Markkinoinnin koulutusohjelma (KTM)


TUTKINTOVAATIMUKSET LV. 2011-12                              Tutkintovaatimukset lv. 2010-11


1. KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 12 op


2. SYVENTÄVÄT OPINNOT 84 op

Strategisen markkinoinnin moduuli (periodi I)

Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista kursseista periodille I:


Kaupan ja myynnin johtamisen moduuli (periodi II):

Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista kursseista periodille II:


*) Huom! Tämä kurssi kestää koko syyslukukauden: periodit I ja II.

Kuluttajakäyttäytymisen moduuli (periodi III)

Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista kursseista periodille III:


Yritysmarkkinoinnin moduuli (periodi IV)

Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista kursseista periodille IV:


Opiskelija valitsee neljä kurssia yllä mainituista erikoistumismoduuleista ja/tai alla olevista valinnaisista kursseista:

23E61000

Arts Marketing and Management (periodi IV)

6 op

23E62000

Arts in Consumer Culture (periodi IV)

6 op

23E57000

Fashion Marketing (periodi IV)

6 op

23E09900

Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot *)

6 op

23E09000

Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot *)

6 op

 

Muu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syventävä kurssi

6 op


*) Toisessa ylipistossa (Suomessa tai ulkomailla, max 12 op) tai Aalto-yliopiston muissa kouluissa suoritetuista maisteritason opinnoista täytyy sopia etukäteen laitoksen opintokoordinaattorin kanssa. Ohjelman ulkopuolisten kurssien, Aalto-yliopistossa tai muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla, tulee olla maisteritason kursseja.

Neljästä moodulista sekä valinnaisista kursseista opiskelija valitsee yhteensä 8 kurssia (48 op).

Tutkimusmenetelmät 6 op (3 op + 3 op)

Tutkimusmenetelmäkursseja opetetaan kaksi kertaa vuodessa (joka lukukausi) ja valittavana on yksi kahdesta kokonaisuudesta. Valittaessa kokonaisuus 'A' kurssit tulee suorittaa alla mainituissa järjestyksessä. Valittaessa kokonaisuus 'B' opiskelija voi käydä molemmat kurssit saman periodin aikana tai yhden kurssin annettuna periodina (Huom. on suositeltavaa, että nämä kurssit käydään ennen graduopintoja tai niiden aikana).

Vaihtoehto A:


*) opetus periodilla I tai III

**) opetus periodilla II tai IV

TAI

Vaihtoehto B:


*) opetus periodilla I tai III

**) opetus periodilla I tai III

Gradu 30 op

Graduseminaariryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa (periodissa I ja III). Graduseminaari kestä kuusi kuukautta. Tammikuusta 2012 eteenpäin seminaariin voivat osallistua vain opiskelijat, joilla on laadittuna hyväksytty tutkimussuunnitelma (ks. 'Pakollinen tutkimussuunnitelma'). Opiskelijan odotetaan saavan gradunsa valmiiksi seminaarin aikana tai siihen pisteeseen, että hän pystyy tekemään sen itse loppuun. Kuuden kuukauden jälkeen ei pidetä enää seminaareja. Kaikki alla mainitut kurssit ovat pakollisia:Kaupan strateginen johtaminen -koulutusohjelma integroidaan markkinoinnin koulutusohjelmaan

Kaupan strategisen johtamisen koulutusohjelma on integroitu Markkinoinnin maisteriohjelmaan (ks. opintomoduuli ‘Retail and Sales Management’). Seuraavia Kaupan sivuopintokokonaisuuden kursseja ei luennoida syyskuusta 2011 lähtien: ”Erikoiskauppa ja kauppakeskusten johtaminen” ja ”Kauppiasyrittäjyys”. Nämä kurssit voidaan kuitenkin jatkossakin suorittaa kirjatentteinä vuoteen 2013 saakka. Tämän lisäksi kurssit ‘Kaupan yhteiskuntasuhteet’ ja ’Kaupan arvoketjun johtaminen’ on yhdistetty uudeksi kurssiksi nimeltään ‘Business-Society Relations in Retail Value Chain’ (23E54000) (ks. ‘Retail and Sales Management moduuli’).

