuntemusta. Ohjelmaan sisältyy ammatillista harjoittelua, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä arvioida ja soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä ja sekä antaa opiskelijalle valmiuksia työelämään.

Kemian tekniikan koulutusohjelmasta valmistuneilla diplomi-insinööreillä on vaadittu ammattipätevyys ja kokonaisvaltainen tuntemus tekniikan kehityksen yhteiskunnallisista syistä ja seurauksista. Saavutettujen tietojen ja taitojen avulla diplomi-insinöörit pystyvät lisäksi vastaamaan teknillisten ratkaisujen sosiaalisista seurauksista. Koulutusohjelman opintoihin sisältyy myös molempien kotimaisten kielten ja yhden tai useamman vieraan kielen opintoja.