Opinto-oppaat

[På svenska] [In English]

2012-2013 ja sitä uudemmat
2011-2012 ja sitä vanhemmat

 

 Viestintätekniikka
 Perus- ja jatkomoduuli

A1 viestintätekniikka AS300-1

VANHA KURSSI

UUDET KURSSIT

UUSIN KURSSI (päivitetty 1/2016)

AS-0.1110 XML-kuvauskielten perusteet  3 op
AS-75.1110 XML-kuvauskielten perusteet 3 op

T-75.1110 XML-kuvauskielten perusteet 3 op

T-75.1110 XML Based Description Languages 3 op. Kurssi poistunut.

Ei korvaavaa kurssia.

AS-75.1107 Median lajityypit 4 op

Lopetettu vuonna 2010 ;
Korvattu: T71C00800 keväällä 2012 (Kauppakorkeakoulu) ;
Korvaava suoritus sovitaan erikseen moduulin vastuuprof. kanssa

Kurssin voi korvata joko kurssilla T-75.4400 Information Retrieval (4 cr), ME-E4400 Information Retrieval tai kurssilla

ME-C2200 Viestintä 1 (5 op)

T-76.1143 Tiedonhallintajärjestelmät 5 op

 

CSE-A1200 Tietokannat (5 op)

T-111.2350 Multimediatekniikka 4 op

T-111.2400 Digitaalisen median perusteet 4 op

T-111.2400 Digitaalisen median perusteet (4 op) (viimeisen kerran keväällä 2014, korvaava kurssi ei tiedossa)

T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op

 

T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen (2 op) (viimeisen kerran keväällä 2014, korvaava kurssi ei tiedossa)

Inf-0.3100 Verkostojen perusteet 2 op

Inf-0.3101 Verkostojen perusteet 3 op

Inf-0.3101 Verkostojen perusteet (3 op)  (viimeisen kerran keväällä 2014, korvaava kurssi ei tiedossa)

  ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op
  ME-C2600 Ihminen havaitsijana 5 op

 

A2 viestintätekniikka AS300-2

 Syventävät moduulit

A3-moduulit

  

Visuaalinen media AS310-3

AS-75.3700 Viestintätekniikan tutkimusseminaari 3 op

Korvaava: Viestintätekniikan tutkimusseminaari T-75.3700

 

 

Valitse vähintään kaksi kurssia seuraavista:

 

AS-75.3131 Visuaalisen median laatu L 5-6 op

Uusi koodi: T-75.5200

AS-75.3118 Graafinen viestintätekniikka L 5-6 op

 

AS-75.3133 Mediatuotantoprosessit ja -järjestelmät 5-6 op   

Uusi koodi: T-75.4200 Media Production and Use Processes

 

 

Valitse niin, että summa on 20 op

 

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta 6 op

 

T-61.5100 Digitaalinen kuvankäsittely L 5 op

 

AS-75.3300 Visuaalisen median projektityöt L V 2-8 op

Uusi koodi: T-75.5700

  

Älykkäät viestintäjärjestelmät AS320-3

AS-75.3600 Semanttiset web-palvelut L 3 op

Korvaava: Web-palvelutekniikat T-75.5300

AS-75.3700 Viestintätekniikan tutkimusseminaari 3 op

Uusi koodi: T-75.3700

T-93.4400 Tekoälyn perusteet 3 op

 

T-61.2010 Datasta tietoon 3 op

 

T-76.5144 Tiedonhallinta semanttisessa webissä 3 op

Korvaava: T-111.5360 WWW Applications P 4 op

 

 

Valinnainen suoritus

 

AS-75.3400 Älykkäiden viestintäjärjestelmien projektityöt L 2-9 op

Korvattu: WWW- ja tietämystekniikan erikoistyö T-75.5600

  

Yrityksen viestintäjärjestelmät AS330-3