Sivu päivitetään keväällä 2020.


Koulusivistyskieli suomi tai ruotsi

Koulusivistyskieleltään suomen- tai ruotsinkielisten opiskelijoiden pakolliset kieliopinnot on suunniteltu taiteen kandidaatin tai muuhun alempaan korkeakoulututkintoon kuuluviksi. Mikäli kieliopintoja ei ole suoritettu ennen taiteen maisterin opintoja, opiskelijan tulee suorittaa ne tutkintoon vaadittujen opintojen lisäksi tai osana tutkinnon vapaasti valittavia opintoja. Tällöin kielitaitovaatimukset määräytyvät seuraavasti:

Taiteen maisterin tutkinnossa:

  • kielitaitovaatimukset ovat 12 op kieliopintoja: kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op, toinen kotimainen kieli 3 op ja vieras kieli 6 op

Taiteen maisterin tutkinnon kieliopintovaatimukset täyttävät kurssit

Koodi

Nimi

opintopisteet

Kirjallinen ja suullinen viestintä                                                                           

3

Suorita kurssit LC-7108 Kirjoita asiantuntevasti ja LC-0450 Puhu asiantuntevasti, jos koulusivistyskielesi on suomi ja kurssi LCA-5705 Konsten att tala och skriva professionellt jos koulusivistyskielesi on ruotsi.

LC-7108

Kirjoita asiantuntevasti

2

LC-0450Puhu asiantuntevasti1

LCA-5705

Konsten att tala och skriva professionellt

3

Toinen kotimainen kieli

3

LCA-5703

Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta ruotsiksi

3

LCA-5704

Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta perusteellisesti (ruotsi)

4

LCA-5701

Ruotsin kirjallinen koe (toinen kotimainen kieli)

2

LCA-5702

Ruotsin suullinen koe (toinen kotimainen kieli)

1

LCA-7003

Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), kirjallinen osio

2

LCA-7004

Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), suullinen osio

1

Vieras kieli: englanti

6

Vieraan kielen  opinnot (6 op taiteiden ala) suoritetaan yhdestä kielestä ja suorituksen tulee koostua sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta (o+w). Vieraan kielen opinnot on suoritettava CEFR-tasolla B1-B2.

Vieraan kielen opinnot voi suorittaa myös muulla kuin englannin kielellä, jolloin opiskelijan on mahdollista valita seuraavista kielistä: espanja, kiina, ranska, saksa, venäjä.

LCA-1008

Writing in Art, Design and Architecture (w)

3

LCA-1009

Talking Art, Design and Architecture (o)

3

LCA-1020

Academic Communication for Master's students (o,w)

3

LCA-1022

Academic Writing (w)

3

LCA-1015

Autonomous Language Learning Path (o + w)

3

LCA-1016

Autonomous Language Learning Path II (o + w)

 3 
LCA-1111Reading Project in ARTS (online) (w+o)3

LCA-1112

Online Presentation Skills for ARTS (o)

3

LCA-1018

Recognition of prior English learning (AHOT in Finnish; o + w)

6


Koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla koulusivistyksenä saaneiden opiskelijoiden kielitaitovaatimukset ovat:

  • Taiteen maisterin tutkinnossa: 3 op kieliopintoja

Opiskelija voi sijoittaa taiteen maisterin tutkinnon kieliopintoihin kursseja, jotka tukevat hänen opintojaan ja oleskeluaan Suomessa. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneille suositellaan kieliopintoina suomen kielen opintoja. Kieliopinnoiksi suositellaan myös taiteiden alan englannin kielen opintoja, jotka täyttävät tasoltaan pakollisen vieraan kielen tutkintovaatimukset.  Opiskelija voi halutessaan suorittaa pakolliset kieliopinnot myös jossain muussa vieraassa kielessä. Kieliopinnot suoritetaan yhdessä vieraassa kielessä. Opinnot voidaan sijoittaa osaksi vapaasti valittavia opintoja tai suorittaa ne tutkintoon vaadittavien opintojen lisäksi.