Muita oppaita

[På svenska] [In English]

Kirjallisuustyö ja työselostusohje

Kemian tekniikan kurssien kirjallisuustöitä ja työselostuksia laatiessa noudatetaan tätä ohjetta, jos ei toisin määrätä. Kirjallisuustyö- ja työselostusohje on päivitetty 2012.

Kirjallisuustyö- ja työselostusohje

Guideline for written reports

 

 Muita oppaita

Moduulit muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kemian tekniikan tarjoamia sivuainemoduuleja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille:

Moduulit sivuaineopiskelijoille 2008-2009

Moduulit sivuaineopiskelijoille lukuvuonna 2009-2010 (pdf)

Sivuainemoduulit 2010-2011 (pdf)

Sivuainemoduulit 2011 - 2012 löytyvät CHEM opinto-oppaasta s. 104 alkaen

 Kemian tekniikan sivuaineista saat lisää tietoja kemian tekniikan opintoneuvojalta.

Työturvallisuusopas

Kemian tekniikan koulutusohjelman laboratoriokursseilla noudatetaan työturvallisuusoppaan ohjeita.

Opas on saatavilla myös paperiversiona Kemian tekniikan opintoneuvolasta.

Työturvallisuus laboratoriossa-opas

 

Puunjalostus/Biotuotetekniikan oppaat

Raportinkirjotusohje

Ohje harjoitustyöselostukseen laatimiseen