Vaihto-ohjelmat

[På svenska] [In English]

Kaikki ARTSin vaihtokoulut löytyvät sähköisen hakulomakkeen sivuilta: vaihtokoulut

Vaihto-opiskelu

  • Vaihto-opiskelua varten ARTS:lla on laitos- ja koulutusalakohtaisia vaihtosopimuksia ja niiden lisäksi Aalto-yliopiston tasolla on muutamia vaihtosopimuksia.
  • Aalto- yliopisto / ARTS myöntää myös apurahoja ulkomaisia vaihto-opintoja varten. Voimassaoleva vaihtosopimus ulkomaisen koulun kanssa on lähes aina edellytys opiskelijavaihdon apurahan myöntämiselle.
  • Ulkomailla suoritettavien opintojen pitää olla tutkintoon kuuluvia ja kokopäiväisiä opintoja.Vaihdon keston ulkomailla tulee olla pituudeltaan vähintään 3 kuukautta ja  enintään kaksi lukukautta.
  • Yksityiskohtaisempia tietoja vaihtokouluista löytyy uudesta sähköisestä online-hakujärjestelmästä.
  • Taideteollisilla aloilla voit hakea vaihtoon kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopintojen aikana jokaisen allamainitun verkoston kautta.
  • Arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa vaihto tapahtuu maisteriopintojen aikana

Taiteen alan verkostot ja ohjelmat

Cirrus

Cirrus-verkoston (oikeus Nord-plus apurahaan) sopimuskoulut sijaitsevat Pohjoismaissa tai Baltiassa.

EDDA
EDDA-verkoston puitteissa voivat taidekasvatuksen opiskelijat tehdä vaihtoja Pohjoismaihin ja Viroon - myös niihin voi saada Nordplus-apurahan.
Erasmus-vaihto
Erasmus-vaihdolla tarkoitetaan opintoja Euroopassa sijaitsevissa sopimuskouluissa, joissakin tapauksissa Erasmus-sopimus koskee myös Pohjoismaita. Erasmus opiskelijan peruskirja: Erasmus_Student_Charter-print-cropmarks_FI.pdf
Bilateraalivaihto
Bilateraalivaihdolla tarkoitetaan pääasiassa opintoja niissä sopimuskouluissa ja maissa, jotka sijaitsevat Pohjoismaiden ja Euroopan ulkopuolella, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa, Venäjällä ja Afrikassa. Tarkasta kielitaitovaatimukset ao. sopimuskoulun kohdalta.

FIRST - Finnish-Russian student exchange programme

Centre for Internationl Mobility, CIMO, käynnisti Suomen ja Venäjän välisen opiskelijavaihdon pilottiohjelman vuonna 2000. Hankkeet voivat sisältää myös opiskelijaliikkuvuutta tukevia opettajavierailuja.Tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevia korkeakoulujen välisiä suhteita mutta myös mahdollistaa uusien suhteiden luominen. First-vaihtoihin voivat osallistua suomalaiset, vähintään toista vuotta perustutkintoaan opiskelevat perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat (TaK ja TaM) sekä vaihtoon osallistuvien laitosten opettajat.

Kouluja ovat:

 
 

Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri (tekniikan alat)

Arkkitehtuurin laitoksen vaihtosopimukset sekä harjoittelu ovat tekniikan alan vaihtoa ja harjoittelua. Arkkitehtuurin laitos on solminut erillisiä Erasmus+ vaihtosopimuksia eurooppalaisten arkkitehtikoulujen kanssa ja tekee pohjoismaissa Nordplus / Nordark-yhteistyötä. Lisäksi laitoksella on kahdenkeskeisiä, bilateraalisia, vaihtosopimuksia. 

Vaihtosopimukset ovat yleensä vastavuoroisia; me asetamme yhden opiskelijan ehdokkaaksi vaihtokouluun ja vastaaottava koulu asettaa vastaavasti ARTSiin yhden opiskelijan ehdokkaaksi. Yleensä vaihto-opiskeluaika kestää vuoden, mutta  koko vuoden opiskelupaikka on myös mahdollista jakaa kahden opiskelijan kesken niin, että molemmat voivat opiskella yhden lukukauden ao. kohteessa. Syksyn haussa voi hakea kohteita, jotka ovat vielä täyttämättä.

Freemoverina vaihtoon?

Tekniikan alan vaihtoon voi päästä myös hankkimalla opiskelupaikkansa itse jostakin arkkitehtikoulusta / yliopistosta. Nämä ovat ns. freemover kohteita ja niihin voi saada myöskin apurahaa. Apurahan määrä riippuu opintojen kestosta ja on saman suuruinen kuin muutkin vaihdon apurahat. Emme voi kuitenkaan tarjota vastavuoroisesti opiskelupaikkaa "freemover" koulusta hakevalle, emmekä voi tarjota hakuprosessiin liittyvää apua hauissa. Freemover opintojen tulee olla apurahaehtojen mukaisia laadultaan ja laajuudeltaan, lisäksi edellytämme, että opiskelijan ohjelma on hyväksynyt opintosuunnitelman (HOPS) keskustelu, sekä puoltaa vaihtoon lähtöä freemoverina.Yleensä näissä kohteissa vaaditaan lukukausimaksuja ja niihin Aalto yliopistolla ei ole apurahajärjestelmää.

Yhteistyösopimukset

Uuden yhteistyösopimuksen ARTS:in ja partnerioppilaitoksen välillä tulee olla voimassa ennen haun alkua - uudet sopimusneuvottelut eivät ole mahdollisia enää haun aikana.