Etusivu

Kiinteistötalous

[På svenska] [In English]

 

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun kiinteistötalouden ohjelma on ainoa kiinteistötaloutta yliopistotasolla opetettava koulutusohjelma Suomessa.
Kiinteistötalouden opinnoissa yhdistyvät tekniikka, talous, oikeustieteet ja maankäytön suunnittelu. Kiinteistötaloudessa opiskellaan kiinteistöjen eli rakennettujen ja rakentamattomien maa-alueiden hallintaa. Aiheeseen löytää helposti itseään kiinnostavan näkökulman, esimerkiksi maankäytön suunnittelusta, ympäristön suojelusta, tekniikasta, taloudesta tai oikeustieteestä.
Kiinteistötalouden opinnoissa perehdytään tekniikan ohella kiinteistömarkkinoihin ja kiinteistöjen hallitaan, rahoitukseen ja arviointiin. Koulutus kattaa kiinteistöjen koko elinkaaren hallitsemiseen vaadittavat tiedot ja taidot. Hyvältä teknis-matemaattiselta pohjalta opiskelijat pääsevät jo opintojen alusta lähtien perehtymään erilaisten projektikurssien kautta ammattikäytäntöihin ja erikoistumaan juuri omaan alaansa.
Kiinteistötalouden osaajia tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren aikana.

Ohjelman johtaja on professori Arvo Vitikainen.

Kiinteistötalouden koulutusohjelmassa maisterivaiheen pääaineita ovat:

  • Kiinteistöjohtaminen (M3003), vastuuprofessorit Kauko Viitanen ja Seppo Junnila
  • Kiinteistötekniikka (M3007), vastuuprofessori Arvo Vitikainen
  • Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus (ENG3038), vastuuprofessori Raine Mäntysalo

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtaminen käsittelee muun muassa kiinteistöorganisaation strategista johtamista, kansainvälisiä liiketoimintoja ja liiketoiminnan johtamista. Opinnoissa tuodaan esille toimialan mahdollisuudet keskeisenä liiketaloudellisena ja yhteiskunnallisena toimijana.

Kiinteistöjohtamisen opinnot antavat valmiudet työtehtäviin kiinteistöliiketoiminnan yrityksissä ja organisaatioissa esim. strategiayksikössä, yrityksen kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yksiköihin, kansainväliseen liiketoimintaan, oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen, tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtäviin, projektinjohtotehtäviin, konsulttitehtäviin, investointipankki- ja pääomasijoitusalan tehtäviin, opetustehtäviin ja ylemmän liikkeenjohdon tehtäviin.

Kiinteistötekniikka

Kiinteistötekniikan opinnot perehdyttävät kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, kiinteistöarvioinnin sekä kiinteistö- ja ympäristöoikeuden erityisosaamista vaativien kiinteistötoimitusten suorittamiseen, kunnan kiinteistöinsinöörin tehtäviin ja kiinteistörakenteen suunnittelua koskeviin tehtäviin.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sekä teoreettisesti vaativiin että käytännönläheisiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Tyypillisesti kiinteistötekniikan DI toimii asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkishallinnossa että yksityisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Kiinteistötekniikan syventävät opinnot antavat opiskelijalle pätevyyden toimia lakisääteisissä kunnan kiinteistöinsinöörin ja Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin tehtävissä.

Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus

Maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen opinnoissa tarkastellaan kaupunkien ja alueiden suunnittelua ja strategista kehittämistä sekä näiden alojen tutkimusta. Pääaine perehdyttää opiskelijan muun muassa elinympäristöjen, asumisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikenteen ja infrastruktuurin erityiskysymyksiin.

