Omien opintojen suunnittelu

[På svenska] [In English]

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on keskeisin työkalu opintojen suunnitteluun. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta.

Apua opintojen suunnitteluun sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen saat ao. Into-sivuilta.

1.8.2013 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet kandidaattiopiskelijat

DI-opiskelijat uusissa maisteriohjelmissa (tutkintosääntö 2013)

Ennen 1.8.2013 aloittaneet kandidaatti- ja DI-opiskelijat (tutkintosääntö 2005, ns. moduulirakenne, 31.10.2016 asti)