In English | På svenska

Maisema-arkkitehtuurin päätavoitteena on löytää tasapaino maisema-arkkitehdin roolille toisaalta luonnon suojelijana ja ekologisten kysymysten asiantuntijana, toisaalta maiseman taiteellisena suunnittelijana. Käytännön työ on usein synteesien tekemistä. Maisema-arkkitehti pyrkii sovittamaan ihmisen ja luonnon toimintaa toisiinsa, luomaan uutta maisemaa ja hoitamaan vanhaa.

Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessaan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti. Maisemasuunnitelma voi olla piha- tai puutarhasuunnitelma, mutta yhtä hyvin kokonaisen kunnan kattava viherverkoston suunnitelma.

News

  1. Aalto Wellbeing Week 2021 - Check now the offering & sign up! 07.10.2021
  2. Yhteinen Word-opinnäytepohja käytettävissä kandi- ja maisteritason opinnäytteille | Gemensam Wordmall för lärdomsprov på kandidat- och magisternivå | Thesis template in Word now available to all bachelor’s and master’s students 6 hours ago
  3. Otakaari 1:n käytäväovet lukitaan, käytä kulkutunnistetta | Korridordörrarna i Kandidatcentret låses, använd passerkort | Hallway doors on Otakaari 1 will be locked, use access token 3 hours ago
  4. Wanna make the world a better place? Apply for Impact Studio! 4 hours ago
  5. Kieliä, kulttuuria ja viestintää - II periodi | Languages, culture and communication - period II | Språk, kultur och kommunikation - period II 9 hours ago
  6. Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region 2022 18.10.2021
  7. Suoritusten tarkistaminen Sisussa ja Sisuneuvonta syksyllä | Kontrollera dina prestationer i Sisu och ta del av Sisurådgivning under hösten | Checking your grades on Sisu and Sisu advisors’ availability this autumn 15.10.2021
  8. Koronarokotus Otaniemen kampuksella ke 20.10. klo 10–15 | Coronavaccinering på campus i Otnäs ons 20.10 kl. 10–15 | Covid-19 vaccines available at the Otaniemi campus on Wed 20 October from 10 to 15 15.10.2021
  9. Qredin tutkimusstipendi korkeakouluopiskelijalle 15.10.2021
  10. LC-5811 Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa alkaa periodissa 2 | Företagsliv, samhälle och kultur i Norden börjar i period 2 | LC-5811 Business, Society and Culture in the Nordic Countries starts in period 2 14.10.2021

RSS