Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen takia, sinun tulee hakea opinto-oikeuden palauttamista.

Opinto-oikeuden palauttaminen edellyttää, että sinulla on jäljellä tutkinnon suorittamisaikaa tai sille myönnettyä lisäaikaa. Huomaathan, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnistä huolimatta tutkinnon suorittamisaika kuluu. Vain poissaolevaksi ilmoittautuminen katkaisee suoritusajan kulumisen.

Tarkasta siis ensin onko sinulla tutkinnon suorittamisaikaa jäljellä. Jos ei ole, hae ensin tutkinnollesi lisäaikaa ja sen jälkeen hae opinto-oikeuden palauttamista.


1. Jos ilmoittautumisen laiminlyönti on kestänyt alle lukuvuoden 

Jos opinto-oikeus palautetaan ja saat oikeuden ilmoittautua, sinulta peritään 35 euron uudelleenkirjaamismaksu.

Läsnäolevaksi ilmoittautuvan perusopiskelijan tulee uudelleenkirjaamismaksun lisäksi maksaa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu.

Hae opinto-oikeuden palauttamista täyttämällä alla oleva pdf-lomake. Palauta lomake osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi (kerro otsikossa missä koulussa opiskelet, niin hakemuksesi käsittely on nopeampaa).


PDF-tiedosto A005_opinto-oikeuden_palautus.pdf


Kun opinto-oikeuden palauttaminen on käsitelty, saat vastauksena ohjeet 35 euron uudelleenkirjaamismaksun maksamiseksi. Maksua ei peritä, mikäli palautushakemusta ei hyväksytä. Jos ilmoittaudut opinto-oikeuden palautuksen jälkeen läsnäolevaksi, sinun tulee maksaa myös AYY:n jäsenmaksu.

2. Jos ilmoittautumisen laiminlyönti on kestänyt yli lukuvuoden 

Jos ilmoittautumisen laiminlyönti on kestänyt pidempään kuin yhden lukuvuoden, hakemukseen tulee liittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa sekä selvitys ilmoittautumisen laiminlyönnistä.

  • Harkitse ensin huolellisesti, oletko valmis sitoutumaan tutkinnon suorittamiseen ja varaamaan opiskeluun sen vaatiman ajan.
  • Jos olet valmis opiskelemaan määrätietoisesti tutkintoa, selvitä mitä opintoja sinun tulee vielä suorittaa, jotta saat opintosi saatettua loppuun.
  • Jos IT-tunnuksesi eivät ole enää voimassa, saat opintosuoritusotteesi osoitteesta opiskelijapalvelut@aalto.fi.
  • Tee tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS) tutustumalla itsenäisesti ohjelmasi opetussuunnitelmaan, mallilukujärjestykseen sekä kurssien tietoihin Oodissa. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi miten aiot tutkinnon suoritusaikasi puitteissa tehdä puuttuvat opinnot, eli missä periodissa käyt mitkäkin kurssit ja milloin palautat opinnäytteen. Laita HOPS liitteeksi opinto-oikeuden hakulomakkeelle.

Jos opinto-oikeus palautetaan ja saat oikeuden ilmoittautua, sinulta peritään 35 euron uudelleenkirjaamismaksu.

Läsnäolevaksi ilmoittautuvan perusopiskelijan tulee uudelleenkirjaamismaksun lisäksi maksaa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu.

Hae opinto-oikeuden palauttamista täyttämällä alla oleva pdf-lomake (muista liittää HOPS). Palauta lomake osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi (kerro otsikossa missä koulussa opiskelet, niin hakemuksesi käsittely on nopeampaa).


PDF-tiedosto A005_opinto-oikeuden_palautus.pdf


Kun opinto-oikeuden palauttaminen on käsitelty, saat vastauksena ohjeet 35 euron uudelleenkirjaamismaksun maksamiseksi. Maksua ei peritä, mikäli palautushakemusta ei hyväksytä. Jos ilmoittaudut opinto-oikeuden palautuksen jälkeen läsnäolevaksi, sinun tulee maksaa myös AYY:n jäsenmaksu.


3. Jos haet opinto-oikeiden palauttamista haettuasi ensin lisäaikaa 

Olet toimittanut lisäaikahakemuksen yhteydessä jo henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joten sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Toimi kuten kohdassa yksi.