Harjoittelu ulkomailla

 

[På svenska] [In English]


”Any job experience abroad is definitely worth it. You get more confidence, learn to adapt to a global working culture and improve your business communication skills. Altogether, I would strongly recommend to all Aalto students a traineeship abroad!”
-BIZ intern, got grants for her internship period abroad

"In my mind training/studying abroad gives you valuable experiences that you cannot buy with money and in the future in job hunting it can be a huge benefit making you stand out of the masses. You meet new people from different cultures, broaden your view of the world and probably have the best time of your life!"
-ENG intern, got a grant for his internship period abroad


Kansainvälinen harjoittelu on osa urasuunnittelua. Se auttaa jäsentämään teoreettista tietoa ja helpottaa työelämään sijoittumista ja kehittää valmiuksia toimia vieraskielisessä ympäristössä. Työkokemus ulkomailta on aina arvokas lisä ansioluettelossa. Työnantajille se kertoo oma-aloitteisuudesta ja rohkeudesta sekä valmiudesta sopeutua helposti uusiin olosuhteisiin.

Harjoittelu ulkomailla kesän aikana on myös loistava vaihtoehto vaihto-opiskelulle. Monet tosin saavat juuri antoisasta vaihto-opiskeluajasta kimmokkeen lähteä harjoitteluun ulkomaille – tai toisin päin. Opiskeluvaihdon ja harjoittelun voi myös yhdistää, sillä vaihdon aikana on hyvät mahdollisuudet tutkailla maan työmarkkinoita ja etsiä sopivaa harjoittelupaikkaa.

Apurahoja ja tukea harjoittelulle

Aalto-yliopisto haluaa tukea opiskelijoidensa kansainvälistymistä tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden hakea erilaisia apurahoja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Maailmalle voi lähteä myös ohjelman kautta tai itsenäisesti (käytössäsi mm. Going Global –palvelu jonka kautta voit etsiä harjoittelupaikkoja maailmalta).

Palvelut vaihtelevat hieman kouluittain, tutustu oman koulusi kansainvälisen harjoittelun sivuihin Aalto CareerWebissä.

Aalto CareerWeb https://into.aalto.fi/careerweb (aalto login)

  • Harjoittelu ja harjoittelun apurahat > Kansainvälinen harjoittelu (mm. tietoa apurahoista ja harjoittelutarinoita maailmalta)
  • Going Global –palvelu kansainväliseen työnhakuun
  • Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteystiedot

Hyviä syitä lähteä ulkomaille harjoitteluun

  1. Saat oman alan kansainvälistä työkokemusta ja opit kieliä. Kaikkien Aallosta valmistuneiden työ on nykyään enemmän tai vähemmän kansainvälistä. Työnantajat arvostavat ulkomaan työkokemusta. Sitä on hyvä hankkia jo opintojen aikana. Hyvä kielitaito on myös valttisi työnhaussa. Ulkomailla voit oppia englannin lisäksi muitakin kieliä ja kehittää oman alan sanaston tuntemusta.
  2. Tutustut muiden maiden tapaan tehdä töitä ja bisnestä. Harjoittelussa hankit omakohtaista kokemusta globaalista maailmantaloudesta. Muiden markkina-alueiden kaupankäynti- ja neuvottelukulttuurin tunteminen voivat olla iso plussa työnhaussa. Lisäksi monet muut globaalin kompentessin taidot karttuvat harjoittelun aikana.
  3. Kasvatat henkistä kanttiasi. Ulkomaan kuviot vaativat sopeutumiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Kun omat siivet kantavat vieraissa olosuhteissa, itseluottamus ja itsevarmuus kasvavat.
  4. Petraat sosiaalisia taitojasi ja verkostoidut. Maailmalla olet tekemisissä uusien ja eritaustaisten ihmisten kanssa. Työnantajat arvostavat valmiutta toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Luot korvaamattomia kontakteja, joista voit hyötyä tulevaisuudessa. Työelämän kontaktien lisäksi saat kavereita ympäri maailmaa. Saat kokemuksia, joiden arvoa ei mitata rahassa.
  5. Apurahoja on saatavilla Aallon ura- ja rekrytointipalveluiden kautta.