Tutkinnonuudistus

Moduulirakenteisen tutkinnon tutkintosääntö (TS2005) loppui 31.10.2016. Dekaani myönsi viimeiset vanhanmalliset kandidaatti- ja DI -tutkinnot 31.10.2016.

Kurssikorvaavuudet

Kurssikorvaavuudet poistuville ja muuttuville kursseille.

Jos et valmistu vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, siirryt opiskelemaan uuden tutkintosäännön mukaisesti. Tutkintosääntö poikkeaa joiltain osin vanhasta tutkintosäännöstä. Merkittävin muutos koskee opintojen vanhenemista.

 Lue lisää...

Uuden tutkintosäännön mukaan opiskelevilla opinnot vanhenevat seitsemässä vuodessa. Seuraavat opinnot eivät kuitenkaan vanhene:

  • Pakolliset perusopinnot
  • Pakolliset kieliopinnot
  • Opinnäytetyöt
  • Vapaasti valittavat opinnot

Muut opinnot katsotaan tapauskohtaisesti.

Kaikki yllä oleva koskee myös hyväksiluettavia opintoja.

Kandidaattiopinnot kesken

Jos et valmistunut kandidaatiksi 31.10.2016 mennessä, siirryt uuteen tutkintorakenteeseen tekemällä uuden rakenteen mukaisen HOPSin (ohjeet).

DI-tutkinnon opinnot kesken

Jos et valmistunut diplomi-insinööriksi 31.10.2016 mennessä, siirryt uuteen tutkintorakenteeseen tekemällä uuden rakenteen mukaisen HOPSin (ohjeet).

DI-tutkinnon opinnot suoritettu, DI-työ puuttuu

Jos et valmistunut diplomi-insinööriksi 31.10.2016 mennessä ja kaikki tutkintoon kuuluvat HOPSissa vahvistetut kurssit olivat tehtynä ja rekisterissä 31.10.2016, mutta diplomityö puuttuu, voit valmistua tutkintorakenteesta vanhoilla opinnoillasi. Diplomityön aihe täytyy hyväksyttää viimeistään joulukuun 2016 koulutusneuvostossa. Tämä järjestely on voimassa 31.12.2017 saakka. Katso lisätietoja https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Vanhassa+tutkintorakenteessa+opiskelevat

Mitä tapahtuu 31.10.2016 jälkeen?

Opiskelijoita ei automaattisesti siirretä mihinkään ohjelmaan. Opiskelijat siirtyvät uuteen kandidaatti- tai DI-ohjelmaan toimittamalla uuden tutkintorakenteen mukaisen HOPSin omaan koulutusohjelmaan/pääaineeseen. HOPSien tarkistamisessa opintopalvelut priorisoivat opiskelijoita, joilla on rajattu opintoaika.