Koulusivistyskieli

På svenska | In English

Opiskelija osoittaa kielitaitonsa koulusivistyskielessään kirjoittamalla tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen koulusivistyskielellä sekä tekemällä mahdolliset muut tutkintovaatimuksissa määritellyt koulusivistyskielen kieliopinnot.

Koulusivistyskieleksesi määrittyy joko suomi tai ruotsi sen perusteella, millä kielellä olet käynyt peruskoulun ja/tai lukion.  Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion eri kotimaisilla kielillä, voit itse valita onko koulusivistyskielesi suomi vai ruotsi.

Koulusivistyskieli määrittyy ylioppilaskirjoitusten suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen perusteella, jos koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.

Huomioitavaa:

  • Muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavan perus- ja lukiokoulutuksen tai pelkästään suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeella ei voi osoittaa saaneensa koulusivistystä suomen tai ruotsin kielellä.
  • Lukion yhteydessä saksalaisessa koulussa, IB-lukiossa tai EB-lukiossa suoritetut suomen tai ruotsin äidinkielen opinnot eivät ole koulusivistyskieltä vastaavia opintoja.
  • Saksalaisen koulun perusopetuksessa äidinkielenä opiskeltu suomi ei tuota asetuksessa tarkoitettua koulusivistyskieltä.
  • Koulusivistyskieli ei määräydy ammatillisen perustutkinnon kautta.