Omien opintojen suunnittelu

[På svenska] [In English]

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on keskeisin työkalu opintojen suunnitteluun. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta.

Apua opintojen suunnitteluun sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen saat ao. Into-sivuilta.

Kandidaattiopiskelijat

DI-opiskelijat