Opinto-oppaat


[Pä svenska] [In English]

Opinto-oppaasta löydät tutkintovaatimukset eli kuvauksen niistä opinnoista, jotka sisältyvät tutkintoosi.

Opinnot kuvataan kolmella tasolla: tutkintosäännössä, opinto-oppaassa ja WebOodin kurssikuvauksissa. Korkeakoulun tutkintosäännössä kuvataan tutkinnon tavoitteet ja rakenne yleisellä tasolla. Opinto-oppaassa kuvataan tarkemmalla tasolla tutkinnon rakenne, tutkinnon sisältämien kokonaisuuksien tavoitteet ja kokonaisuuksien sisältämät kurssit.

Vuosittainen tarjotut kurssit ja niiden kuvaukset julkaistaan WebOodissa, mistä käy ilmi kurssien osaamistavoitteet, sisältö, opintopisteet, vastuuopettajat ja ajoitus. WebOodissa kurssien tiedot julkaistaan laitoksittain.

Opetussuunnitelma vahvistetaan vuosittain korkeakoulun akateemisessa komiteassa. Valmistelutyö tapahtuu laitoksilla toimivissa opetussuunnitelmatyöryhmissä. Yhteisten opintojen suunnittelu tapahtuu Yhteisen opetuksen yksikössä (YoYo). 

Opinto-oppaat 2017-2018

Aalto ARTSin lukuvuoden 2017-18 opinto-opas. Oppaasta löydät taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman ja sen pääaineiden sekä maisteriohjelmien kuvaukset ja tutkintovaatimukset.

Aalto-yliopiston sivuaine- ja liikkuvuusopas 2017-18. Tästä oppaasta löydät koko Aalto-yliopiston koko yliopiston sivuaine- ja liikkuvuusopintojen tarjonnan.

 

Vanhat opinto-oppaat


Opinto-oppaat 2016-2017 

Aalto ARTSin lukuvuoden 2016-17 opinto-opas. Oppaasta löydät taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman ja sen pääaineiden sekä maisteriohjelmien kuvaukset ja tutkintovaatimukset.

 Aalto-yliopiston sivuaine- ja liikkuvuusopas 2016-17. Tästä oppaasta löydät koko Aalto-yliopiston koko yliopiston sivuaine- ja liikkuvuusopintojen tarjonnan.

Opinto-oppaat 2015-2016

Aalto ARTSin opinto-opas 2015-2016

Lukuvuoden 2015-16 opinto-opas on julkaistu verkko-oppaana. Oppassa on julkaistu taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman ja sen pääaineiden sekä maisteriohjelmien opetus. 

Aalto-yliopiston sivuaineopas 2015-2016. Aalto-yliopiston sivuaineoppaasta löydät koko yliopiston sivuainetarjonnan.

Opinto-oppaat 2014-2015

Aalto ARTSin opinto-opas 2014-2015

Lukuvuoden 2014-15 opinto-opas on julkaistu verkko-oppaana. Oppassa on julkaistu taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman ja sen pääaineiden sekä maisteriohjelmien opetus. Lisäksi oppaassa esitellään korkeakoulun sivuainetarjonta.

Aalto-yliopiston sivuaineopas 2014-2015

Aalto-yliopiston sivuaineoppaasta löydät koko yliopiston sivuainetarjonnan.

Opinto-oppaat 2013-2014

Opinto-opas 2013-2014
Opinto-opas 2013-2014 - Yhteisen opetuksen yksikkö YoYo
Opinto-opas 2013-2014 - Arkkitehtuurin laitos
Opinto-opas 2013-2014 - Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Opinto-opas 2013-2014 - Median laitos
Opinto-opas 2013-2014 - Muotoilun laitos
Opinto-opas 2013-2014 - Taiteen laitos  

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-opas 2012-2013
Opinto-opas 2012-2013 - Yhteisen opetuksen yksikkö YoYo
Opinto-opas 2012-2013 - Arkkitehtuurin laitos
Opinto-opas 2012-2013 - Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Opinto-opas 2012-2013 - Median laitos
Opinto-opas 2012-2013 - Muotoilun laitos
Opinto-opas 2012-2013 - Taiteen laitos   

Opinto-oppaat 2011-2012

Taideteollisen alan Opinto-opas 2011-2012
Opinto-opas 2011-2012 - Yhteiset opinnot
Opinto-opas 2011-2012 - Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Opinto-opas 2011-2012 - Median laitos
Opinto-opas 2011-2012 - Muotoilun laitos
Opinto-opas 2011-2012 - Porin taiteen ja median -laitos
Opinto-opas 2011-2012 - Taiteen laitos

Opinto-opas 2011-2012 - Arkkitehtuurin laitos

Opinto-oppaat 2009-2011

Ennen vuotta 2012 opinto-oppaat julkaistiin Taideteollisessa korkeakoulussa nimellä Tutkintovaatimukset. Tutkintovaatimukset on kuvattu osastoittain sen hetkisen organisaatiorakenteen mukaisesti.

Taiteen alan Tutkintovaatimukset 2009-2011
Tutkintovaatimukset - yhteiset opinnot
Tutkintovaatimukset - Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto
Tutkintovaatimukset - Medialaboratorio
Tutkintovaatimukset - Muotoilun osasto
Tutkintovaatimukset - Porin taiteen ja median -osasto
Tutkintovaatimukset - Taidekasvatuksen osasto
Tutkintovaatimukset - Visuaalisen kulttuurin osasto

Opinto-opas 2010-2011 - Arkkitehtuurin laitos
Opinto-opas 2008-2009 - Arkkitehtuurin laitos