Tutkielman tekeminen ja palauttaminen

[in English]

 

Kauppakorkeakoulun kandi- ja maisteritutkielmat palautetaan sähköisenä MyCoursesiin. Seminaarien MyCourses-sivuilta sekä joidenkin laitosten kotisivuilta Intosta löytyy koulutusohjelmakohtaisia erityisohjeita gradun tekemisestä, gradun arvioinnista ja valmiin työn palauttamisesta laitokselle. Muistathan tarkastaa myös nämä ohjeet!

Checklist:

 • Olen saanut ohjaajaltani luvan tutkielman jättämiseen viralliseen tarkastukseen:
 • Palauta kypsyysnäyte sekä tutkielma MyCoursesiin.  
 • Lataa tutkielma eAge-järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) arkistointia varten.
 • Tilaa painettu arkistokappale kirjastolle (vain maisterivaiheen tutkielmat)

 • Tilaa tutkintotodistus (valmistuvat opiskelijat)

Gradun yleiset kirjoitusohjeet

Tästä löydät yleisohjeet gradun kirjoittamiseen (englanniksi). Muistathan tarkistaa myös mahdolliset laitoskohtaiset ohjeet Seminaarien MyCourses-sivuilta sekä laitosten kotisivuilta Intosta.

Tutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun opiskelija jättää tutkielmansa viralliseen tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaaja on antanut luvan työn jättämiseen. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun opintosuorituksia koskeva johtosääntö 8 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Kun tutkielman lopullinen versio on valmis eli siihen ei enää ole tulossa muutoksia, opiskelija tallentaa tutkielmansa sähköisen PDF-version MyCoursesiin virallista tarkastusta varten. Myös kypsyysnäyte tallennetaan MyCoursesiin. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta. KTM-tutkielmalla on aina myös kakkostarkastaja, joka yhteistyössä ykköstarkastajan kanssa arvioi tutkielman. KTM-tutkielman hyväksyy lopulta laitoksen johtaja.

Huom! Jotta voit jättää tutkielmasi virallista tarkastusta varten Mycourses-järjestelmään, sinun tulee tehdä tutkielmastasi yhtenäinen pdf-tiedosto (sis. tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake).

Ohjeet tutkielman palautukseen:

 1. TALLENNA KYPSYYSNÄYTE SEKÄ TUTKIELMA MYCOURSESIIN JA eAGEEN

Opiskelija kirjautuu MyCoursesiin (BIZ Kypsyysnäyte ja opinnäyte), tallentaa sinne samaan aikaan kypsyysnäytteen sekä tutkielmansa tiedot ja PDF/A-tiedoston. PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti (jota voit käyttää pohjana sekä kandi- että maisteritason tutkielmiin ja muokata omiin tarpeisiisi sopivaksi) ja tiivistelmälomake. Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

Tiivistelmä / Abstract

Tutkielman tiivistelmän kieli (Huom! Ei kypsyysnäyte):

 • Kandidaatin tutkielman nimi ja tiivistelmä tallennetaan työn kielellä.
 • Maisterin tutkielman nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä sekä vähintään yhdellä käännöskielellä.
  • Jos opinnäytteen kieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja englanniksi.
  • Jos opinnäytteen kieli on englanti ja opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja opiskelijan koulusivistyskielellä.

Tutkielma palautetaan MyCoursesissa samansisältöisenä kahteen kertaan. Tutkielman pdf-versio palautetaan MyCoursesin palautuslaatikkoon ohjaajalle tutkielman arviointia varten ja toinen kappale ladataan Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) eAge-järjestelmän kautta. Oppimiskeskukselle ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten. Opiskelija antaa halutessaan eAge-järjestelmässä luvan tutkielman kokotekstin julkaisemiseen. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät MyCoursesista.

Tutkielman lopullisen version tietojen syöttäminen ja tiedoston tallennus MyCourses- ja eAge-järjestelmiin on kaikille tutkielmansa palauttaville opiskelijoille pakollista.

 2. TILAA PAINETTU ARKISTOKAPPALE KIRJASTOLLE (vain maisterivaiheen tutkielmat)

Opiskelija tilaa painetun arkistokappaleen ja mahdolliset omat lisäkappaleet Unigrafian verkkokaupasta (http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/ ). Arkistokappale toimitetaan suoraan kirjastoon kun tilauslomakkeella valitaan

 • työn tyypiksi Aalto Kauppakorkeakoulu,
 • kannen tyypiksi Oppimiskeskuksen arkistokappale ja
 • lisäksi valitaan Arkistokappale toimitetaan Oppimiskeskukseen.

Tällöin Unigrafia toimittaa arkistokappaleen suoraan Oppimiskeskukseen, opiskelija noutaa omat kappaleensa ja maksaa Oppimiskeskuksen arkistokappaleen sekä itselleen tilaamansa painetut kappaleet Unigrafialle.

Opiskelija voi käyttää Unigrafian sijaan myös jotain muuta kirjapainoa. Opiskelijan on tällöin huomioitava, että arkistokappaleen tulee olla kovakantinen ja arkistokappale täytyy toimittaa itse Oppimiskeskukseen (Postitusosoite: Aalto-yliopiston Oppimiskeskus/ Gradut, PL 17000, 00076 AALTO).

Arkistokappaleiden tilaus tulee tehdä viimeistään samana päivänä kun opiskelija jättää tutkielman tarkastettavaksi.

Kun painettu arkistokappale on otettu vastaan Oppimiskeskuksessa ja laitos on käsitellyt työn eAgessa, opiskelija saa hyväksynnästä tiedon eAge-järjestelmän kautta.

Hyväksyttyjen tutkielmien tiedot tulevat näkyviin Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa (https://aaltodoc.aalto.fi/ ). Jos opiskelija on antanut luvan kokotekstin sähköiseen julkistamiseen, tutkielman kokoteksti julkaistaan avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Tutkielman tallentamiseen eAge-järjestelmässä tai julkaisemiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen aaltodoc-help@aalto.fi

Huom! Tutkielmaa ei arvioida eikä  tutkielman arvosanaa rekisteröidä Oodiin ennen kuin opiskelija on tallentanut tutkielmansa tiedot MyCourses- ja eAge-palveluun (kohta 1) ja huolehtinut painetun arkistokappaleen tilaamisesta ja toimittamisesta Oppimiskeskukseen (kohta 2).

Valmistuminen ja todistuksen tilaaminen

Valmistuaksesi sinun on anottava tutkintotodistusta oppimispalveluissa. Jos tähtäät tiettyyn valmistumispäivään, tarkista hyvissä ajoin missä vaiheessa sinun tulee viimeistään jättää tutkielmasi tarkastukseen.

> Kauppatieteiden kandidaatiksi

> Kauppatieteiden maisteriksi