Yhteisen opetuksen tarjonnassa on valinnaisia taide-, teoria- ja historiaopintoja. Opiskelija voi sijoittaa näitä tutkintonsa vapaasti valittaviin opintoihin. Pääaine voi myös suositella valitsemaan tästä tarjonnasta tärkeimmiksi katsomansa kurssit. Laitokset ja pääaineet voivat myös sisällyttää näitä kursseja aineopintoihin.


Piirustus ja maalaus


Piirustuksen ja maalauksen kurssit koostuvat eri menetelmin toteutettavasta kaksiulotteisesta ilmaisusta. Työskentely on käytäntöön painottuvaa, learning-by-doing, unohtamatta teoreettisia kytköksiä. Opintoihin kuuluu piirtämistä, maalausta ja sekatekniikalla työskentelyä. Opiskelija tulee tietoiseksi näköhavainnon toiminnasta ja eri tavoista kuvata ympäröivää maailmaa ja suhdettamme siihen. Kursseilla tarkastellaan myös ideoiden ja käsitteiden roolia taiteessa, taiteen suhdetta muotoiluun sekä sen merkitystä ja roolia yhteiskunnassa.


KurssikoodiNimiOpintopiseetOpetuskieli

Piirustus ja maalausARTS-A0608

Yhteisen opetuksen vaihtuvasisältöiset kurssit

2-10

suomi / englanti
ARTS-A0201

Käsivarapiirustus

6

englanti

ARTS-A0213 

Akvarellityöpaja

4

englanti

ARTS-A0209

Piirustuksen ja maalauksen työpaja (kandidaattitaso)

6

englanti

ARTS-A0214

Elävän mallin piirustus sarjakuvataiteilijoille

1

englanti
ARTS-A0215Tilallinen piirtäminen2englanti
ARTS-A0217Maiseman kuva ennen ja nyt3englanti
ARTS-A0218Sarjakuvan perusteet6englanti

ARTS-A0206

Sarjakuvatyöpaja 1

1

englanti
ARTS-A0219Sarjakuvailmaisun muodot ja käsikirjoittaminen6suomi
ARTS-A0220Sarjakuvan projektityö6englanti
ARTS-A0208Elävän mallin piirustus6englantiVäri ja havainto

Väri ja havainto -opinnoissa painottuvat visuaalinen havaitseminen ja sen teoriat. Englannin kielinen Colour and Perception –kurssi koostuu teoriasta ja käytännön harjoitustehtävistä. Kurssilla opiskellaan värin peruskäsitteistöä ja värinäön toimintaperiaatteita sekä tutkitaan kokeellisin menetelmin värikontrasteja ja -rinnastuksia ja niiden esteettisiä vaikutuksia lähinnä kaksiulotteisessa ilmaisussa. Väri-valo-tila -kurssi on suunnattu ensisijaisesti arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin maisteriopiskelijoille. Kurssilla käsitellään sekä luennoin että harjoitustehtävin väriä ja valaistusta tilassa ja osana arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa.


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

Väri ja havaintoARTS-A0302 

Colour and Perception

4

 englanti

ARTS-E0301

Väri - valo - tila

6

 suomi


Kuvanveisto

Kuvanveiston opinnot antavat opiskelijalle tarvittavia käytännön taitoja nykykuvanveiston ja muotoilun parissa työskentelyyn. Kurssilla painotetaan taitoja, kuten uusien materiaalien, työskentelytapojen ja metodien tutkiminen, joita opiskelija voi hyödyntää omalla alallaan. Ways of Making kurssit tarjoavat käytännön kokemusta kuvanveistoateljeessa työskentelemisestä ja Metal Casting esittelee valimotekniikat. Digitaalinen veistotaide (Digital Sculpture) on johdanto uuden ja kehittyvän teknologian hyödyntämiseen kolmiulotteisessa taiteessa. Käsite- ja teoriapainotteiset kuvanveiston opinnot sisältyvät nykytaiteen kurssivalikoimaan.


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

KuvanveistoARTS-A0404

Ways of Making 1 – Mold making & casting techniques

5

 englanti

ARTS-A0411

Ways of Making 2 – Constructing sculpture with wood and metal

5

englanti
ARTS-A0412Digital Sculpture 1 - 3D Modelling for sculpture3englanti

ARTS-A0407

Digital Sculpture 3 – Programming for sculptors

2

englanti
ARTS-A0413Metal Casting 1013englanti
ARTS-A0414Synths & Amps3englanti
ARTS-E0401Advanced Sculpture Project4englanti


Taidegrafiikka

Taidegrafiikka perustuu käsityönä eri menetelmin työstettyihin painolaattoihin (kupari- ja puulevy, kalkkikivi tai seulakangas) ja niiltä painettuihin vedossarjoihin. Vedokset ovat originaaleja taideteoksia. Taidegrafiikan peruskurssit tarjoavat alkeet erilaisten painomenetelmien ja niiden välineistön hallintaan. Jatkokurssien tavoitteena on syventää opiskelijan valitseman menetelmän tietoja ja taitoja sekä laajentaa omaa taiteellista ilmaisua. Taidegrafiikka kuuluu erikoisopintoihin ja sen suositeltava aloitustaso on kandidaatin opintojen toinen vuosi.


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

TaidegrafiikkaARTS-A0502 

Serigrafian peruskurssi

3

englanti

ARTS-A0503 

Serigrafian jatkokurssi

3

englanti

ARTS-A0506

Japanilainen vesiväripuupiirros

3

englanti

ARTS-A0507 

Puupiirroksen peruskurssi

3

englanti


Taiteen historia ja teoria

Taiteen historia- ja teoriaopetuksen tavoitteena on antaa yleiskuva taiteen ja taidekäsitysten historiasta ja keskeisistä teoreettisista kysymyksistä.


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

Taiteen historia ja teoriaARTS-A0612

Nykytaiteen historia

4

suomi

ARTS-A0607

Sarjakuvan historia

2

suomi

ARTS-E0604

Global Perspectives: Re-mapping the History of Art

4

englanti
ARTS-E0603Seminar of Environmental Thinking, Aesthetics and Art3englanti


Nykytaide

Nykytaiteen kurssit ovat maisteritason kursseja, mutta niille voivat tulla tai pyrkiä myös kandi- ja tohtoriopiskelijat. Kurssit järjestetään pääosin englannin kielellä.


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

NykytaideARTS-E0700 

Aistien maailma / The Realm of the Senses

4–8

suomi

ARTS-E0701 

Contemporary Drawing

6

englanti

ARTS-E0708  

Sculpture Now! 

5

englanti


Digital Arts


Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Opetuskieli

ARTS-A0701

Digital art 1 - programming for visual artists

2

 englanti