Kurssikorvaavuudet

[På svenska] [In English]

Kurssien uudistuminen lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmatyössä

Opetusohjelma laaditaan lukuvuosittain ja opetustarjonta muuttuu aina jonkin verran, kun kursseja uudistetaan. Kun kurssi lakkautetaan, sille määritellään korvaava suoritustapa. Yleensä se on jokin uusi kurssi tai yhdistelmä kursseja.  Kurssikorvaavuudet on koottu alla oleviin taulukoihin professuurikoodien (esim. S-38) mukaisesti.

Taulukosta löytyvä korvaavuusketju on vahvistettu, eli niiden mukaisia korvaavuuksia ei tarvitse hyväksyttää HOPSissa erikseen (esim. kurssin ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet voi korvata HOPSissa kurssilla S-38.105 Tietoliikennetekniikan perusteet ilman erillistä puoltoa).

Kun opiskelija selvittää mahdollisia kurssikorvaavuuksia, lähtökohtana on aina opiskelijan tutkintovaatimukset, eli tietyn lukuvuoden opinto-oppaassa ilmoitetut sisällöt. Mikäli vaatimuksiin sisältyy kurssi, jota opiskelija ei ole suorittanut ja jota ei enää järjestetä, taulukosta etsitään sille määritetty korvaava kurssi/kurssit tai muu suoritustapa.

Huom! Toisiaan korvaavista, sisällöllisesti leikkaavista kursseista voi yleensä sisällyttää vain yhden Aallossa myönnettyihin tutkintoihin, eli et voi esimerkiksi sisällyttää sekä kurssia Matriisilaskenta että Matematiikan peruskurssi S1 tutkintoihin (ei myöskään toista tekniikan kandidaatin - ja toista diplomi-insinöörin tutkintoon).

Korvaavuustaulukot

Ohjelmakohtaiset korvaavuudet

 Tietoliikennetekniikka (TLT)

Minkä tahansa vanhasta TLT-ohjelmasta poistuneen perus- tai jatkomoduulin (A1 tai A2) kurssin, jolla ei ole selkeää korvaajaa kandidaattitasoisena kurssina (ELEC-A tai ELEC-C tai ELEC-D -alkuisena) voi korvata uuden kandiohjelman IT-pääaineen millä tahansa pääaineen kurssilla, jota vastaavaa kurssia ei ole jo suoritettuna.

Mikäli korvaava kurssi on siirtynyt DI-tasolle (ELEC-E -alkuiseksi), ei ole yleensä mielekästä kiinnittää sitä tekniikan kandidaatin tutkintoon. Poikkeuksista voi neuvotella ao. moduulista vastaavan professorin kanssa.

 Laboratoriokurssien korvaaminen

Pääaine: EST

Mikäli laboratoriokursseja on suoritettuna 3 op tai enemmän, opiskelija voi korvata kurssin ELEC-C5070  lektroniikkapaja (5op) tai kurssin ELEC-A4910 Sähköpaja (5 op), mikäli kursseja on 4 op tai enemmän, voi korvata kurssin ELEC-A4010 Sähköpaja (8op), mikäli kursseja on 10 op tai enemmän, voi korvata sekä kurssin ELEC-A4010 Sähköpaja (8op) että kurssin ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5op)

 

Pääaineet: IT ja AUT

Mikäli laboratoriokursseja on suoritettuna 3 op tai enemmän, opiskelija voi korvata kurssin ELEC-A4910 Sähköpaja (5 op), mikäli kursseja on suoritettuna 4 op tai enemmän, opiskelija voi korvata kurssin ELEC-A4010 Sähköpaja (8op)

 

Pääaine: BIO

Mikäli laboratoriokursseja on suoritettuna 3 op tai enemmän, opiskelija voi korvata Biologisten ilmiöiden mittaaminen –kurssin sivuaineversion (5 op), mikäli kursseja on 4 op tai enemmän, voi korvata kurssin ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen (8 op)

 

Laboratoriokursseja, joita em. käytäntö koskee:

Laboratoriokurssien luetteloa voi täydentää pääaineen vastuuprofessorin päätöksellä. Mikäli opiskelija on suorittanut muun, kuin oman pääaineensa kurssiluettelossa olevia kursseja, tulee ottaa yhteyttä pääaineen vastuuprofessoriin tai ohjelman suunnittelijaan korvaavuuden vahvistamiseksi.


EST

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 op

Fysiikan laajat laboratoriotyöt

Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op

Mittaustekniikan perusteet A/Y 4 op

Elektroniikan laboratoriotyöt 2 op

Elektroniset mittaukset 3 op

Suurtaajuusmittaukset 2 op

Sähköpajan pilotit lukuvuonna 12-13 5 op

 

BIO

Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

Tfy-3.1530 Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

Tfy-3.152 Fysiikan laajat laboratoriotyöt

Tfy-3.1550 Fysiikan laboratoriotyöt II

KE-4.2110 Orgaanisen kemian laboratoriotyöt I

S-87.2126 Elektroniikan perusteiden työt

S-108.1020 Mittaustekniikan perusteet A/Y

S-180.2010 Elektroniset mittaukset

Tfy-99.2220 Ohjelmatyöt bioinsinööreille

KE-100.2400 Polymeeriteknologian harjoitustyöt

KE-31.2110 Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 1

 

TLT

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 op

Fysiikan laajat laboratoriotyöt

Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op

Elektroniikan perusteiden työt 2 op

Mittaustekniikan perusteet A/Y 4 op

Laboratory course in communications engineering 2 – 5 op

Tietoverkkojen laboratoriotyöt A 1 – 3 op

Sähköpajan pilotit lukuvuonna 12-13 5 op

Ele-87.120 Sähkötekniikan työt (4,5) op 

S-38.166 Televälitysjärjestelmien ohjelmointi (3 op)

 

AUT

Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 op

Fysiikan laajat laboratoriotyöt

Elektroniikan perusteiden työt 2 op

Sähköpajan pilotit lukuvuonna 12-13 5 op

S-66.2120 Elektroniikan peruskurssi

 

 Matematiikan peruskurssien korvaaminen

Opiskelijan, joka on suorittanut vanhoja kursseja korvaaviksi kursseiksi matematiikan laitoksen määrittelemiä muita, kuin Sähkötekniikan kandidaattiohjelman mukaisia matematiikan kursseja, eli kursseja

 • Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
 • Diskreetin matematiikan perusteet
 • Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt
 • Kompleksianalyysi

ei tarvitse suorittaa mahdollisesti puuttuvia kursseja Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 ja/tai Fourier-analyysi, jos matematiikan opintojen opintopistemäärä muutoin täyttyy.

 

 

 • Tutkintoja uudistettaessa on tehty tiettyjen ohjelmien tai pääaineiden opiskelijoita koskevia korvaavuuspäätöksiä, jotka ovat voimassa vain tiettyjen reunaehtojen täyttyessä ja koskevat kyseisen pääaineen/ohjelman opiskelijoita ja ne toimivat vain yhteen suuntaan (eli kurssilla sähkötekniikka ja elektroniikka ei voi korvata kurssia piirianalyysi, vaikka tietyt opiskelijat voivat korvata kurssin sähkötekniikka ja elektroniikka kurssilla piirianalyysi). Tällaiset korvaavuudet on listattu tähän:

   

   Tilannekohtaiset korvaavuudet

  Korvattava kurssi

  Korvaava kurssi

  Keitä korvaavuus koskee

  ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikkaELEC-C4110 Piirianalyysi 1Koskee bioinformaatioteknologian koulutusohjelman opiskelijoita, jotka opiskelevat tutkintosäännön 2013 mukaan