Huomio: muutoksista huolimatta opiskelijat voivat jatkaa aloittamiaan opintojaan Kaupan strategisen johtamisen koulutusohjelman rakenteen mukaisesti (tämä koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat virallisesti hyväksytty Kaupan strategisen johtamisen koulutusohjelmaan ennen muutosta). Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen opintosuunnitelmaasi tai kurssien suorittamiseen, ota yhteyttä Mika Skippariin (Mika.Skippari@aalto.fi) tai Arto Lindblomiin (Arto.Lindblom@aalto.fi).

Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kursseja Kaupan strategisen johtamisen koulutusohjelmassa, ja jotka haluavat jatkaa opintojaan uuden Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman mukaisesti (syyskuusta 2011 lähtien), voivat sisällyttää suorittamansa kurssit uuden Markkinoinnin ohjelman valinnaisen moduulin (”elective module”) opintoihin. Opiskelija voi siirtää automaattisesti korkeintaan kaksi kurssia (12 op) uuteen ohjelmaan. Mikäli opiskelija haluaa siirtää enemmän kuin kaksi Kaupan strategisen johtamisen koulutusohjelman kurssia uuteen Markkinoinnin ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteys Mika Skippariin (Mika.Skippari@aalto.fi) tai Arto Lindblomiin (Arto.Lindblom@aalto.fi).

Art Theory, Criticism and Management -studies (ATCM) markkinoinnin koulutusohjelmassa

Opiskelija voi suorittaa ATCM opintoja sivuopintokokonaisuutena (24 op). Jos opiskelija suorittaa ATCM-sivuopintokokonaisuuden, kurssit 23E61000 Arts Marketing and Management 6 op ja 23E62000 Arts in Consumer Culture 6 op tulevat olemaan pakollisia kursseja. Loput 12 op opiskelija valitsee Helsingin yliopiston ATCM-opinnoista (katso lista alla). Kauppakorkeakoulun opiskelija käyttää kurssikoodeja 23E09000 ja 23E09900 Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot Helsingin yliopiston ATCM-opinnoille omassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan (HOPS).

Markkinoinnin opiskelija voi sisällyttää kurssit 23E61000 Arts Marketing and Management 6 op ja 23E62000 Arts in Consumer Culture 6 op (molemmat tai vain toinen niistä) Markkinoinnin koulutusohjelman syventäviin opintoihin. Siinä tapauksessa opiskelija valitsee 18 tai 24 op Helsingin yliopiston ATCM-opintoja.

ATCM-opinnot Helsingin yliopistossa:

403912                Basic Studies in the Arts       6 cr

403902                Art Theory and Criticism I: History and Theory      6 cr

40903                  Art Theory and Criticism II: Theory and Criticism      6 cr

403916                Law and Copyrights of Arts  6 cr

403904                International Art Policy   6 cr

403918                Cultural Activities and International Networks 6 cr

403919                European Art Policy 6 cr

403920                Advanced Art Studies 6 cr

403917               Art Theory and Criticism III   6 cr


Huom.: Kurssi 23E60000 Basics of Marketing and Management of Arts pidetään periodilla I ja siihen voivat osallistua vain Helsingin yliopiston opiskelijat.

ATCM-opiskelija voi myös sisällyttää kurssi 23E60500 ATCM project (3 tai 6 op) opintoihinsa.

Lisätietoja ATCM-opinnoista antaa Annukka Jyrämä (annukka.jyrama@aalto.fi).

SIVUOPINNOT 24 op

Opiskelija voi valita sivuopintonsa joko Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tarjolla olevista sivuopinnoista tai JOO-opiskeljana muiden yliopistojen sivuopintotarjonnasta. On suositeltavaa, että valitut sivuopinnot liittyvät seuraaviin alueisiin: laskentatoimi, yritysjuridiikka, logistiikka tai informaatiosysteemit.