Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma


35

TAI-E1015

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

5

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

3

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1019

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E1018

Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen

5

TAI-E1017

Syventävä harjoittelu

5

TAI-E1007

Opettajan portfolio

2


Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma


35

TAI-E1020

Taideaineiden erityispedagogiikka

4

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

4

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1019

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E1012

Syventävät projektiopinnot

9

TAI-E1007

Opettajan portfolio

3

Mahdolliset täydentävät opinnot (opettajan pedagogiset opinnot):


25

TAI-E1008

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-E1022

Johdatus taiteidenväliseen pedagogiikkaan

3

TAI-E1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3