Opinnot antavat opiskelijalle monialaisen ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen kaupunkien ja alueiden suunnittelusta ja kehittämisestä ja luo valmiudet toimia näiden alojen asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Lisäksi kiinteistötalouden koulutusohjelmassa on kolme englanninkielisen maisteriohjelman pääainetta:

Real Estate Investment and Finance (REIF), vastuuprofessori Kauko Viitanen
Creative Sustainability in Real Estate (CS), vastuuprofessori Kauko Viitanen
Managing Spatial Change, Land Economy (MSC), vastuuprofessorit Raine Mäntysalo ja  Kauko Viitanen

Real Estate Investment and Finance

 Real Estate Investment and Finance
 

Master's Programme in Real Estate Investment and Finance offers a holistic understanding of the operations in real estate markets and investments. After the programme, you are able to perform investment analyses of individual real estate investments and portfolios and conduct market analysis. In addition, you gain knowledge on real estate management, development and the relevant legislation related to real estate. The programme combines theoretical knowledge with extensive hands-on work in assignments and case studies.
The programme prepares students to professional positions in real estate, such as real estate analyst, commercial advisor, real estate manager and researcher. Real estate investments represent a large share of the wealth universe as well as of the portfolios of institutional investors, being thus an important field of specialisation in finance.
Due to the special characteristics of real estate investments, operating in the real estate business requires knowledge of the functions and processes on the markets. This is what the Real Estate Investment and Finance programme at Aalto is about.
Studies offer:
•    Analysis of real estate investments and portfolios, both in theory and practice
•    Theories and their use in explaining the dynamics of real estate markets
•    Operations and roles of different actors, such as real estate investor, developer and agent.

Ohjelman oma Into-sivu

 

Managing Spatial Change, Land Economy
 Managing Spatial Change, Land Economy

Our millennium is known as the ‘Urban Millennium’, as over half of the world population now live in cities. Urbanization is accelerating with a continuously increasing speed. In the developing countries there is a huge need of skilled planners capable of facing the challenges of metropolitan development, such as congestion, pollution, segregation, gentrification, urban poverty, infrastructure overload and public safety.
In the developed countries, too, the problems of urban development concern more and more the level of urban system interaction, while the role of urban regions as hubs of economic growth and livelihood is emphasized. The challenges of urban complexity can no longer be met by trying solve the problems of land use, transportation, service delivery and urban market development separately, but by developing planning instruments and strategies for managing them in coordination. This is the focus of the multidisciplinary Master’s programme of Managing Spatial Change. Students acquire expertise in integrating the fields of land economy and urban engineering with a strategic spatial planning perspective.
The core learning element in the programme is the Shared project, a form of problem-based learning that tackles complex real life urban planning issues. Other courses focus on theory, practical tools and techniques and the strategic skills needed to respond to contemporary spatial challenges.
Managing Spatial Change, Land Economy concentrates on the role and use of land, real estate and environment within an economy. In particular, it applies the disciplines of Real Estate Economics, Land Law, GIS and Planning for analysing the management of land use, urban areas and interactions with other environmental resources.

Ohjelman oma Into-sivu

 

 

Creative Sustainability in Real Estate
 Creative Sustainability in Real Estate

The Master's Degree Programme in Creative Sustainability (CS) is an interdisciplinary programme of Aalto University School of Arts, Design and Architecture, School of Business and School of Engineering.

The CS programme is a joint teaching platform of the Aalto University on sustainable design and business. It is built on a number of fundamental disciplines: Urban Planning, Landscaping, Design, Construction Planning and Architecture, responsible Business Operations and Industrial Design in general.

The education in the programme enhances system approach and strategic thinking in all scales, from complex ecosystems, urban and industrial infrastructures, technologies, businesses to individual choices, in order to support sustainable future. It boosts re-thinking in design & architecture, business management, industrial management, and real estate.

The main aim of the CS programme is to develop competences and skills in the areas of project management, design, cross-disciplinary operations and activities, systematic sustainable design and sustainable business. The programme produces creative solutions for sustainable living, urban development, environmental planning and service production (e.g. welfare services).

The programme aims to train multidisciplinary professionals who can handle complex large-scale entities and work together with experts from diverse fields.

 Ohjelman oma Into-sivu

 

Kiinteistötalouden koulutusohjelma kuuluu Rakennetun ympäristön laitokseen.